Petycja w sprawie nadania tytułu profesora dr hab. Michałowi Bilewiczowi

W ostatnich dniach środowisko polskich psychologów społecznych otrzymało informację o przedłużającej się procedurze nadania tytułu profesora dr hab. Michałowi Bilewiczowi z Uniwersytetu Warszawskiego. Michał Bilewicz jest uznanym w środowisku międzynarodowym psychologiem społecznym, specjalizującym się w obszarach dyskryminacji i uprzedzeń, antysemityzmu, tożsamości społecznej i dehumanizacji. Jego dorobek naukowy pozycjonuje go w ścisłej czołówce psychologii polskiej a także światowej. Nie miał co do tego wątpliwości żaden z pięciu recenzentów, którzy dla Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych wniosek profesorski Michała Bilewicza oceniali. Także decyzja Komisji powołanej dla oceny dorobku była jednoznaczna: dr hab. Michał Bilewicz ze znaczącym naddatkiem spełnia wymogi stawiane kandydatom na profesorów.

Rola Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w procesie nadawania tytułów profesorskich ma charakter ważny, historyczny i symboliczny. Zdajemy sobie sprawę, że Art. 25 Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki nie precyzuje czasu, w jakim Prezydent RP powinien nadać tytuł. Naturalnie, zdarzają się procedury przedłużające się z powodów obiektywnych (zaginione dokumenty, długa kolejka do nominacji). Jednak sytuacja o której piszemy może w niektórych obserwatorach rodzić podejrzenia, że powodem wstrzymywania nominacji są treści, które w swoich publikacjach poruszał Michał Bilewicz. Takie stanowisko przyjmuje wiele zagranicznych redakcji piszących o sprawie, podobnie twierdzą inicjatorzy międzynarodowej petycji adresowanej do Prezydenta RP, podpisanej jak do tej pory przez ponad 900 naukowców z całego świata. Taka sytuacja negatywnie rzutuje na obraz Polski przedstawiany w zagranicznych mediach – tak tradycyjnych, jak i społecznościowych. Jesteśmy przekonani, że dalsze przedłużanie czasu nadania stopnia jest nie tylko niewłaściwe wobec kandydata do stopnia, który od roku od przesłania dokumentów z Centralnej Komisji oczekuje na nominację. Jest także szkodą wyrządzoną na wizerunku Polski w oczach międzynarodowej społeczności uczonych, którą trudno będzie w przyszłości naprawić.

Panie Prezydencie, uprzejmie prosimy o jak najszybsze dopełnienie formalności związanych z procedurą i nadanie dr hab. Michałowi Bilewiczowi tytułu profesora.


Tomasz Grzyb, Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Tomasz Grzyb, Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook