Petycja w sprawie nadania tytułu profesora dr hab. Michałowi Bilewiczowi

W ostatnich dniach środowisko polskich psychologów społecznych otrzymało informację o przedłużającej się procedurze nadania tytułu profesora dr hab. Michałowi Bilewiczowi z Uniwersytetu Warszawskiego. Michał Bilewicz jest uznanym w środowisku międzynarodowym psychologiem społecznym, specjalizującym się w obszarach dyskryminacji i uprzedzeń, antysemityzmu, tożsamości społecznej i dehumanizacji. Jego dorobek naukowy pozycjonuje go w ścisłej czołówce psychologii polskiej a także światowej. Nie miał co do tego wątpliwości żaden z pięciu recenzentów, którzy dla Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych wniosek profesorski Michała Bilewicza oceniali. Także decyzja Komisji powołanej dla oceny dorobku była jednoznaczna: dr hab. Michał Bilewicz ze znaczącym naddatkiem spełnia wymogi stawiane kandydatom na profesorów.

Rola Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w procesie nadawania tytułów profesorskich ma charakter ważny, historyczny i symboliczny. Zdajemy sobie sprawę, że Art. 25 Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki nie precyzuje czasu, w jakim Prezydent RP powinien nadać tytuł. Naturalnie, zdarzają się procedury przedłużające się z powodów obiektywnych (zaginione dokumenty, długa kolejka do nominacji). Jednak sytuacja o której piszemy może w niektórych obserwatorach rodzić podejrzenia, że powodem wstrzymywania nominacji są treści, które w swoich publikacjach poruszał Michał Bilewicz. Takie stanowisko przyjmuje wiele zagranicznych redakcji piszących o sprawie, podobnie twierdzą inicjatorzy międzynarodowej petycji adresowanej do Prezydenta RP, podpisanej jak do tej pory przez ponad 900 naukowców z całego świata. Taka sytuacja negatywnie rzutuje na obraz Polski przedstawiany w zagranicznych mediach – tak tradycyjnych, jak i społecznościowych. Jesteśmy przekonani, że dalsze przedłużanie czasu nadania stopnia jest nie tylko niewłaściwe wobec kandydata do stopnia, który od roku od przesłania dokumentów z Centralnej Komisji oczekuje na nominację. Jest także szkodą wyrządzoną na wizerunku Polski w oczach międzynarodowej społeczności uczonych, którą trudno będzie w przyszłości naprawić.

Panie Prezydencie, uprzejmie prosimy o jak najszybsze dopełnienie formalności związanych z procedurą i nadanie dr hab. Michałowi Bilewiczowi tytułu profesora.


Tomasz Grzyb, Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Tomasz Grzyb, Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook