Zatrzymajmy WYCINKĘ 340 DRZEW na działce 139/1 w Lipkowie!

Komentarze

#4

Podpisuje ponieważ Puszcza Kampinoska jest i powinna na zawsze pozostać miejscem chronionym. Poza tym tyle się mówi o ochronie klimatu i zaprzestaniu dewastacji środowiska naturalnego. Jeżeli budowa osiedla to nie kosztem wyrębu lasu! Jest wiele innych miejsc gdzie można budować domy. Pozostawmy las zwierzętom!

Wojciech Wisniewski (Lipków, 2021-11-21)

#5

Podpisuję, ponieważ leży mi na sercu los Kampinosu i kampinoskiej przyrody.

Michalina O'Connor (Lipków, 2021-11-21)

#20

Jestem oburzony, że ktoś chce zabetonować Park Narodowy!

Ernest Kuliczkowski (Izabelin, 2021-11-21)

#26

Podpisuje ponieważ jestem przeciwny degradacji środowiska naturalnego w parku narodowym.

Tomasz Derkowski (Lipków, 2021-11-21)

#43

Jestem przeciwny wycince pod deweloperkę

Miłosz Kamiński (Warszawa, 2021-11-21)

#47

Teren jest cenny przyrodniczo. To lokalny korytarz ekologiczny. Działka jest położona w granicach KPN

Hubert Jakubowski (Stare Babice, 2021-11-21)

#51

Kłys Małgorzata

Małgorzata Kłys (Warszawa, 2021-11-21)

#52

Nie ma zgody na wycinanie drzew i niszczenie przyrody

Anna Kiszka (Hornowek, 2021-11-21)

#55

Stop dalszemu niszczeniu parku. Wystarczająco dużo jest już wycinane.

Jakub Zaskórski (Lipków, 2021-11-21)

#58

Chce zrównoważonego rozwoju gminy z poszanowaniem jej bogactwa przyrodniczego. Zachowaniem terenów zielonych.

Monika Radzikowska (Borzęcin Mały, 2021-11-21)

#59

"Zwierzęta głosu nie mają, to MY musimy być ich głosem"‼🦌 Bioróżnorodność, występowanie cennych okazów obszar ten stanowi wartość przyrodniczą i krajobrazową oraz pełni ważną funkcje lokalnego korytarza ekologicznego.
Nieruchomość położona jest częściowo w granicach KPN, tym bardziej sprzeciwiamy się zabudowie tego terenu oraz wycince ponad 300 drzew, i to w I etapie, w kolejnych etapach kolejne kilkaset drzew, łącznie ok. 1000.

Prawowitymi właścicielami i gospodarzami Kampinoskiego Parku Narodowego są m.in. łosie nie deweloperzy.

Stowarzyszenie Babice dla Przyrody (Stare Babice, 2021-11-21)

#73

Ponieważ ten kawałek lasu jest dla mnie ważny, wiem że są tam różne ptaki oraz sam spotkałem w tamtej okolicy wielokrotnie jeże które są pod ochroną. Można tam również co roku znaleźć łosie i stare drzewa które powinny być chronione

Leon Oleszkiewicz (Lipków, 2021-11-21)

#75

Jestem przeciwna zabudowie otuliny KPN w Lipkowie przez dewelopera a co za tym idzie -wycince 340 drzew.Jest to teren migracji zwierząt , przy Lipkowskiej Wodzie bobry zakładają swoje gniazda.

Agata Pawlikowska (Warszawa, 2021-11-21)

#76

Mieszkam niedaleko i jestem zrozpaczona jak przyroda przegrywa z deweloperami

Janina Ligner zeromska (Zielonki wieś , 2021-11-21)

#80

Jestem przeciw wycinaniu Kampinosu i dewastacji przyrody

Alicja Wolanska (Lipkow, 2021-11-21)

#83

Kocham drzewa.

