Petycja w sprawie wstrzymania projektowanych zmian w edukacji włączającej i poddania projektu rzeczywistym konsultacjom.

Komentarze

#1611

Jestem nauczycielką, znam realia polskiej edukacji. Nie zgadzam się ze zmianami proponowanymi przez rząd.

Agnieszka Kwolek (Piła, 2021-06-01)

#1612

Podane propozycje jeszcze bardziej ugodzą w najsłabszych

Ewa Kierska (Łódź , 2021-06-01)

#1633

Podpisuję, ponieważ moim zdaniem trzeba wstrzymać projekty które uniemożliwią zapewnienie równych szans edukacyjnych dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Roman Weydlich (Nowy Sącz, 2021-06-01)

#1646

Nie zgadzam się z zaproponowanymi przez MEiN zmianami dotyczącymi edukacji włączającej

Ewa Cichewicz (Płońsk, 2021-06-01)

#1649

Dosyć psucia oświaty oraz eksperymentowania na dzieciach pomysłów, których jedynym celem są oszczędności a źródłem całkowity brak wiedzy.

Izabela Rowińska (Dobra, 2021-06-01)

#1653

Monika Karasek

Monika Karasek (Radomsko, 2021-06-01)

#1665

Nie zgadzam się z proponowanymi zmianami. Mają jedynie na celu szukanie oszczędności, a nie dobro uczniów niepełnosprawnych.

Jolanta Wojciechowska (Kobyłka, 2021-06-01)

#1667

Mam dość nieprzemyślanych reform

Krystyna Zaskórska (Żytno, 2021-06-01)

#1671

Magdalena Wojtal

Magdalena Wojtal (magdera@wp.pl, 2021-06-01)

#1672

nie zgadzam się na zmiany w zakresie edukacji włączającej

iza siepka (Turek, 2021-06-01)

#1683

Nie podobają mi się proponowane przez Rząd zmiany.

Krzysztof Wnorowski (Warszawa, 2021-06-01)

#1685

Podpisuję ponieważ proponowane zmiany są absurdalne

Agnieszka Ostrowska (Włocławek, 2021-06-01)

#1703

Podpisuje ponieważ nie zgadzam się z tym

ELŻBIETA Rybicka (ŁÓDŻ, 2021-06-01)

#1705

Uważam ją za słuszną

Magda Zaczynska (Legnica, 2021-06-01)

#1715

Marzena Krawczyk

Marzena Krawczyk (Baćkowice, 2021-06-01)

#1716

Boguszewska Maria

Maria Boguszewska (Bo, 2021-06-01)

#1718

Uważam że ustawa będzie dyskryminowała dzieci dysfunkcyjne

Krystyna Michaluk (Szczecin, 2021-06-01)

#1728

Jako nauczyciel, który nie posiada wykształcenia pozwalającego na pracę z dziećmi i młodzieżą wymagającymi specjalnego wsparcia, uważam, że prowadząc lekcje wyrządziłbym im więcej krzywdy, a wiedza, jaką mieliby oni zdobyć w trakcie prowadzonych przeze mnie zajęć, nie byłaby zmiana proponowana przez Ministerstwo wyrządzi takim uczennicom i uczniom więcej krzywdy niż pożytku.

Mateusz Kołodziej (Tarnów, 2021-06-01)

#1739

Edukacja włączające jest to kolejny chory projekt, stworzony przez osoby, którym nie zależy na dobru dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Nigdy ale to nigdy nie będą akceptowane w szkołach masowych w klasach po 25 osób, Nic dobrego to nie przyniesie dla dzieci zdrowych jaki i z niepełnosprawnością. Jeżeli o coś tu chodzi to chodzi o kasę a nie o dzieci i ich edukację

Aneta Skibinska (Świebodzice, 2021-06-01)

#1750

Pracuję w szkole 35 lat. To co z nami chcą zrobić to jedno wielkie kure........
Polska to nie kraj kościelny! Ciemnym ludem rządzi się wspaniale!

Bożena Bednarska - Zielińska (Gliwice, 2021-06-01)

#1753

Mam niepełnosprawne dziecko, które jest w szkole specjalnej. Równocześnie jestem nauczycielką w szkole masowej. Znając moje dziecko, wiem, do jakiej traumy, izolacji i wycofania doprowadziłoby umieszczenie. go w szkole masowej

Agata Klonowska (SZCZECIN, 2021-06-01)

#1799

Jestem nauczycielem, robię to w trosce o dzieci i o siebie.

Anna Wąśniewska (Gdynia, 2021-06-01)Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...