Poparcie dla Profesora Michała Sporonia

Nie zgadzamy się ze stanowiskiem Pani Poseł w sprawie zarzutów przedstawionych Panu Michałowi Sporoniowi - nauczycielowi II LO im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach.

Podstawą demokracji jest prawo do wyrażania swoich poglądów i jako społeczność szkolna jesteśmy tego świadomi.

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie sprzeciwu za szykanowanie obywatela, który zgodnie z tym prawem, wyraża swoje zdanie.


Samorząd Szkolny II LO Staszic    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Samorząd Szkolny II LO Staszic do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...