Petycja do Rządu RP w sprawie przywrócenia programu LIFE!

Szanowni Państwo,Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie przyznał Małopolsce 20 mln zł na realizację programu antysmogowego LIFE. Pieniądze z programu miały zostać przeznaczone na walkę ze smogiem w małopolskich gminach, a współfinansowanie programu było zapewnione ze środków Unii Europejskiej, która przeznaczyła na ten cel 42 mln zł. Decyzja o odebraniu dofinansowania  przez NFOŚiGW dziwi szczególnie dlatego, że Komisja Europejska uznała LIFE za najlepszy projekt zintegrowany wśród 39 zgłoszonych z całej Europy.

Zwracam się z prośbą o wpływ na ponowne rozpatrzenie decyzji przez NFOŚiGW i przywrócenie dofinansowania do programu LIFE. Problem zanieczyszczenia powietrza w Krakowie i Małopolsce jest obecnie największym zagrożeniem dla mieszkańców. Powinniśmy podjąć wszystkie możliwe działania, aby z tym problemem walczyć ponad partyjnymi podziałami i interesami.