Nadanie ulicy w Krakowie imienia Dawida Kurzmanna

Do:
Prezydent Miasta Krakowa
Rada Miasta Krakowa
Kraków 31-004
Plac Wszystkich Świętych 3 - 4

Szanowny Panie Prezydencie,
Szanowne Radne i Radni
Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa

My, niżej podpisani, zwracamy się do Państwa z prośbą o nadanie jednej z krakowskich ulic imienia Dawida Kurzmanna.

Dawid Alter Kurzmann urodził się 25 maja 1865 roku w Rzeszowie, a zginął zamordowany 29 października 1942 roku w Bełżcu. Z Krakowem związany był przynajmniej od 1887 roku. Był właścicielem świetnie funkcjonującego przedsiębiorstwa „D. Kurzmann, Dom Komisowo-Handlowy dla Towarów Żelaznych i Metalowych”. Wielką część swoich dochodów przeznaczał na działalność charytatywną i społeczną. Mieszkał ze swoją rodziną przy ul. Mostowej 10. Szczególnie znany był ze swojego zaangażowania we wsparcie Zakładu Sierot Żydowskich, mieszczącego się przy ul. Dietla 64 w Krakowie. Początkowo związany z tą instytucją jako darczyńca, od 1918 roku kierował jej finansami. Od tego momentu sierociniec zaczął świetnie funkcjonować i zaczął być uznawany za jeden z najlepszych w Polsce. Po wybuchu II wojny światowej, Dawid Kurzmann całkowicie poświęcił się ratowaniu Zakładu i jego podopiecznych. Jego zaangażowanie trwało również po przeniesieniu tej instytucji do getta w 1941 roku. 28 października 1942r., w czasie brutalnej akcji deportacyjnej, z sierocińca przy ul. Józefińskiej 41 wyprowadzono około 200 dzieci wraz z opiekunami, którzy postanowili nie skorzystać z otrzymanej od Niemców propozycji porzucenia podopiecznych i pozostania w getcie. Wśród nich był między innymi Dawid Kurzmann. Zginął razem ze swoimi wychowankami, zamordowany w obozie zagłady w Bełżcu. Ze względu na podobieństwo okoliczności śmierci, Dawid Kurzmann często nazywany jest krakowskim Januszem Korczakiem.

W 75 rocznicę jego tragicznej śmierci rozpoczynamy starania o upamiętnienie Dawida Kurzmanna. Uważamy, że będzie wspaniałym patronem dla jeden z krakowskich ulic ze względu na jego przedwojenną działalność charytatywną i społeczną, ale szczególnie ze względu na jego ofiarność i poświęcenie w czasach niemieckiej okupacji Krakowa. Osoba, która jest gotowa poświęcić swoje życie, żeby zapewnić opiekę i wsparcie najsłabszym zasługuje na wszelkie formy upamiętnienia i szacunku.

Z wyrazami szacunku,
W imieniu Zarządu i Przewodników Fundacji FREE walking TOUR i wszystkich podpisanych,
Alicja Zioło
Koordynator ds. relacji z partnerami zewnętrznymi
Fundacja FREE walking TOUR
Freewalkingtour.com
fundacja@freewalkingtour.com

 

-----------------

Petition – Dawid Kurzmann’s street in Kraków

On October 26, 2017, FREE walking TOUR Foundation Poland filed a petition to the authorities of the city of Kraków to name one of the streets in Kraków in honour of Dawid Kurzmann. Join us and sign the petition!

Dawid Alter Kurzmann was born on May 25, 1865 in Rzeszów, he was murdered in death camp in Bełżec on October 29, 1942. He was related to Kraków since 1887 - he was an owner of well-functioning business. He used to donate big part of his income to charitable causes. He used to live with his family on 10 Mostowa street. He was well known for his suport for the Jewish orphanage (Zakład Sierot Żydowskich) on 64 Dietla street. At first he was its doner, in 1918 he started to manage its finances. From that moment the orphanage started to develop well, it was considered to be one the best in Poland. When World War II started, Dawid Kurzmann started to spend all his days trying to save the orphagane and the children. He didn’t stop even after the instittution was moved to the ghetto in 1941. On October 28, 1942 the orphanage was brutally liquidated. Over 200 children were killed, as well as the teachers who refused to leave them. All the children and teachers were murdered, most likely in the death camp in Bełżec. Among them there was also Dawid Kurzmann. He was killed along with the children he was trying to save. Beacuse of that he is very often compared to Janusz Korczak.

On 75 anniversary of Dawid Kurzmann’s tragic death, we start our efforts to honour him. We believe that he will be an amazing patron for one of the streets in Kraków – as a generous activist from the time before the war, but especially as a scarificial caretaker of the children from the orphanage in the Krakow’s ghetto. Someone, who is ready to sacrifice his life to provide care and suport to the weakest, deserves all forms of honour and respect.

In case of questions, please contact Alicja Zioło: fundacja@freewalkingtour.com