Wstrzymanie sprzedaży działek miejskich i urządzenie skweru między ulicami Kościelną i Mylną w Poznaniu

Prezydent Miasta Poznania
Jacek Jaśkowiak

Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Poznania
Mariusz Wiśniewski

Drugi Zastępca Prezydenta Miasta Poznania
Maciej Wudarski

Plac Kolegiacki 17
61-841 Poznań

Szanowni Panowie Prezydenci,

My, niżej podpisani mieszkańcy Jeżyc prosimy o rezygnację ze sprzedaży działek nr 154/48, 116/1, 117/4, 116/2, 117/6 arkusz 10 obręb Jeżyce znajdujących się między ulicami Kościelną i Mylną. Działki te są własnością Miasta Poznania, ale zaplanowano sprzedanie ich przez Wydział Gospodarowania Nieruchomościami w 2017 roku.

Wnioskujemy o urządzenie na tym terenie skweru z zielenią oraz infrastrukturą do spędzania wolnego czasu przez mieszkańców osiedla. Na skwerze mogą znaleźć się na przykład plac zabaw, urządzenia do ćwiczeń, ławki i mały wybieg dla psów. Skwer może też stanowić łącznik między ulicami Mylną i Kościelną, poprawiając warunki poruszania się pieszo. Szczegóły urządzenia skweru zostałyby wypracowane na warsztatach z udziałem mieszkańców. W budżecie miasta na rok 2017 i w planie wydatków Osiedla Jeżyce zapisane są środki, które mogą być wykorzystane na zaprojektowanie i urządzenie tego skweru.

16665085_10154958021778433_7727962012263867568_o.jpg

16722377_10154958021968433_2098964888556891499_o(1).jpg

Jeżyce są jednym z najgęściej zaludnionych osiedli w Poznaniu, a mimo to dla około 25 tysięcy zamieszkujących je ludzi dostępny jest tylko jeden niewielki park (Stare Zoo) i trzy place zabaw. Na osiedlu znajduje się niewiele drzew, brak jest nawet niewielkich skwerów i zieleńców.

Na poprzemysłowych terenach północnych Jeżyc planowane są osiedla na kolejnych kilkanaście tysięcy mieszkańców. Sytuacja braku zieleni na osiedlu będzie się więc pogarszać. Należy temu zapobiec przez dobre zagospodarowanie przestrzeni jeszcze przed wybudowaniem nowych osiedli. Zieleń jest potrzebna nam mieszkańcom nie tylko jako ozdoba. Zielone widoki z okien i spacery wśród zieleni sprzyjają zdrowiu, a drzewa i krzewy wyłapują zanieczyszczenia z powietrza. Place zabaw wspierają rodziców w wychowaniu dzieci, a skwery są miejscami spotkań lokalnej społeczności.

Mieszkańcy Jeżyc są niezadowoleni z dostępu do zieleni i placów zabaw. Potwierdzają to wyniki diagnozy potrzeb mieszkaniowych przeprowadzonej na zlecenie Urzędu Miasta Poznania w 2015 roku. Brak zieleni i dobrych warunków do wychowywania dzieci w śródmieściu Poznania jest też jednym z powodów, dla których mieszkańcy wyprowadzają się z miasta na przedmieścia, co jest niekorzystne dla rozwoju całego miasta.

Na Jeżycach jest niewiele działek miejskich, na których można urządzić zieleń bez ponoszenia kosztów wykupów i odszkodowań. Dlatego należy każdy grunt miejski traktować jako cenny zasób, pozwalający na kształtowanie zagospodarowanie osiedla.

Mając na uwadze nie tylko własne potrzeby, ale też zrównoważony rozwój całego Poznania, prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej petycji.

Z poważaniem, Mieszkańcy Jeżyc


Michał Czepkiewicz    Skontaktuj się z autorem petycji