Apel o utrzymanie statusu kulturoznawstwa jako dyscypliny naukowej

Komentarze

#1007

Kulturoznawstwo jest nauką. Ważną.

Maja Borkowska (Wrocław, )

#1013

Rola szeroko pojętej kultury jest bardzo ważna dla budowania społeczeństwa

Michał Dziarski (Otręba, )

#1017

Polskie kulturoznawstwo ma ogromny dorobek (Czarnowski, Kmita, Burszta, Szachaj), podobnie zresztą jak anglosaskie cultural studies, sięgające korzeniami wieku XIX, prac Ruskina i Arnolda. Ignorancja kilku osób nie może być powodem wykreślenia jakiejkolwiek nauki z wykazu dyscyplin.

Wojciech Klimczyk (Kraków, )

#1022

Jestem studentką kulturoznawstwa i wiążę swoją przyszłość z tym zawodem, nie wyobrażam sobie jego braku na rynku pracy i braku dalszych badań w tej dziedzinie.

Magdalena Bąchór (Kraków, )

#1029

jestem magistrem kulturoznawstwa i filologii angielskiej

Patrycja Szewczyk (Kraków, )

#1032

Podpisuję, ponieważ uważam, że niektóre z założeń Pana reformy są groźne dla polskiej nauki, niebezpieczne i regresywne.

Alan Rynkiewicz (Krakó, )

#1035

Zgadzam się z głównymi tezami tego apelu. Jest niedopuszczalne, że 40 letnią dyscyplinę naukową przyrównuje się do kierunków o absolutnie podrzędnym statusie.

Łukasz Jachemski (Wrocław, )

#1053

Kulturoznawstwo jest uznaną dyscypliną naukową, bez której obecna humanistyka nie byłaby tak wielowątkowa.

Agnieszka Kaim (Warszawa, )

#1057

Zdecydowałem się podpisać tę petycję, ponieważ zmiana statusu kulturoznawstwa oznaczałaby, że otrzymałem doktorat z dziedziny nienaukowej. W ogóle samą koncepcję "dyscypliny naukowej" uważam za przestarzałą, a pomysł, by prace naukowe dopasowywać do jednej z tych arbitralnych kategorii - za szkodliwy. Jeżeli jednak z powodów administracyjnych te kategorie muszą istnieć, to zmniejszanie ich liczby utrudnia prowadzenie badań, które nie pasują do tej czy innej szufladki. Posłużę się własnym przykładem. Nawet "kulturoznawstwo" w przypadku mojej pracy, pisanej na Wydziale Polonistyki UW, było niezgrabnym przybliżeniem. Badałem teksty średniowiecznych kronik, ale z perspektywy zabiegów kompozycyjnych, nawiązujących do konstrukcji spotykanych w Starym Testamencie. Już to z trudnością mieściło się w polskich strukturach akademickich. Studia doktoranckie odbywałem na warszawskiej polonistyce, stamtąd miałem promotora i tam prowadziłem zajęcia. Recenzentami zostało ostatecznie dwóch cenionych historyków. Pracę sklasyfikowano jako kulturoznawczą - zob. http://nauka-polska.pl/#/profile/research?id=219741&_k=xrbq0l. Nie chcę sobie nawet wyobrażać dodatkowych komplikacji, jakie spowodowałoby wprowadzenie tego pomysłu.

Paweł Kozioł (Warszawa, )

#1064

Bez badań nad kulturą i krytycznej refkleksji o kulturze, przede wszystkim własnej, stajemy się jako społeczeństwo intelektualnymi i duchowymi analfabetami. Likwidacja kulturoznawstwa jako dyscypliny naukowej prowadzi do destrukcji dobrze zinstytucjonalizowanej humanistyki polskiej.

Anna Engelking (Warszawa, )

#1083

Jestem kulturoznawcą

Ludmiła Malinowska (Brodnica, )

#1099

Jestem absolwentką studiów kulturoznawczych i uważam, że wpłynęły one znacząco na postrzeganie świata, w którym żyję. Nauczyły mnie myśleć w sposób szerszy, na poziomie zjawisk i trendów. Również nauczyły mnie krytycznego myślenia i zadawnia sobie pytań. W świecie, w którym różne kultury zaczynają się coraz bardziej mieszać, a w naszym kraju strach przed obcym jest coraz silniejszy, nie wyobrażam sobie szkolnictwa wyższego bez kulturoznawstwa jako osobnej dyscypliny naukowej.

