Protest dotyczący powstrzymania nadbudowy i rozbudowy budynku os. Teatralne 19 w Krakowie - Nowej Hucie

P R O T E S T   S P O Ł E C Z N Y   PRZECIWKO NADBUDOWIE I ROZBUDOWIE BUDYNKU NA OS. TEATRALNYM 19 W KRAKOWIE NOWEJ HUCIE.

Powrócił koszmar sprzed 10 lat. Po raz kolejny musimy walczyć z deweloperem, który chce rozbudować i nadbudować do 5 kondygnacji budynek dawnej stołówki Kombinatu Budownictwa Mieszkaniowego. Po razu drugi mówimy NIE!

W 2007 roku po raz pierwszy protestowaliśmy przeciwko działaniom firmy Top Development Ewa Bielecka Sp. z o. o. prace udało się wstrzymać i budynek przez ostatnie lata pełnił funkcje handlowo- usługowe. Nie był remontowany, lecz utrzymywany w „nienależytym stanie”, czego wymaga umowa użytkowania wieczystego wraz z przekazaniem praw majątkowych. W ostatnich miesiącach umowy najmu użytkownikom lokali zostały wypowiedziane i budynek stał bezużyteczny. 22 maja b.r. deweloper - firma Frax Bud - umieścił przed budynkiem żółtą tablicę budowlaną. W jego planach mieści się rozbudowa budynku, nadbudowa do 5 kondygnacji oraz parking podziemny na 30 samochodów . Natomiast w budynku ma powstać ponad 69 mieszkań

Nowohucianie, a szczególnie mieszkańcy osiedla Teatralnego są przeciwni działaniom dewelopera. Uważamy, że firma działa niezgodnie z prawem, korzystając z nieaktualnego pozwolenia na budowę z 2007 roku, które nabyła prawem przeniesienia 24.04.2018 r. z firmy Top Development Ewa Bielecka Sp. z o. o. na firmę Frax Bud. Według prawa budowlanego prace należy rozpocząć przed upływem 3 lat od otrzymania pozwolenia. W dzienniku budowlanym co prawda znajdują się wzmianki o pracach od 2009 roku, jednak nie są to prace kwalifikowane do prac budowlanych, które mogłyby być podstawą do rozpoczęcia budowy w tym roku, co stwierdził PINB, po interwencji mieszkańców.

Na skutek naszych pism z dnia 22-05-2018 r. 08--06-2018 r. oraz protestów dnia 27 czerwca b. r. przed Urzędem Rady Miasta oraz na osiedlu Teatralnym, Wydział Architektury i Urbanistyki wydał decyzję o stwierdzeniu nieważności pozwolenia na budowę i nadał jej rygor klauzuli natychmiastowej wykonalności a co za tym idzie nakaz zaprzestania prac budowlanych. Jednak one trwają nadal, deweloper znacznie przyspieszył działania. Dzisiaj tj. 2 lipca 2018 r. rozpoczęto zalewanie fundamentów betonem. Robotnicy działają tak szybko, że obawiamy się nie tylko rozbudowy, ale również katastrofy budowlanej na naszym osiedlu. tj. wyburzenia budynku.
Dlaczego deweloper wciąż prowadzi prace pomimo zakazu? Nakaz wstrzymania budowy nie został mu dostarczony, ponieważ ten podaje nieaktualny adres siedziby, a urzędnicy uważają sprawę za załatwioną. Aby wręczyć pismo kierownikowi budowy potrzebna jest interwencja policji oraz urzędników, której wciąż nie ma mimo usilnych alarmów mieszkańców obserwujących stan budynku z okien mieszkań.

W takim tempie budynek zostanie przebudowany nim zakaz dotrze do zarządu firmy
Frax-Bud Developer i wtedy może być za późno na jakiekolwiek dalsze reakcje oraz decyzje.

Dlaczego nie zgadzamy się na rozbudowę budynku i takie jest nasze stanowisko !!!

