Rezolucja surowcowa / Konferencja Silesia 2030

Szanowni Państwo,

ósma edycja Konferencji Silesia, która odbyła się 26 października 2023 r. w Katowicach, poświęcona była surowcom krytycznym. Bez nich nie jest możliwy rozwój technologiczny i gospodarczy. Od nich także uzależnione jest wdrożenie Europejskiego Zielonego Ładu. W wspólnym stanowisku na COP28 Unia Europejska zadeklarowała jeszcze szybsze odejście od paliw kopalnych i dynamiczniejsze zwiększenie mocy źródeł odnawialnych. Tyle że ta “zielona transformacja” także wymaga ogromnych ilości  surowców mineralnych - czyli wydobywanych z ziemi. To m.in. kobalt, nikiel, lit, metale ziem rzadkich. 

"To są surowce, których wydobycie i rafinacja w powoduje znacznie większe emisje i znacznie większą degradację środowiska, niż w przypadku węgla. Warto poczytać o warunkach i zobaczyć zdjęcia ludzi, często dzieci pracujących w toksycznych oparach w kopalniach kobaltu w Kongo. Zamykając kopalnie węgla w Polsce, zwiększamy popyt i poniekąd otwieramy kopalnie w biednych krajach Afryki i Azji. Zmniejszanie udziału paliw kopalnych w miksie energetycznym musi być uzależnione od tempa wytwarzania źródeł, które go zastąpią. To nie wyścigi tylko proces, podczas którego Polacy i rodzima gospodarka muszą mieć zagwarantowane dostawy energii w cenach, które nie obniżają konkurencyjniśći naszych firm na światowych rynkach” - mówił Poseł do Parlamentu Europejskiego Grzegorz Tobiszowski.  

Problem jest niezwykle poważny, a wygląda na to, że decydenci w Unii Europejskiej i wielu krajach członkowskich, nie dostrzegają pełni zagrożenia lub je bagatelizują. Europa coraz silniej uzależnia się od impotu, a kolejne deklaracje akty polityki klimatycznej jak Fit for 55 czy REPowerUE - windują ceny surowców, a także wypychają przemysł poza obszar UE. Obecna polityka klimatyczna UE nie obniża emisji gazów cielarnianych, a jedynie przesuwa je z Europy na inne kontynenty. 

Dlatego serdecznie zachęcamy Państwa do podpisania Rezolucji Surowcowej 2030, która jest syntezą tez i wniosków 8. edycji Konferencji Silesia 2030. Rezolucja przesłana zostanie do Komisji Europejskiej oraz europarlamentarzystów wszystkich frakcji. 

 

Rezolucja surowcowa 2023

Unia Europejska, przyjmując Zielony Ład, dała początek przemianom na bezprecedensową skalę i w tempie szybszym niż podczas rozpoczętej w XVIII wieku rewolucji przemysłowej. Wówczas zmiany inicjowane były postępem technologicznym i potrzebami rosnącego rynku. Zielony Ład przemiany wymusza aktami prawnymi, zaburzając mechanizmy rynkowe. Zmiany, nazwane transformacją, wymagają niebotycznych ilości surowców mineralnych i półproduktów z nich wytworzonych. Niestety kraje UE nie posiadają zasobów wielu spośród tych surowców lub dotychczasowymi działaniami doprowadziły do likwidacji wydobycia oraz przemysłu przetwórczego, a tym samym uzależnienia Unii od importu. My, niżej podpisani, uważamy, że podejmowane działania w zakresie zabezpieczenia dostaw surowców krytycznych do unijnej gospodarki są niewystarczające, a zagrożenia związane z uzależnieniem od importu - ogromne.

Dlatego, mając na szczególnym względzie bezpieczeństwo, rozwój i dobrobyt mieszkańców Unii Europejskiej, apelujemy o:

1. Pilną odbudowę unijnego sektora wydobywczego oraz przemysłu przetwórczego surowców krytycznych, w szczególności rud żelaza, węgla i innych surowców mineralnych oraz stali, a także poszukiwanie i udostępnianie nowych złóż, tak by w maksymalnym stopniu zabezpieczać własne potrzeby rodzimą produkcją.

2. Wyłączenie sektorów związanych z surowcami krytycznymi z systemu handlu emisjami EU ETS, a także stworzenie otoczenia legislacyjnego sprzyjającego inwestycjom i rozwojowi przedsiębiorstw.

3. Dostosowanie tempa osiągania celów Zielonego Ładu do warunków rynkowych, tak aby nie dopuścić do sztucznego windowania cen przez eksporterów oraz aby nie stymulować skokowego wzrostu rabunkowego wydobycia surowców mineralnych w krajach rozwijających się powodującego degradację środowiska naturalnego i wzrost emisji.

4. Dopuszczenie do finansowania krajowego i unijnego inwestycji związanych z opracowaniem i implementacją technologii bezemisyjnego wykorzystania węgla oraz technologii wyłapywania i magazynowania CO2, które równoważyć będą emisje przedsiębiorstw, w których zeroemisyjność będzie niemożliwa z przyczyn technologicznych, ekonomicznych oraz bezpieczeństwa energetycznego państwa. 


Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Grzegorza Tobiszowskiego    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Grzegorza Tobiszowskiego będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...