Protest wobec planów skrócenia godzin otwarcia PAN BG

My, Pracownicy Biblioteki Gdańskiej, zarówno zrzeszeni w NSZZ „Solidarność”, jak niezrzeszeni, pracujący dla jej dobra, a także Przyjaciele Biblioteki, korzystający z jej bezcennych zbiorów, wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec planów ograniczenia jej dostępności dla Czytelników.

Plany wprowadzenia pracy jednozmianowej stoją w rażącej sprzeczności z fundamentalnym działaniem każdej biblioteki – udostępnianiem. Niemal wszystkie duże biblioteki naukowe w Polsce udostępniają swoje zbiory przez więcej niż 7-8 godzin dziennie, zazwyczaj także w weekendy. Jednocześnie wiadomo, że czytelnie Biblioteki wykorzystywane są intensywnie niemal przez cały dzień, co oznacza, że jakiekolwiek ustawienie godzin udostępniania w systemie jednozmianowym zawsze boleśnie odbije się na jakiejś grupie Czytelników. Udostępnianie w soboty jest zaś szczególnie dogodne dla Czytelników spoza regionu, gdyż nasze wyjątkowe zbiory przyciągają badaczy z całego kraju i z zagranicy.

Nasze oburzenie budzi motywacja tego kroku przez władze Akademii. Są to wyłącznie oszczędności finansowe. Ich wysokość będzie wynosiła 1-2% budżetu Biblioteki, dokonanych kosztem utraty 40-50% czasu otwarcia Biblioteki dla Czytelników! Nie trzeba dodawać, że dla budżetu Akademii oszczędności te są nieistotną kroplą. Ale dla nas są one bardzo bolesne, ponieważ wiążą się ze zwolnieniami ludzi, co zawsze jest dramatem dla tych osób.

Tym bardziej nie jesteśmy w stanie zrozumieć, dlaczego zaszła potrzeba dokonywania oszczędności na nas za wszelką cenę, skoro zarówno budżet Akademii, jak i Państwa Polskiego, rosną systematycznie. Budżet Biblioteki – odwrotnie, spada od paru lat nieustannie. Tymczasem, mimo tak okrajanego budżetu, udaje nam się przyciągnąć coraz więcej Czytelników, co jasno pokazują statystyki (także za ten rok). Czyżby kancelarii Akademii zależało w istocie na tym, by z naszych zbiorów nikt nie korzystał? I skoro efektu nie daje obcinanie nam budżetu, to trzeba wypędzić Czytelników zamykając im Bibliotekę przed nosem?

Częściowe zamknięcie Biblioteki ma mieć miejsce krótko po wpisaniu najcenniejszych elementów jej zbiorów na listę Pamięć Świata UNESCO. Jest skandalem, że doceniają nas najważniejsze międzynarodowe instytucje kulturalne, także Prezydent RP, który gratuluje nam tego, a nasza własna instytucja, Polska Akademia Nauk, nie rozumie, co właściwie posiada w swoim majątku. Czy Polska Akademia Nauk chce naukę schować do zakurzonego magazynu? My chcemy udostępniać i pokazywać nasze najcenniejsze zbiory Czytelnikom, a zabrania się nam tego!

Wierzymy, że pod wpływem naszej argumentacji decyzję tę można jeszcze cofnąć.

Prosimy wszystkich ludzi związanych z nauką i kulturą o dołączenie się do protestu!


NSZZ „Solidarność”w PAN BG    Skontaktuj się z autorem petycji