Przeciwko likwidacji Sądu Pracy w Radomsku

My, mieszkańcy Radomska,

sprzeciwiamy się likwidacji IV Wydziału Pracy w Sądzie Rejonowym w Radomsku. Zgodnie z projektem Ministerstwa Sprawiedliwości ma on zostać zlikwidowany 1 stycznia 2019, a sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych rozpatrywane mają być przez sąd rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim. To oznacza, że część mieszkańców będzie miała do tej placówki ponad 80 km.

Sprzeciwiamy się ograniczeniu konstytucyjnego prawa mieszkańców do dostępności obywateli do wymiaru sprawiedliwości.

Sprzeciwiamy się odgórnej degradacji miast powiatowych, centralizacji i ograniczaniu stabilności i bezpieczeństwa mieszkańców Radomska i Powiatu Radomszczańskiego.


Gazeta Radomszczańska    Skontaktuj się z autorem petycji
Facebook