Petycja w sprawie podjęcia uchwały/stanowiska Rady Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy w sprawie budowy miejsc postojowych wzdłuż drogi serwisowej ul. Broniewskiego na Zatrasiu

Stowarzyszenie Zatrasie

ul. Ebląska 43, 01-737 Warszawa

adres do korespondencji:

ul. Broniewskiego 11C, 01-780 Warszawa 

Rada Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy

ul. Słowackiego 6/8

01-627 Warszawa

PETYCJA

w sprawie podjęcia uchwały/stanowiska przez Radę Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy w sprawie budowy miejsc postojowych wzdłuż nowo wyremontowanej drogi serwisowej ul. W. Broniewskiego (nr 9E-23). 

     Stowarzyszenie Zatrasie wraz z niżej podpisanymi mieszkańcami, zwracają się z prośbą do Państwa o podjęcie uchwały lub stanowiska w sprawie budowy miejsc postojowych wzdłuż nowo wyremontowanej drogi serwisowej ul. W. Broniewskiego (nr 9E-23).  

     Od blisko 50 lat teren tzw. "rezerwy" ul. Broniewskiego zajmowany był przez licznie parkujące do chwili obecnej samochody. Niestety auta nie parkują tam legalnie, w efekcie czego jest tam ugór, co zdecydowanie nie jest wizytówką dla Dzielnicy Żoliborz. Odkładana dekadami budowa drugiej jezdni ul. Broniewskiego sprawiała, że teren ten nie był w żaden sposób zadbany. Do grudnia 2019 r. terenem między drogą serwisową, a granicą osiedla zarządzał Zarząd Mienia Skarbu Państwa. Po wielu staraniach udało się doprowadzić do sytuacji, że teren przeszedł w trwały zarząd ZDM i ZZW. Jednocześnie po wielu straniach mieszkańców Zatrasia we współpracy z poprzednim Zarządem Dzielnicy Żoliborz udało się doprowadzić do remontu i przebudowy drogi serwisowej, która nie spełniała norm dla drogi pożarowej dwukierunkowej. Remont przeprowadzono w listopadzie 2019 r., tuż przed uregulowaniem gruntu na którym stoją samochody. W efekcie, mimo wyremontowanej prawie półkilometrowej drogi nie uwzględniono budowy zatok postojowych. Na tym terenie parkuje ok. 150 samochodów. Część z nich parkuje w drugim rzędzie, skutkiem czego samochody jeżdżą po 1,5 metrowym chodniku stale niszcząc jego podbudowę. 

     W 2017 r. Zarząd Zieleni m. st. Warszawy ogłosił konsultacje społeczne związane z programem "Zazieleniania ulic", w tym ul. Broniewskiego. Mieszkańcy wypracowali kompromis między interesem konieczności budowy miejsc, a wprowadzeniem dodatkowej zieleni w pasie drogowym. Raport opracowany przez firmę PROINWESTYCJA Katarzyna Łowicka zakłada budowę 104 miejsc postojojowych, budowę dodatkowych ciągów pieszych oraz wprowadzenie zieleni zarówno wysokiej, jak i niskiej. 

     Na podstawie przedmiotowego raportu Stowarzyszenie Zatrasie złożyło projekt do budżetu obywatelskiego pn. "Zielony parking dla Zatrasia - ul. Broniewskiego 11". Niestety projekt ten został zweryfikowany przez ZDM negatywnie. Powodem tego jest kwota niezbędna na realizację tej inwestycji (ponad 430 tys. zł) - tylko 1 etap - ok. 43 miejsca postojowe. Do tej kwoty wliczono koszt miejsc postojowych, budowy ciągów pieszych, planu stałej i czasowej organizacji ruchu drogowego, projekt wykonawczy drogowy, nasadzenie ok. 15 drzew. To praktycznie połowa tego, co jest tam zaplanowane zgodnie z raportem. ZDM poinformował również, że realizacja tego zadania nie jest możliwa w jednym roku budżetowym. Jeszcze innym powodem jest konieczność przebudowy nowo wyremontowanej drogi pod kątem odwodnienia. Ta informacja była dla nas ogromnym szokiem, gdyż ZDM doskonale sobie zdawał sprawę, że będzie konieczna budowa przedmiotowych zatok. 

     Zwróciliśmy się do ZDM z zapytaniem o możłiwość budowy miejsc postojowych w ramach środków własnych. ZDM odrzucił nasz wniosek, gdyż uzasadniał, że dostępne środki służą bieżącemu utrzymaniu dróg, a ewentualna zgoda na pozyskanie środków w celu budowy miejsc parkingowych musi być zatwierdzona przez Radę Warszawy. 

     Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że w przyszłym roku m. st. Warszawa planuje wprowadzenie SPPN na Żoliborzu. Koszty budowy miejsc postojowych wzdłuż ul. Broniewskiego mają prawo się zwrócić, kiedy strefa ta będzie obowiązywać. Natomiast w sytuacji kiedy SPPN wejdzie, a omawiany teren będzie w dalszym ciągu ugorem sprawi, że sytuacja na tym terenie będzie jeszcze gorsza. Skutkiem tego mieszkańcy będą parkowali w dalszym ciągu w trudnych warunkach, będzie to darmowa "błotna wyspa" do parkowania dla przyjezdnych, którzy przyjeżdżając na Żoliborz będą wiedzieli, że teren przed Os. WSM Zatrasie jest idealnym miejscem do darmowego pozostawiania aut. Jednocześnie obszar układu urbanistycznego Osiedla WSM Zatrasie ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków m. st. Warszawy. Atutem osiedla są ogromne otwarte tereny zielone - wśród której stoją szkoła i przedszkole. Założeniem projektantów było wyrzucenie ruchu kołowego wokół kwartału zabudowy. Usytuowanie zatok na obecnym klepisku jest jedynym racjonalnym rozwiązaniem, a jednocześnie pozwoli zrealizować plany Zarządu Zieleni, które nie będzie w stanie realizować swoich statutowych zadań do czasu wykonania niezbędnej infrastruktury drogowej. 

     W związku z czym apelujemy do Rady Dzielnicy Żoliborz o poparcie naszej petycji celem rekomendowania Radzie m. st. Warszawy uwzględnienia odpowiednich środków finansowych na to zadanie uwzględniając w tym aspekty związane z planowanym wprowadzeniem SPPN. 

Z wyrazami szacunku, 

Zarząd Stowarzyszenia Zatrasie 

 Broniewskiego_11_błoto.jpg


Wiktor Zając / Stowarzyszenie Zatrasie    Skontaktuj się z autorem petycji