Petycja przeciw nowelizacji Prawa Budowlanego zmierzającego do rozszerzenia ograniczonych uprawnień architektonicznych

Komentarze

#1207

Joanna Płaczek

Joanna Płaczek (Jaworze, 2022-10-31)

#1221

Podpisuję, ponieważ uważam, że absolwenci wydziałów architektury stoją na straży utrzymania porządku w bezpośrednio otaczającej nas zabudowie, mają wiedzę i zmysł estetyczny żebyśmy czuli się bezpiecznie i komfortowo.

Joana Bienkowska (Mosina, 2022-10-31)

#1234

Podpisuję, ponieważ głęboko wierzę, że my Architekci jako zawód zaufania publicznego jesteśmy w stanie się zjednoczyć i wprowadzić Architekta na wyższy poziom szacunku społecznego.

Robert Scheitza (Zielona Góra, 2022-10-31)

#1238

Nie zgadzam się na dalsze ograniczenia

Waldemar Bober (Radlin, 2022-10-31)

#1239

Zmiany jakie niesie przyjęcie tej ustawy szkodliwe dla całego społeczeństwa.

Michał Dłużniewski (Zambrów, 2022-10-31)

#1260

Uwolnienie w planowanym zakresie spowoduje chaos urbanistyczny i architektoniczny.

Marcin Radgowski (Wrocław, 2022-10-31)

#1292

Zależy mi na jakości ładu przestrzennego

Justyna Braniewska (Wrocław, 2022-10-31)

#1300

Zgadzam się w całości z treścią petycji.
Podpisuję ją ponieważ uważam, że ład przestrzenny w Polsce jest już mocno zachwiany a sporny przepis przyczyni się jeszcze bardziej do jego destrukcji.
Chrońmy i dbajmy o nasze dziedzictwo kulturowe.
Arch. Grzegorz Buława.

Grzegorz Buława (Gliwice , 2022-10-31)

#1312

Jestem za tym, żeby uprawnienia zdobywały osoby mające odpowiednie wykształcenie i odpowiednie doświadczenie.

Tomasz Szymański (Tarnowskie Góry , 2022-10-31)

#1315

Nadawanie uprawnień ograniczonych do projektowania architektonicznego po II wojnie światowej miało jakieś uzasadnienie, gdyż był ogromny brak projektantów architektów. Dziś sytuacja jest odwrotna j- est ich znacznie więcej niż pracy dla nich. Wszystkim wydaje się, że pracę architekta może wykonywać inż. budownictwa. Nic bardziej błędnego. Specyfika pracy architekta jest działaniem twórczym opartym jednak o umocowanie i wiedzę o wlasciwym doborze elementów technicznych i estetycznych orraz szereg prawnych uwarunkowań.

Tomasz Samborski (Kolobrzeg , 2022-10-31)

#1323

Wystarczy już koszmarów architektonicznych w tym kraju!

Joanna Alwardany (Warszawa, 2022-10-31)

#1326

Podpisuję, ponieważ nie zgadzam się z tym, aby tak minimalne wymagania wykształcenia były niezbędne do otrzymania uprawnień w zakresie projektowania i prowadzenia budów. Prowadzi to nie tylko do chaosu przestrzennego, ale również do niebezpieczeństwa dla użytkowników budynków. Projektowanie architektury to nie tylko poprawność obliczeniowa, to wieloaspektowy i interdyscyplinarny proces, który dąży do powstania wartościowych, użytkowych i estetycznych obiektów budowlanych. Technik budownictwa czy nawet inżynier budownictwa takiej jakości zapewnić nie może.

Beata Raś (Ropczyce , 2022-10-31)

#1345

Teraz 1000m3 a potem pewnie i dostaną bez ograniczeń.

tomek piskorski (Gdańsk, 2022-10-31)

#1365

Ponieważ, nie zgadzam się na to.

Sandra Dwornikiewicz (Rzeszów , 2022-10-31)

#1375

Jestem przeciwny takiemu działaniu, chyba nie trzeba nic więcej dodawać. Kategoryczne NIE!

Grzegorz Ruszel (Rzeszów, 2022-10-31)

#1389

Chciałbym mieć wpływ na ład przestrzenny w Polsce

Michał Ruman (Warszawa, 2022-10-31)Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...