Petycja przeciw nowelizacji Prawa Budowlanego zmierzającego do rozszerzenia ograniczonych uprawnień architektonicznych

Komentarze

#814

Ukończyłam i budownictwo i architekturę. Wiem, że po budownictwie nie ma się kompetencji do projektowania architektonicznego. Do pracy kreślarskiej owszem, może lepiej niż architekci, ale nie do projektowania

Aurelia Palczewska-Balicka (Iława, 2022-10-30)

#857

Podpisuję, ponieważ uważam, że ta konkretna nowelizacja zagraża dobru publicznemu

Anna Kępińska (Boruszowice, 2022-10-30)

#858

kwestionowane przepisy będą prowadzić do niszczenia architektury, utraty możliwości utrzymania się znacznej części architektów z pracy w swoim zawodzie, a ponadto:
- są sprzeczne z konstytucją, dyrektywami unijnymi oraz oznaczają rozdawanie uprawnień do projektowania architektury osobom nieprzygotowanym zawodowo i nie posiadającym elementarnej wiedzy o architekturze.

Władysław Sadurski (Panieńszczyzna, 2022-10-30)

#868

Cenie sobie ład przestrzenny jako architekt.

Anna Trendak (WARSZAWA , 2022-10-30)

#876

Nie zgadzam sie z tą ustawą.

Grzegorz Bednarz (Zukowo, 2022-10-30)

#934

Wiem jak spada jakość projektów, często wykonywanych przez "dziwne" osoby

Marek Leja (Kraków, 2022-10-30)

#935

Nowe prawo doprowadzi do upadku zawodu architekta.

Tomasz Samel (Rudnik nad Sanem, 2022-10-30)

#936

Nie mozna dopuscic, zeby projektowaniem zajmowaly sie osoby bez odpowiedniego wyksztalcenia, dosc chaosu, brzydoty i marnej zaplaty za bardzo ciezka prace architektow

Joanna Słotwińska (Wrocław, 2022-10-30)

#942

Dosyć psucia Polskiego prawa.

Maciej Pindur (Żory, 2022-10-30)

#953

Ponieważ jestem architektem i pragnę świat nadal widzieć pięknym.

Katarzyna Fresel - Karwecka (Glogow , 2022-10-30)

#982

Nie wyrażam zgody na nieodwracalne zniszczenie architektury zabytkowej i obniżenie poziomu nowo powstających budynków poprzez całkowite odrzucenie roli architekta w procesie projektowym. Znaczną część programu studiów architektonicznych stanowi nauka historii architektury, projektowanie w kontekście historycznym i zgodnie z zachowaniem zasad ładu przestrzennego, projektowanie zgodnie z zasadami funkcjonalności, ergonomii i estetyki. Inżynierowie i technicy budownictwa uczeni są innych aspektów projektowania, nie są wyczulani na ww. kwestie, na które zwracają uwagę architekci.

Jolanta Płatek (Rzeszów, 2022-10-31)

#995

Jestem architektem z ponad 10-letnim doświadczeniem, posiadającym uprawnienia do projektowania bez ograniczeń i uważam, że wyżej opisane zmiany godzą w sens istnienia zawodu architekta. Szkodzą dobru ogółu pod każdym względem.

Aleksandra Murawska (Białystok , 2022-10-31)Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...