Czy psycholog powinien płacić szpitalowi za to, że pracuje? Czy psychoterapeuta lub psycholog kliniczny powinien płacić za edukację niezbędną do rozpoczęcia pracy w publicznym szpitalu 50.000 zł?

Komentarze

#3238

Za swoje szkolenie zapłaciłam 30,000 zł nie licząc już kosztów dojazdów, noclegów i wyżywienia. Oburza mnie ta niesprawiedliwość.

Renata Kuczaty (Rybnik, )

#3241

Chce być kiedys psychoterapeutka

Aleksandra Pawłowska (Warszawa , )

#3243

Sama uczestniczę w szkoleniu psychoterapeutycznym za 48.000 zł, planuje także szkolenie psychosekusologiczne. Jestem psychologiem, pracuje z dziećmi, młodzieżą i młodymi dorosłymi.

Agnieszka Kubacka-Lisicka (Białystok, )

#3244

Jestem terapeutą i popieram petycję.

Anna Sawicka (Szczecin, )

#3249

Dostęp do nauki w tym stażu dla wszystkich zawodów wykorzystywanych w ochronie zdrowia winien odbywać się na tych samych warunkach dla wszystkich grup.

Agnieszka Marek (Bydgoszcz, )

#3257

Od lat się doszkalam i uważam że to nie w porządku że pracuję w najlepszej sytuacji pro bono.

Anna Łuczak-Jereczek (Gdańsk, )

#3268

Studiuję psychologię i nie zgadzam się na taką niesprawiedliwość. Co więcej, nie chciałabym trafić w moim życiu na psychologa, który zrobił specjalizację za pieniądze. A nie dlatego, ze miał wiedzę, powołanie, pasję.

Martyna Strześniewska (PRABUTY, )

#3280

Czas przerwać absurd, gdy za pracę płaci pracujący. Sama jestem psychoterapeutką i pamiętam, jak trudno było mi zacząć pracę w tym zawodzie

Aleksandra Figura (Warszawie , )

#3289

Jestem psychologiem w trakcie kształcenia specjalizacyjnego

Agnieszka Drzewińska (Blizne ŁASZCZYŃSKIEGO , )

#3294

Podpisuję, ponieważ jako studentka psychologii i (być może) przyszła psychoterapeutka jestem szczerze zaniepokojona ww. sytuacją. Uważam, iż zaistniałe warunki kształcenia specjalistycznego są niesprawiedliwe w porównaniu do innych profesji medycznych. Dbanie o zdrowie psychiczne jest równie ważne jak troska o te fizyczne, a wysokie opłaty za edukację i - co za tym idzie -późniejsze usługi specjalistów sprawiają, że np. psychoterapia staje się przywilejem dla elit.

Klaudia Żmudzka (Kraków, )

#3373

Wyżej opisane sytuacja dotyczy mnie jako pracownika.

Katarzyna Boś (Lublin, )

#3374

Mnie samą też to dotyczy!

Monika Szul (Sanok, )

#3387

Sama studiuję psychologię i obawiam się,że mój rozwój będzie opóźniony ze względu na brak możliwości finansowych na starcie.

Katarzyna Deptuła (Warszawa, )

#3389

Jestem oburzona sposobem jakim zawód psychologa jest dewaloryzowany od lat! Jakim prawem? Czy jesteśmy obywatelami..a raczej często obywatelami gorszego sortu?

Katarzyna Joniec (Laragne, )

#3393

Podpisuję ponieważ studiuję psychologię i potem chcę pomagać ludziom, dlatego potrzebuję równego dostępu do dalszego kształcenia. Psycholodzy kliniczni, psychoterapeuci i psychoseksuolodzy muszą wydać od ok. 25,000 zł (specjalizacja z psychologii klinicznej) do 40,000 - 60,000 zł (psychoterapia, specjalizacja z psychoseksuologii) na uczestnictwo w podstawowych szkoleniach, wymaganych przez Ministerstwo Zdrowia jako niezbędne do podjęcia pracy w publicznej służbie zdrowia. Inne zawody, takie jak np. pielęgniarki i pielęgniarze, również muszą płacić za specjalizacje, jednak koszt kształcenia specjalizacyjnego psychologa jest od 5 do 16 razy wyższy, niż koszt innych specjalizacji.

Sylwia Gondek (Gdynia, )

#3395

Podpisuję, ponieważ żądanie tak olbrzymich pieniędzy od psychologów za szkolenie jest irracjonalne.

Barbara Rodakowska (Warszawa, )