Petycja w obronie lasu w Kraśniku

Do p.o. Nadleśniczego Nadleśnictwa Kraśnik pana Waldemara Ciby

ul. Janowska 139  Kraśnik 23-200

My, niżej podpisani, sprzeciwiamy się wycince prowadzonej na terenie lasu przylegającego do miasta Kraśnik i apelujemy o natychmiastowe zaprzestanie działań polegających na intensywnych cięciach w drzewostanach stanowiących otulinę i "zielone płuca" miasta. 
Jednocześnie wnioskujemy o utworzenie na tym terenie, a więc w oddziałach Leśnictwa Dąbrowa Bór od nr. 327 do nr. 337, nowej kategorii - lasu o zwiększonej funkcji społecznej. 


Milena Kozak-Chrzanowska    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Milena Kozak-Chrzanowska do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...