Bartosz Kubera (Warszawa, 2021-11-21)

#87

To puszcza, to miejsce gdzie spędzamy swój wolny czas

Sylwia Kaczmarska (Stare Babice, 2021-11-21)

#97

Co roku obserwujemy rosnące w Warszawie i okolicach zanieczyszczenie powietrza. Wycinanie drzew i zmniejszanie zielonych płuc jest działaniem na szkodę wszystkich mieszkańców. Wycinka terenów należących do KPN jest niezgodna z prawem, nieuzasadniona i szkodliwa dla środowiska w szerokim tego słowa znaczeniu: ludzi, zwierząt, ptaków. Nie bądźmy ignorantami.

Malgorzata Kuliczkowska (Lipków, 2021-11-21)

#98

Ponieważ mieszkam w tej okolicy od ponad 20 lat i nie wyobrażam sobie dalszego niszczenia terenu KPN!

Zuzanna Supierz (Lipków, 2021-11-21)

#102

Sprzeciwiam się wycince drzew w obrębie Kampinoskiego Parku Narodowego w celu przeznaczenia terenu pod zabudowę deweloperską.

Agnieszka Szymczyk (Lipków, 2021-11-21)

#108

Sprzeciwiam się niszczeniu lasu!!! Zabieraniu terenu zwierzętom i ptakom!!!!!

Dorota Ryniewicz (Lipków, 2021-11-21)

#115

Wystarczy już wycinki drzew, wystarczy domów w tej okolicy. Dajmy żyć tym którzy już tam są.

Michał Witt (Lipków, 2021-11-21)

#117

Podpisuję, ponieważ leży mi na sercu dobro zwierząt, a działka, o której mowa jest fragmentem lasu, w której żyją zwierzęta i do życia potrzebują przestrzeni.

Joanna Ujejska (Szczyrk, 2021-11-22)

#121

Tych deweloperów powinno się wydusić jak wszy.....

Karol Rudecki (Warszawa, 2021-11-22)

#122

Jestem za przestrzeganiem prawa. Ta działka służy ochronie przyrody!

Joanna Śledzińska (Lipków, 2021-11-22)

#130

Podpisuję ponieważ wg. mnie wokoło jest teren niezalesiony i można tam wybudować domy. Wycinka lasu to barbarzyństwo !!! Tam rośnie piękny las ze starodrzewem !!!!

Joanna Sworowska (Hornówek, 2021-11-22)

#137

Wspieram przyrodę

Kinga Birecka (Poznań , 2021-11-22)

#148

Nie zgadzam się na niszczenie terenów zielonych przez zabudowę mieszkaniową w ramach Kampinowskiego Parku Narodowego. NIE PATO DEWELOPERCE i chciwości i pazerności, NIE dla urzędników którzy nie DBAJĄ o dobrostan mieszkańców.

Tomasz Pobrotyn (Blizne Łaszczyńskiego, 2021-11-22)

#149

Sprzeciwiam się dewastowaniu KPN-u.

Anna Kycia (Lipków, 2021-11-22)

#161

Nie widzę zasadności przesuwania granicy Kampinowskiego Parku Narodowego (KPN) i niszczenia krajobrazu. W naszym kraju i w okolicy Warszawy jest dużo innych miejsc gdzie bez ingerencji w przyrodę można budować.

Blanka Ławecka (Lipków, 2021-11-22)

#165

Podpisuję ponieważ często odwiedzam to miejsce i uważam, że wycinanie drzew w tym urokliwym miejscu jest barbarzyństwem i szkodzi przyrodzie i zwierzynie która korzysta z tego obszaru.

Klaudia Jabłonska (Warszawa, 2021-11-22)

#174

Podpisuję ponieważ w dobie zmian klimatycznych i dewastacji środowiska należy je chronić.

Artur Szor (Lipków, 2021-11-22)

#176

NIE dla betonu, TAK dla przyrody, flory i fauny.

Marzena Łazarczyk (Warszawa, 2021-11-22)

#186

Drzewa to życie !!! Dość wycinania drzew !!!!

Barbara Szczerbińska - Stefańska (Kraków, 2021-11-22)