Petycja o zachowanie dotychczasowego logo i identyfikacji wizualnej Uniwersytetu Rzeszowskiego

6795EB38-E83E-4A4D-A53D-5DFB00F13707.jpeg

foto: ur.edu.pl

facebook.com/uniRzeszow        

 

Petycja o zachowanie dotychczasowego logo i identyfikacji wizualnej Uniwersytetu Rzeszowskiego

 

Do: JM REKTOR 

Prof. dr hab. Sylwester Czopek

Aleja Rejtana 16c

35-959 Rzeszów

My, społeczność akademicka Uniwersytetu Rzeszowskiego – studenci, pracownicy, absolwenci i sympatycy UR - apelujemy do Jego Magnificencji Rektora Prof. dr hab. Sylwestra Czopka o przywrócenie dotychczasowej identyfikacji wizualnej UR wraz z jego logiem po wprowadzeniu zmian w związku z restrukturyzacją .

Uzasadnienie: Nowe logo zostało zaprezentowana na portalu internetowym w maju 2019 roku nie spełnia oczekiwań społeczności akademickiej. Wypowiedzi internautów (głównie studentów, pracowników i absolwentów UR), na portalu Facebook, wskazują, że nowy znak graficzny nie odzwierciedla wieloletniej tradycji Uniwersytetu Rzeszowskiego i bez dodatkowych wskazówek nie niesie żadnej treści. Jest przedmiotem kpin i żartów.

Sposób zatwierdzenia nowego logo również budzi nasze wątpliwości. Głosowanie odbyło się z nagięciem mechanizmu demokratycznego - bez wcześniejszych konsultacji społecznych, ustaleń, zapytań.

Negatywne opinie, dotyczące szaty graficznej nowego logo, wyrażone przez tak liczną rzeszę interesariuszy, upoważniają do skierowania powyższej petycji pod rozważenie JM Rektora UR.

Społeczność Akademicka UR.