NIE dla Parku Militarnego w Lubinie

My mieszkańcy miasta Lubina, protestujemy przeciw przebudowie Parku Leśnego w Lubinie.
Nie chcemy likwidacji Parku Leśnego, przebudowy, grodzenia oraz niszczenia zieleni na terenie Parku.
Nie zgadzamy się na zamknięcie parku na czas przebudowy, jak również dostępu tylko w określonych godzinach, po jego przebudowie.
Żądamy przywrócenia parku do poprzedniego stanu poprzez nasadzenia drzewostanu i krzewów, które zostały zniszczone podczas rzekomej przebudowy, zaprzestania jego grodzenia, pozostawienia terenu dostępnego dla wszystkich mieszkańców miasta Lubina.