1. Nowa Huta jest zamysłem kompletnym i skończonym. Według wizji jego projektantów, miało to być miasto idealne, spełniające potrzeby mieszkańców. Zielone i sprzyjające życiu społecznemu oraz rodzinnemu. Każde osiedle zostało starannie zaplanowane, zapewniając jego mieszkańcom dostęp do zieleni oraz usług takich jak sklepy, placówki edukacyjne czy zdrowotne. Układ urbanistyczny dzielnicy został wpisany do ewidencji zabytków pod nr A-1132 i jest chroniony. Na mocy tego wpisu, sprzeciwiamy się naruszeniu spójnej tkanki naszej dzielnicy. Powstanie budynku, który przewyższy bezpośrednio sąsiadujące budynki jest niezgodne z wizją Nowej Huty. Co więcej, nowoczesna stylistyka w znaczny sposób wpłynie na wygląd budynku. Jeśli pozwolimy na powstawanie takich inwestycji Nowa Huta przestanie być unikalna w skali światowej.

2. Rozbudowa tego budynku i zmiana jego statusu na mieszkalny, znacznie wpłynie na zagęszczenie ruchu samochodowego na i tak, niewydolnym pod kątem transportu osiedlu. Przypominamy, że w bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się budynek biurowy Interii, placówka ZUSu, Świt, Urząd Miasta oraz wiele innych usług, które wzmagają ruch samochodowy. Już teraz ciężko znaleźć na osiedlu Teatralnym miejsce do zaparkowania samochodu. Deweloper chce zapewnić miejsca postojowe jedynie dla połowy mieszkańców nowego budynku. Gdzie swoje samochody postawią pozostali mieszkańcy? Na trawniku?

3. Budynek jako własność Skarbu Państwa mógł zostać zagospodarowany na cele pożytku publicznego np. żłobek którego brakuje w okolicy, klub malucha, przedszkole, klub seniora lub nawet pod Wydział Spraw Społecznych, którego główna siedziba znajduje się na ulicy Stachowicz, a nie sprzedany prywatnemu właścicielowi, który wcześniej działał w strukturach Urzędu Miasta Krakowa, a który dla chęci zysku, nie ogląda się na nikogo łamiąc prawo na każdym kroku.

4. Nowohucianie są świadomi miejsca, w którym mieszkają, Chcemy dbać o nasze miejsce na ziemi, tworzymy projekty, angażujemy się w życie dzielnicy. Nie ma drugiej tak zintegrowanej społeczności lokalnej w Krakowie. Mimo wszystko, wciąż czujemy się zepchnięci na margines. Nasze uwagi nie zostają wysłuchane, rewitalizacja dzielnicy to głównie plany rozpisane na papierze. My nie chcemy skansenu. Chcemy żyć w zadbanej, zabytkowej przestrzeni. Oczekujemy mądrej rewitalizacji, której plany opiewają na każdy aspekt życia. Od remontów, po budowanie relacji sąsiedzkiej, życia kulturalnego. Wierzymy, że ten budynek może pełnić wiele funkcji. W naszej wizji powinien zostać wykupiony przez miasto, wyremontowany oraz wynajmowany do realizacji różnych inicjatyw. Przy odrobinie planowania i zaangażowania, to miejsce może przynosić zyski oraz stać się ważnym miejscem dla Nowohucian.

Nasz protest wspiera Rada Dzielnicy XVIII z jej przewodniczącym Stanisławem Morycem na czele, radni miejscy: Wojciech Krzysztonek, Włodzimierz Pietrus, Kazimierz Chrzanowski, Teresa Kwiatkowska niezależny kandydat na prezydenta miasta Krakowa Łukasz Gibała oraz posłanka na Sejm Barbara Bubula.

Jako Wspólnoty Mieszkańców os. Teatralnego wystąpiliśmy z pismami do: Wojewody Małopolskiego, MSWiA, Generalnego Konserwatora Zabytków, Prokuratury, ZIKiT, PINB, Wydziału Architektury i Urbanistyki, Radnych Miasta Krakowa oraz do Pana Prezydenta Jacka Majchrowskiego z apelem o pochylenie się nad tym co się dzieje w jednej dzielnic miasta którym rządzi.

Piszą i mówią o nas media: Dziennik Polski, Gazeta Wyborcza, Kronika Krakowska, Radio Eska, Radio Kraków, Głos Nowej Huty, Onet, Kraków Pl i wiele wiele innych. 

585poip.jpg

projekt.jpg36307236_256429435128747_9055938260148158464_n1.jpg


Amelia Juszczak - Michalska - Wspólnota Mieszkaniowa os. Teatralne 20    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Amelia Juszczak - Michalska - Wspólnota Mieszkaniowa os. Teatralne 20 do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Facebook