Petycja do Urzędu Transportu Kolejowego oraz Ministerstwa Infrastruktury ws interwencji w spółce PKP PLK

My, pasażerowie kolei z linii kolejowej nr 7(odcinek Warszawa Zachodnia-Dęblin), zmęczeni częstymi awariami infrastruktury-szczególnie urządzeń sterowania ruchem kolejowym, żądamy od Urzędu Transportu Kolejowego oraz Ministerstwa Infrastruktury interwencji ws spółki PKP PLK, która ma zapisane obowiązki nadzoru nad tą infrastrukturą. Niestety, rzeczywistość wygląda odmiennie od tego, co jest zapisane na papierze: częste awarie infrastruktury powodują opóźnienia, odwołania pociągów, a w konsekwencji paraliż komunikacyjny na jednej z 6 linii kolejowych w Warszawskim Węźle Kolejowym(Otwock, Mińsk Maz, Pruszków, Radom, Sochaczew, Legionowo). Awarie i opóźnienia odbijają się automatycznie na kursowaniu pociągów na kolejowej średnicy podmiejskiej, a także na innych liniach. Do awarii na poszczególnych liniach kolejowych, dochodzą też często awarie na samej średnicy podmiejskiej, które potęgują ten stan chaosu. Ostatecznie to wszystko prowadzi do tego, że pasażerowie zniechęcają się do transportu kolejowego i mimo wad, przesiadają się do innych środków transportu- np autobusów czy samochodów. Powrót do transportu indywualnego jest dla Warszawy ogromną uciążliwością ze względu na korkowanie się dróg, nerwy, stres, stracony czas, a przede wszystkim- zwiększoną emisja spalin, co w konsekwencji daje coraz większe zanieczyszczenie środowiska. Transport szynowy aglomeracyjny jest jednym z elementów poprawy tej sytuacji.

Awarie, opóźnienia, ogółem bałagan wywołany awariami odbija się także negatywnie na przewoźnikach obsługujących pociągi w Warszawskim Węźle Kolejowym- chodzi tu o spółki Koleje Mazowieckie oraz SKM Warszawa. Przewoźnicy zalewani są skargami od pasażerów oraz obarczani winą za sytuację, które ich nie dotyczą. Niestety, tłumaczenie tym osobom, kto za co odpowiada, jest mało skuteczne. 

Sama spółka PKP PLK, naszym zdaniem kładzie za mały nacisk na monitorowanie infrastruktury pod kątem zapobiegania przyszłym awariom. Dodatkowo twierdzimy, że spółka PKP PLK wybrała niewłaściwą firmę do realizacji modernizacji infrastruktury linii, oraz nie prowadzi właściwego nadzoru nad robotami oraz dodatkowo nadzoru nad zapobieganiem potencjalnych awarii. Dowodem na to mogą być chociażby już 3 awarie urządzeń sterowania ruchem kolejowym w stacji Otwock: 31.01, 23.04 oraz w maju br, 

W związku z powyższym, żądamy interwencji Urzędu Transportu Kolejowego oraz Ministerstwa w spółce PKP PLK, celem poprawy sytuacji.