Petycja o usunięcie słowa „solidarność” z nazwy inwestycji Port Solidarność - Centralny Port Komunikacyjny

CPK-niesolidarny.png

PETYCJA

do Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej o usunięcie słowa "solidarność" z nazwy inwestycji Port Solidarność - Centralny Port Komunikacyjny 

  

Żądamy usunięcia słowa „Solidarność” z nazwy inwestycji Port Solidarność - Centralny Port Komunikacyjny dla Rzeczypospolitej.

Solidarność to poczucie wspólnoty i współodpowiedzialności wynikające ze zgodności poglądów oraz dążeń a także odpowiedzialność zbiorowa i indywidualna określonej grupy osób za całość wspólnego zobowiązania. Solidarność to również społeczna dbałość o wartość i godność człowieka. 

Inwestycja zwana Centralny Port Komunikacyjny jest całkowitym zaprzeczeniem idei solidarności: jest to projekt realizowany bez poszanowania podstawowych wartości bliskich każdemu człowiekowi – prawa do bezpiecznego życia w swoim własnym domu, prawa do pracy, prawa do własności. Centralny Port Komunikacyjny już teraz negatywnie wpływa na życie mieszkańców żyjących i pracujących na terenie przyszłego portu lotniczego, kolei i inwestycji towarzyszących CPK, powodując stres i strach przed przyszłością – bezdomnością i utratą pracy, a być może również strach przed utratą sensu życia. Inwestycja Centralny Port Komunikacyjny to brak solidarności z przyszłymi pokoleniami – CPK bezpowrotnie zniszczy co najmniej 4000 hektarów dobrej, uprawnej ziemi i zaburzy lub zlikwiduje życie tysięcy dzikich zwierząt jeszcze żyjących w okolicach Warszawy.


Krzysztof Jaworucki, Stowarzyszenie Zanim Powstanie Lotnisko - CPK    Skontaktuj się z autorem petycji