Petycja do Prezydenta RP o zawetowanie “Ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta”

 MicrosoftTeams-image_(21).png

Od samego początku zaistnienia projektu ustawy o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjenta biliśmy na alarm o tym, jak bardzo był on niedopracowany . Ustawa ta jest szkodliwa dla medyków i przede wszystkim dla pacjentów . Szlachetne idee bezpieczeństwa pacjenta oraz No-fault zostały wypaczone przez autorów, proponując wprowadzenie tylko większego chaosu, zamiast tak długo oczekiwanej poprawy jakości i bezpieczeństwa leczenia. Pomimo prób współpracy z Ministerstwem Zdrowia w celu naprawy najważniejszej ustawy w systemie ochrony zdrowia w Polsce, wszystkie nasze uwagi jako personelu medycznego, pacjentów i innych środowisk zostały zignorowane .

Nie pozostaje nam nic innego, prócz wystosowania petycji do Prezydenta Rzeczypospolitej Polski o WETO dla tejże ustawy. Jako medycy dla pacjentów i jako pacjenci dla medyków, prosimy o podpisanie naszej petycji.

Chcemy bezpiecznie (się) leczyć w Polsce!

Pełna treść petycji do wyświetlenia oraz pobrania [CLICK]


Porozumienie Rezydentów OZZL    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Porozumienie Rezydentów OZZL do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...