NIE dla budowy Pomnika Wdzięczności nad poznańską Maltą

Zaniepokojeni zapowiedziami budowy Pomnika Wdzięczności nad poznańską Maltą, chcemy wyrazić nasz sprzeciw wobec zajęcia kolejnego kawałka przestrzeni publicznej dla celów religijnych.

Domagamy się poszanowania praw Poznaniaków do wolności od ingerencji Kościoła w życie miasta i lokalnej społeczności. Jesteśmy oburzeni chęcią zagarnięcia kolejnego terenu przez poznańską kurię pod przykrywką uczczenia rocznicy odzyskania niepodległości i upamiętnienia walk Wielkopolan w jej obronie. Komitet Odbudowy Pomnika chce wykorzystać to miejsce do organizacji przemarszów, uroczystości religijnych i wielotysięcznych manifestacji. Uważamy, że bardziej stosowne będzie, gdy metropolita poznański wyznaczy na ten cel jeden z licznych terenów będących własnością poznańskiej archidiecezji.

Malta jest terenem rekreacyjno-sportowym służącym poznaniakom do wypoczynku od wielu lat i pragniemy, aby takim terenem pozostała. Stanowczo nie zgadzamy się na realizację planowanej budowy w tym miejscu. W przeciwnym razie przestrzeń ta stanie się kolejnym miejscem kultu religijnego.

My niżej podpisani deklarujemy sprzeciw wobec budowy Pomnika Najświętszego Serca Pana Jezusa zwanego Pomnikiem Wdzięczności w Poznaniu przy al. Jana Pawła II na terenach obszaru Jeziora Maltańskiego objętym planem miejscowym LXXXV/982/2002 ani na jakimkolwiek innym gruncie publicznym.


Stowarzyszenie Projekt: Polska Poznań    Skontaktuj się z autorem petycji