Petycja o zagwarantowanie równego dostępu do informacji i komunikatów w polskim języku migowym.

 

Sz.P. Mateusz Morawiecki Prezes Rady Ministrów

Sz. P. Łukasz Szumowski Minister Zdrowia

 

 

  

PETYCJA  

Środowisko osób niesłyszących będące pełnoprawnymi obywatelami Polski, nie zgadza się na dyskryminację i pomijanie w dostępie do informacji przekazywanych za pośrednictwem środków masowego przekazu dot. najważniejszego obecnie tematu, jakim jest zagrożenie nowym koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19.

Konferencje prasowe dot. bezpieczeństwa i ochrony ludzkiego życia, na których przekazywane są istotne informacje związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa są prowadzane w sposób niedostępny dla naszego środowiska, ponieważ nie są tłumaczone na język migowy.         

Jesteśmy częścią społeczeństwa i tak jak osoby słyszące powinniśmy mieć zagwarantowany równy dostęp do mediów i informacji. W obecnej sytuacji czujemy się dyskryminowani bo prawa konstytucyjne i te wynikające z ustawy „O zapewnieniu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami” są przez Rząd Polski ignorowane. 

Nie zgadzamy się z takim traktowaniem i żądamy dostępu do pełnej i rzetelnej  informacji. Żądamy tłumacza języka migowego we wszystkich wystąpieniach związanych z działaniami rządu w obecnej sytuacji. Jesteśmy Polakami, dziećmi, rodzicami, dziadkami, którzy jak reszta społeczeństwa chcą uchronić siebie i swoje rodziny przed wirusem. To że nie słyszymy nie znaczy że jesteśmy na niego odporni.  

Niniejsza petycja jest inicjatywą środowiska osób głuchych w Polsce.    

Autorami petycji są:

Bożena Borowska

Krzysztof Kotyniewicz


Krzysztof Kotyniewicz    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Krzysztof Kotyniewicz będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Numer telefonu nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...