Petycja do Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy w sprawie weta "Lex Czarnek"

Zwracamy się do Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy o niepodpisywanie ustawy "Lex Czarnek".

Krytyczne głosy ekspertów, środowisk edukacyjnych, uczniów, nauczycieli, rodziców, samorządowców stanowią podstawę demokratycznych społeczności, aby żądać weta tej ustawy przez Prezydenta RP.

Zwracając uwagę na fakt, że ustawa odrzucona została przez Senat, a w Sejmie RP przeforsowana została znikomą większością kilku głosów, wskazać należy jak wielką polaryzację powoduje i jak bardzo skierowana jest przeciwko zdecydowanej większości środowiska edukacyjnego.

Jeżeli nie dojdzie do prezydenckiego weta, ustawa "Lex Czarnek" wprowadzi:
- szkołę całkowicie sparaliżowaną biurokratycznymi decyzjami kuratora
- szkołę godzącą w swobody obywatelskie, otwartość i tolerancję
- szkołę, w której kreatywność, pomysły i możliwości uzależnione zostaną od urzędniczego podpisu.

Ustawa "Lex Czarnek" doszczętnie sparaliżuje polską szkołę, łamiąc moralne kręgosłupy uczniów i nauczycieli. Dlatego podkreślając tak ogromny opór społeczny przeciwko ustawie, apelujemy do Pana Prezydenta, aby odrzucił ustawę, zdając tym samym najważniejszy egzamin w swojej prezydenckiej karierze.

Panie Prezydencie - podpis pod "Lex Czarnek" może cofnąć polską szkołę o dekady i na dekady, uderzając w dobro ucznia, nauczyciela, przyszłość i zrównoważony rozwój każdego obywatela.

Ustawa "Lex Czarnek" dotyczy najważniejszej sfery życia każdego narodu. Żądamy weta w obronie przyszłości i dobra każdego młodego człowieka oraz całego sektora oświaty.


Mirosław Kozik - Przewodniczący OKMN Okręgu Śląskiego ZNP    Skontaktuj się z autorem petycji