Petycja przeciwko likwidacji Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubsku

Komu i z jakich powodów przeszkadza szkoła integracyjna?

 

PETYCJA PRZECIWKO LIKWIDACJI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W LUBSKU

 

Szanowny Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni.

Z różnych nieoficjalnych źródeł docierają do nas informacje, że planujecie Państwo zlikwidować jedyną w naszej gminie szkołę integracyjną - tzn. Szkołę Podstawową nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubsku. Podstawowym powodem jest jej "słaby wynik ekonomiczny", z którego ponoć wynika, że nie opłaca się Państwu dalsze utrzymywanie naszej szkoły. Nie mamy nic przeciwko oszczędzaniu i rozsądnemu gospodarowaniu zasobami gminy. Widzimy jednak, że Państwa argumentacja, z jaką do tej pory udało nam się zapoznać - choć oficjalnie nikt z nami nie rozmawiał - sprowadza się do tego, że traktujecie edukację naszych dzieci tak samo jak sprzedaż gminnych gruntów, remont drogi czy budowę sieci wodno-kanalizacyjnej. W naszej ocenie postawienie znaku równości pomiędzy tymi dziedzinami jest niedopuszczalne i głęboko dla nas i naszych dzieci krzywdzące.

Nikt z Państwa nie zadał sobie trudu, by sprawdzić z jakimi problemami zdrowotnymi borykają się nasze dzieci, jakie mają lęki i indywidualne potrzeby. Nikt z Państwa nie sprawdził ile naszych dzieci nie przyjęły inne lubskie szkoły, które nie chciały mieć u siebie dzieci z tzw. problemami? Nasze dzieci mają trudności z akceptacją wszelkich zmian. Potrzebują stałej kontroli i opieki ze strony dorosłych, mądrych nauczycieli, których znają i do których mają zaufanie. Priorytetem jest bezpieczeństwo, a nasze dzieci mają je zapewnione w Szkole Podstawowej nr 3. Nie wyobrażamy sobie rozbicia klas naszych dzieci, rozerwania ich więzi koleżeńskich i narażenia na stres. Nie zgadzamy się z krążącą po okolicy pogłoską, że likwidacja SP 3 i stworzenie na jej terenie kompleksu przedszkoli przyniesie gminie oszczędności. To zwykła bzdura! Jeszcze nikt przy zdrowych zmysłach nie zaoszczędził na edukacji dzieci!!! Nie można traktować dzieci przedmiotowo - to nie warzywa! Nie można ich dzielić na te gorsze z opiniami i orzeczeniami, te ze wsi i te z rodzin wielodzietnych. Jak Państwo wyobrażacie sobie losy naszych dzieci w innych placówkach i tak już PRZEPEŁNIONYCH? Czy nasze dzieci mają być kozłem ofiarnym? Mają uczyć się na dwie zmiany, trafić do obcych im środowisk i ze względu na ich predyspozycje stanowić obiekt kpin?

Szanowni Państwo, decyzja o likwidacji szkoły nie może opierać się wyłącznie o kwestie finansowe. Nie wyrażamy zgody, aby nasze dzieci figurowały jako wskaźniki finansowe, gdyż za każdą liczbą kryje się konkretny człowiek. Jesteśmy oburzeni, że radni, którzy teoretycznie zajmują się sprawami oświaty, wśród nich nauczyciele i byli uczniowie naszej szkoły, za nic mają dobro dzieci i uczestnczą w likwidacji szkoły z tradycjami; szkoły, która właśnie obchodziła swój Jubileusz i otrzymała tyle wspaniałych życzeń na przyszłość.

Pytamy włodarzy miasta: jaką przyszłość chcecie zbudować kosztem naszych dzieci? Pytamy, dlaczego nikt z Państwa nie zadał sobie trudu i nie przeczytał nowelizacji ustawy o oświacie? Państwa działania świadczą o ignorancji i braku podstawowej wiedzy dotyczącej nowelizacji przepisów prawa oświatowego, a szczególnie przepisów dotyczących uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Myślimy, że nauczyciele SP 3 chętnie przyjmą Państwa na swoje lekcje, wtedy będziecie mogli się sami przekonać, jak wygląda praca z takimi dziećmi, ile trudu wymaga. Nie można tłoczyć do jednej klasy 30 sztuk i cieszyć się z oszczędności!

Nie zgadzamy się ze stereotypową opinią dotyczącą SP 3 - nasze dzieci nie są nieudacznikami! Odnoszą liczne sukcesy, biorą udział w projektach, konkursach, turniejach, występach artystycznych. Nie wagarują, nie mają problemów z używkami. Wielokrotnie udowadniały, że potrafią godnie reprezentować szkołę i miasto.

Nasze dzieci to nie sprzęty, które można dowolnie przestawiać! To nie pionki na szachownicy! Czy o to chodzi, aby zepchnąć nasze dzieci w kąt jak niepotrzebne sprzęty? A gdzie idea integracji i wyrównywania szans?

Kategorycznie żądamy, aby dyskusja o losach szkoły odbywała się z udziałem rodziców, nauczycieli i pracowników Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubsku.Szanowny Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni - zostaliście wybrani przez społeczność naszej gminy nie po to, by niszczyć lecz po to, by tworzyć coś dobrego i pożytecznego. Pamiętajcie, nie kosztem naszych dzieci!

W obronie naszej Trójki jesteśmy gotowi na wszelkie usankcjonowane prawem działania.

 

 

Zaniepokojeni rodzice