Petycja w sprawie delegalizacji grupy "Ostatnie Pokolenie" i uznanie jej za organizację terrorystyczną.

Osoby działające pod szyldem Ostatnie Pokolenie zakłócają ruch drogowy w centrum Warszawy, dokonują aktów wandalizmu, uniemożliwiają pracę służby zdrowia.

W liście otwartym do premiera Tuska, aktywiści z grupy Ostatnie Pokolenie stawiają żądania i ultimatum: "Premier ma czas do wyborów samorządowych na przyjęcie postulatów Ostatniego Pokolenia. Jeśli tego nie zrobi, w połowie kwietnia przystąpią do większych zakłóceń, gotowi poświęcić swoje wolności na rzecz sprawy."

W państwie które szanuje własnych obywateli nie może być przyzwolenia na akty wandalizmu i terroru politycznego do którego uciekają się aktywiści klimatyczni.

Screenshot_2024-04-29_at_20.47_.50_.png

Jak pokazują liczne przykłady z państw Europy Zachodniej, przyzwolenie na takie zachowania może prowadzić do niebezpiecznych i szkodliwych społecznie sytuacji.

"Ostatnie Pokolenie"jest powiązane z "Fundacja Aktywizmu Klimatycznego" oraz "Extinction Rebellion".

Niemcy - Sąd Krajowy w Monachium prawomocnie uznał organizację klimatyczną „Ostatnie pokolenie” za organizację przestępczą, poważnie zagrażającą bezpieczeństwu publicznemu.

 

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Tony będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Numer telefonu nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...