Natalia Kołodziej (Warszawa, )

#1102

Nie rozumiem powiązania OECD, organizacji, która ma się przyczyniać do wzrostu gospodarczego i stopy życiowej obywateli, z likwidacją jednej dziedziny humanistycznej w ramach struktury naukowej danego państwa. Wydaje mi się, że szeroko zakrojone działania na polu kultury, w tym wszechstronnie wykształceni kulturoznawcy przyczyniają się do podniesienia stopy życiowej obywateli.

Beata Kubokova (Warszawa, )

#1103

Podpisuję, ponieważ kulturoznawstwo jest dla mnie ważne. Studiuję na tym kierunku, wiąże z tym przyszłość, odczuwam potrzebę rozwijania studiów kulturowych i nie wyobrażam sobie polskiej edukacji bez kulturoznawstwa jako samodzielnej dziedziny.

Habriela Anna Letnovska (Mostyska, )

#1107

kultura głupcze!

ALICJA WYDRO (WARSZAWA, )

#1115

Podpisuję ponieważ nie ma jakichkolwiek podstaw do usunięcia kulturoznawstwa z szeregu dyscyplin naukowych. Jeżeli jednak tak się stanie to znaczy, że Polska wykonała kolejny krok w kierunku Średniowiecza.

Łukasz Nalewajk (Bydgoszcz, )

#1117

Umiejętności oraz wiedza zdobywana na kierunkach powiązanych z kulturą opiera się na źródłach naukowych i ma wymiar interdyscyplinarny. Kulturoznawstwo jest dyscypliną równie ważną jak inne kierunki naukowe.

Patrycja Wojtas (Warszawa, )

#1126

Ponieważ studiuje ten kierunek i zależy mi na dyplomie. Uważam iż jest to jeden z ciekawszych kierunków pod względem zdobywania wiedzy

Magdalena Trojan (Piastów , )

#1127

Podważanie statusu studiów podejmujących badania nad kulturą świadczy niezwykłej ignorancji. Widząc zmiany jakie zostają wprowadzane w programie nauczania od najniższego stopnia edukacji obawiam się, że cel jest jeden, ogłupienie społeczeństwa. Nie mogę się zgodzić na obniżanie statusu polskiej humanistyki, bo jako humanistka z wykształcenia, jestem dumna z budowanej przez lata, działaniami wybitnych polskich naukowców, tradycji kulturoznawczej.

Iwona Matysiak (Kraków, )

#1129

Kulturoznawstwo jest bardzo ważne i kształci elity.

Mateusz Urbański (Warszawa, )

#1134

Brak słów

Barbara Wybacz (Lublin, )

#1138

Krystyna Kacprzak

Krystyna Kacprzak (Zalewo, )

#1167

Likwidacja tej dyscypliny naukowej postawi nas na marginesie naukowego świata współczesnej Europy. Badania kulturowe są obecnie tak dalece rozwinięte i wyspecjalizowane, że jakiekolwiek próby prowadzenia tych badań przez przedstawicieli innych dyscyplin, nie posiadających odpowiednich kompetencji merytorycznych, narażą badaczy na śmieszność w środowisku naukowym.

Rafał Chojnacki (Gdańsk, )

#1171

Podpisuję, ponieważ wyłącznie dzięki badaniom kulturoznawczym jestem w stanie utrzymać wysoki stopień umiędzynarodowienia ośrodka badawczego, którego jestem kierownikiem.

Tomasz Majkowski (Krakòw, )

#1177

Podpisuję ten apel, ponieważ podzielam przytoczone w nim argumenty i w pełni solidaryzuję się z jego przesłaniem.

Tadeusz Szczepański (Łódź, )

#1182

Od lat prowadzę zajęcia ze studentami kulturoznawstwa - wielokrotnie obdarzonymi szerokimi horyzontami myślowymi oraz umiejętnością dostrzegania ważnych faktów kulturowych. Ich zacięcie naukowe potwierdza status kulturoznawstwa pośród innych dyscyplin.

Laura Polkowska (Warszawa, )

#1183

dr JOanna Hytrek - Hryciuk

Joanna Hryciuk (Wrocław, )

#1194

Decyzje o likwidacji całych kierunków, np. socjologii, znane są z czasów stalinowskich. Ale socjologia przeżyła Stalina. Tak samo będzie z kulturoznawstwem.

Joanna Tokarska-Bakir (Warszawa, )

#1198

Krasowska

Helena Krasowska (WARSZAWA, )Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...