Ratyfikacja III Protokołu Fakultatywnego do Konwencji o Prawach Dziecka

20 listopada 2020 r. mija 31 rocznica przyjęcia przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Konwencji o Prawach Dziecka, fundamentalnego dokumentu prawa międzynarodowego, który ustanowił powszechne standardy ochrony dziecka, jego podmiotowości i dobra.  

Przyjęta m.in. z inicjatywy Polski Konwencja była trzykrotnie zmieniana protokołami dodatkowymi. Dwa z nich zostały ratyfikowane przez Polskę, trzeci - Protokół fakultatywny do Konwencji o Prawach Dziecka w sprawie procedury składania zawiadomień - pozostaje jedynie podpisany i wciąż oczekuje na ratyfikację w formie ustawy. 

Ustanawia on istotny mechanizm ochrony praw dziecka. Przyznaje każdemu dziecku, grupie dzieci, a także innym osobom działającym w ich imieniu, możliwość zawiadomienia Komitetu Praw Dziecka o tym, że dziecko lub dzieci stały się ofiarami naruszenia praw przyznanych w Konwencji o Prawach Dziecka lub jej Protokołów fakultatywnych. Ratyfikowanie Protokołu pozwoliłoby dzieciom zakwestionować ograniczenie ich prawa do edukacji, pozbawienie kontaktu z rodzicami, czy brak zapewnienia im ochrony przed przemocą.

Tak jak w przypadku skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, możliwość skorzystania z instytucji zawiadomienia Komitetu Praw Dziecka obudowana jest warunkami formalnymi, w tym wykorzystaniem drogi krajowej oraz złożeniem zawiadomienia w formie pisemnej w określonym czasie.  Rozpoznając zawiadomienie dziecka, Komitet kieruje się zasadą najlepszego zabezpieczenia interesów dziecka. Ma prawo wydawać środki tymczasowe, a także formułować zalecenia dla państw, których dotyczy zawiadomienie. Wreszcie, dysponuje możliwością prowadzenia postępowania w sprawie trwałych i poważnych naruszeń Konwencji.  

Wszystko to sprawia, że Protokół może stać się istotnym wzmocnieniem krajowych i regionalnych mechanizmów skargowych, prowadząc do większego poszanowania praw dziecka. Nowa perspektywa ochrony praw dziecka, którą stwarza Protokół, może przybliżyć konwencyjny system ochrony praw dziecka, a także uczynić go znacznie efektywniejszym. W bezpośredni sposób przełoży się to na los dzieci.  

Mając to na uwadze, jako osoby, którym zależy na poszanowaniu praw dziecka, popieramy inicjatywę organizacji społecznych apelujących do Senatu RP o podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Sejmu RP z inicjatywą ustawodawczą zmierzającą do wyrażenia zgody na ratyfikację Protokołu fakultatywnego do Konwencji o Prawach Dziecka w sprawie procedury składania zawiadomień. Głęboko ufamy, że Senat przychyli się do teh petycji, uznając poprawienie stopnia przestrzegania praw dziecka w Polsce za jeden z istotnych priorytetów swej działalności.  


Marcin Wolny, Helsińska Fundacja Praw Człowieka    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Marcin Wolny, Helsińska Fundacja Praw Człowieka do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )