Kontynuowanie edukacyjnej działalności Policealnego Studium Animatorów Kultury „SKiBA” we Wrocławiu. Petycja do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Piotra Glińskiego

355302474_6605810706151225_4742200092561610246_n.jpg

Szanowny Panie Ministrze,

apelujemy o podtrzymanie edukacyjnej działalności Policealnego Studium Animatorów Kultury „SKiBA” we Wrocławiu. 

Z ostatnich, bardzo niepokojących informacji, wynika że przyszłość studium "SKiBA", którego początki sięgają lat 60. ubiegłego stulecia, stoi pod znakiem zapytania, a nabór do szkoły został wstrzymany. Ta decyzja oznacza w praktyce wygaszenie działalności placówki, która doprowadzi do jej likwidacji.

Działająca pierwotnie jako Międzywydziałowe Studium Kulturalno-Oświatowe przy Uniwersytecie Wrocławskim “SKiBA” jest jedną z trzech (obok szkół w Krośnie i Kaliszu) tego typu placówek publicznych w Polsce. Studium stało się pionierską i wyjątkową jednostką edukacyjną kształcenia kadr dla kultury, w oparciu o model której zaczęto tworzyć kolejne tego typu kierunki akademickie na uczelniach wyższych.

Szkoła przez dekady swojego funkcjonowania wykształciła wiele pokoleń animatorów (ponad pięć tysięcy absolwentów), niejednokrotnie pełniących ważne funkcje społeczne i kierownicze w sferze kultury. Szkoła wykształciła m.in. takich artystów, jak Janusz Chabior, Marzena Sztuka, Mikołaj Roznerski, Sebastian Stankiewicz, Artur Chamski, Marek Lechki czy Sebastian Majewski.

Jej likwidacja przyniesie straty przede wszystkim instytucjom kultury Dolnego Śląska i ościennych województw, a także całemu środowisku animatorów (w załączniku wykaz instytucji i organizacji współpracujących ze Studium, stanowiących często miejsca pracy absolwentów).

Profil edukacyjny “SKiBY” jest całkowicie unikalny i likwidacja szkoły stworzyłaby nienaprawialną wyrwę w rynku pracy. Studium spełnia także założenia ustawy o zawodach pomocowych i kształci policealne, co jest znakomitą alternatywą dla uczelni wyższych, jednocześnie wielu słuchaczy studium ma ukończone studia, a oferta edukacyjna “SKiBY” uzupełnia ich zawodowe kwalifikacje. Zawód animatora kultury jest coraz bardziej pożądany na rynku pracy, w szczególności w odbudowaniu kontaktów międzyludzkich i wspólnotowych. Szkoła kształci: animatorów działań teatralnych, animatorów tańca, animatorów czytelnictwa, animatorów działań filmowych, animatorów fotografii, animatorów działań arteterapeutycznych.

Panie Ministrze, nie niszczmy długoletniej tradycji, nie wygaszajmy rodzimych, unikalnych a zarazem niezwykle potrzebnych dla kulturowego rozwoju kraju kierunków kształcenia. Animatorzy kultury to przyszłość nasza, jak i naszych dzieci. To osoby, które swą ciężką pracą dają i będą dawać obywatelom możliwość uczestnictwa w życiu społecznym i artystycznym, aktywizować mieszkańców większych i mniejszych miejscowości pozwalając im na samorozwój, budować tożsamość i poczucie wspólnotowości. Wzrost partycypacji w kulturze zależy od działalności edukacyjnej animatorów. Wspierajmy ich tak mocno, jak to tylko możliwe.   

Niżej podpisani ludzie kultury i sztuki,

 

Wykaz instytucji i organizacji współpracujących z Policealnym Studium Animatorów Kultury „SKiBA” we Wrocławiu, stanowiących często miejsca pracy naszych absolwentów:

 • Centra Aktywności Lokalnej Wrocławia (24 punkty)
 • Partnerstwo dla Nadodrza
 • Rada Osiedla Nadodrze
 • Stowarzyszenie Nowe Nadodrze
 • Wołowski Ośrodek Kultury
 • Wrocławska Fundacja Filmowa
 • Teatr Polski we Wrocławiu – patronat nad kierunkiem kształcenia Animator Działań Teatralnych 
 • Teatr Współczesny we Wrocławiu
 • Teatr Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego we Wrocławiu
 • Teatr Muzyczny Capitol we Wrocławiu
 • Teatr Animacji w Poznaniu 
 • Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu
 • Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu
 • Muzeum Narodowe we Wrocławiu
 • Archiwum Państwowe we Wrocławiu
 • Dolnośląskie Centrum Filmowe – patronat nad kierunkiem kształcenia Animator Działań Filmowych
 • Kino Nowe Horyzonty
 • Centrum Technologii Audiowizualnej
 • Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne
 • Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Mikulskiego 
 • Miejska Biblioteka Publiczna im. Tadeusza Różewicza we Wrocławiu
 • Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
 • „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu
 • Centrum Biblioteczno-Kulturalne FAMA we Wrocławiu
 • Biblioteka+Centrum Kultury w Czarnym Borze
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Wołowie
 • Centrum Historii Zajezdnia
 • Centrum Kultury Zamek we Wrocławiu
 • Legnickie Centrum Kultury
 • Ośrodek Kultury i Sportu w Bierutowie
 • Księgarnia Tajne Komplety
 • Ośrodek Postaw Twórczych we Wrocławiu
 • Wrocławskie Centrum Twórczości Dziecka
 • Młodzieżowy Dom Kultury ŚRÓDMIEŚCIE we Wrocławiu
 • Państwowa Bursa Szkół Artystyczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Uniwersytecie Wrocławskim
 • Hala Stulecia – Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z.o.o
 • Fundacja Destination Imagination
 • PolskaUniwersytet Trzeciego Wieku w Czarnym Borze
 • Polskie Koleje Państwowe
 • Koleje Dolnośląskie
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji we Wrocławiu
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu
 • Stowarzyszenie TRATWA
 • ODRA Centrum – Ośrodek Edukacyjno-Kulturalny
 • Stowarzyszenie Opolski Projektor Animacji Kulturalnych
 • Stowarzyszenie „Kamienna Tęcza”
 • Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej
 • Centrum Aktywności Dzieci i Młodzieży „Narnia”
 • Leonaut – kuglarstwo artystyczne
 • Galeria Nowy Złoty
 • Pracownia Artystyczna „Dżameliada”
 • Fundacja Żywe Kultury
 • Fundacja Ładne Historie
 • Stowarzyszenie Żółty Parasol
 • Macondo
 • Klub Pod Kolumnami
 • Kontury Kultury
 • Fundacja Made in Brochów