Petycja o zagwarantowanie równego dostępu do informacji i komunikatów w polskim języku migowym.

 

Sz.P. Mateusz Morawiecki Prezes Rady Ministrów

Sz. P. Łukasz Szumowski Minister Zdrowia

 

 

  

PETYCJA  

Środowisko osób niesłyszących będące pełnoprawnymi obywatelami Polski, nie zgadza się na dyskryminację i pomijanie w dostępie do informacji przekazywanych za pośrednictwem środków masowego przekazu dot. najważniejszego obecnie tematu, jakim jest zagrożenie nowym koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19.

Konferencje prasowe dot. bezpieczeństwa i ochrony ludzkiego życia, na których przekazywane są istotne informacje związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa są prowadzane w sposób niedostępny dla naszego środowiska, ponieważ nie są tłumaczone na język migowy.         

Jesteśmy częścią społeczeństwa i tak jak osoby słyszące powinniśmy mieć zagwarantowany równy dostęp do mediów i informacji. W obecnej sytuacji czujemy się dyskryminowani bo prawa konstytucyjne i te wynikające z ustawy „O zapewnieniu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami” są przez Rząd Polski ignorowane. 

Nie zgadzamy się z takim traktowaniem i żądamy dostępu do pełnej i rzetelnej  informacji. Żądamy tłumacza języka migowego we wszystkich wystąpieniach związanych z działaniami rządu w obecnej sytuacji. Jesteśmy Polakami, dziećmi, rodzicami, dziadkami, którzy jak reszta społeczeństwa chcą uchronić siebie i swoje rodziny przed wirusem. To że nie słyszymy nie znaczy że jesteśmy na niego odporni.  

Niniejsza petycja jest inicjatywą środowiska osób głuchych w Polsce.    

Autorami petycji są:

Bożena Borowska

Krzysztof Kotyniewicz


Krzysztof Kotyniewicz    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Krzysztof Kotyniewicz do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...