Petycja w sprawie wprowadzenia Standardów ochrony drzew w procesie inwestycyjnym na terenie gminy Kraków

DO PREZYDENTA KRAKOWA JACKA MAJCHROWSKIEGO

 

Szanowny Panie Prezydencie,

My, mieszkańcy i mieszkanki  Krakowa, zwracamy się z apelem o przyjęcie w trybie pilnym Standardów ochrony drzew w procesie inwestycyjnym na terenie naszego miasta.

Mimo istnienia takich standardów, również w miejskich dokumentach, strategiach i zaleceniach, to wciąż nie zostały one oficjalnie przyjęte i nie są respektowane. W 2013 roku wydana została broszura Urzędu Miasta Krakowa “Ochrona drzew na terenach inwestycyjnych”, która m.in. określała zalecane sposoby zabezpieczania drzew. W 2020 roku radni przyjęli uchwałę w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Kraków, a w niej obowiązki jakich musi dopełnić inwestor przed i w trakcie prowadzenia procesów inwestycyjnych. Niestety wciąż nie doczekaliśmy się zarządzenia w tej sprawie ze strony Szanownego Pana Prezydenta.

Nasze obserwacje dowodzą, że jest to temat całkowicie przez Kraków zaniedbany. Niestety, ustawa o ochronie przyrody jest niewystarczająca, a egzekwowanie jej nieścisłych zapisów trudno odnieść do sytuacji drzew w mieście. Drzewo bowiem to nie tylko korona, ale również pień i korzenie, a wręcz całe systemy korzeniowe drzew. I to właśnie korzenie najczęściej cierpią podczas inwestycji.

Ciężki sprzęt, składowanie materiałów budowlanych, kontenerów pod drzewami doprowadza do ubijania  gleby zabierając korzeniom wodę i powietrze. Głębokie wykopy uszkadzają system korzeniowy, powodując wnikanie patogenów i doprowadzając do choroby całego drzewa. Również korony drzew często ulegają zniszczeniu przez zbyt bliskie wykonywanie przy nich robót ciężkim, wysokim sprzętem. W wyniku braku lub niewłaściwego zabezpieczenia drzew, doprowadza się do ich uszkodzenia, a w dłuższej perspektywie nawet do ich obumarcia.

Nie zawsze negatywne skutki uszkodzenia drzewa widzimy od razu, często są one widoczne dopiero po długim czasie, nawet po kilku latach. W konsekwencji, drzewa, które mogłyby służyć mieszkańcom jeszcze wiele lat, powoli obumierają. Niebawem drzewa, jakie znamy - wysokie, rozłożyste, dające ochronę i tlen odejdą w niepamięć. Zmiany klimatu, permanentna susza, mała pokrywa śnieżna, odwadnianie miasta czy rozprzestrzenianie się patogenów, nie pozostaną bez wpływu na nowe nasadzenia. Drzewa będą rosły niższe, o mniejszych i bardziej prześwietlonych koronach, a także mniej odporne na trudne, miejskie warunki. Ochrona istniejącego drzewostanu powinna być zatem naszym priorytetem.

Standardy definiują jasno: jak należy chronić drzewa poprzez tworzenie stref ochrony drzewa (SOD), w jaki sposób wykonywać prace blisko nich, jeśli jest to konieczne, a także jak regenerować drzewo po tak zwanym stresie inwestycyjnym. Standardy przyjęto już w: Poznaniu, Wrocławiu, Płocku, Warszawie, Tarnowskich Górach, Toruniu czy Dąbrowie Górniczej. Czas na Kraków!

 

Z poważaniem
Akcja Ratunkowa dla Krakowa i podpisani mieszkanki i mieszkańcy

 

petycja_sandardy.pngZdj. Zniszczone podczas inwestycji drzewo

 

Zrzut_ekranu_2023-08-14_o_15.35_.17_.png

Zdj. Z broszury UMK "Ochrona drzew na terenach inwestycyjnych" 2013


Akcja Ratunkowa dla Krakowa    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Akcja Ratunkowa dla Krakowa będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...