SKM do północnych dzielnic Gdyni

Szanowny Panie Prezydencie,

My, niżej podpisani zwracamy się z propozycją rozwiązania problemu dojazdu z centrum do północnych dzielnic Gdyni i miejscowości z nią graniczących. Najlepszym wyjściem w obecnej trudnej sytuacji komunikacyjnej jest utworzenie trasy SKM z centrum Gdyni lub Chyloni przez Obłuże na Pogórze Górne/Lotnisko oraz trasy wiodącej na Oksywie, zwłaszcza że infrastruktura kolejowa w północnych dzielnicach już istnieje. Kwestię powstania SKM w tych rejonach uważamy za zaniedbaną, inwestycja ta bowiem juz dawno powinna być realizowana.

Komunikacja kolejowa jest najlepszą alternatywą dla Estakady Kwiatkowskiego, będącej obecnie praktycznie jedyną możliwą trasą łączącą z centrum miasta, a biorąc pod uwagę fakt zbudowania lotniska oraz powstawania wielu nowych osiedli w północnych częściach Gdyni i na terenie gminy Kosakowo, SKM wydaje się wręcz koniecznością. Dodatkowo, komunikacja kolejowa ułatwiłaby dojazd do rekreacyjnych i turystycznych części miasta z dużym potencjałem (nowy deptak Oksywie, plaża Babie Doły), a także odciążyłaby ZKM w realizacji transportu podczas imprez masowych takich jak Open'er Festival.

Liczymy, że inwestycja w połączenie kolejowe do północnych dzielnic Gdyni zostanie podjęta w możliwie najszybszym terminie, a przedstawione przez nas argumenty zostaną dokładnie rozważone i wzięte pod uwagę przy podejmowaniu decyzji. Liczymy, że władze miasta zechcą wygospodarować lub pozyskać środki do realizacji tego jakże ważnego celu. Liczymy, że Prezydent Miasta, które wielokrotnie potwierdzało w wyborach powierzone mu zaufanie, pochyli się nad problemami i potrzebami północnych dzielnic Gdyni, będących domem dla ponad 50 tysięcy mieszkańców.

Wnosimy o odpowiedź, czy i w jakim zakresie prowadzone są przez Urząd Miasta konkretne działania dotyczące powstania połączenia kolejowego z centrum Gdyni lub Gdyni Chyloni do północnych dzielnic. Jeżeli prace nad powstaniem takiego połączenia są prowadzone, prosimy o udzielenie informacji na jakim obecnie znajdują się etapie. Wnosimy również o podanie poniższych informacji:

- szacunkowe koszta inwestycji,

- szacunkowy lub choćby życzeniowy termin jej realizacji,

- podstawowe informacje dot. inwestycji (m.in. przebieg linii kolejowej, stacje w obrębie linii, przewidywana częstotliwość przejazdów),

- informacje o prowadzonych konsultacjach społecznych i wyniki ewentualnych ekspertyz dot. inwestycji,

- informacje ogólne o planach, etapach i wynikach rozmów z wszystkimi podmiotami, których zgoda bądź udział w realizacji powyższej inwestycji są niezbędne (kolej, wojsko, lotnisko, port, właściciele gruntów pod inwestycję lub inne podmioty prawne),

- informacje o wynikach starań Urzędu Miasta o dofinansowanie powyższej inwestycji ze środków zewnętrznych (fundusze unijne, środki publiczne).

Z góry dziękujemy za odpowiedź na powyższe pytania. 

Niniejszą petycję o utworzenie SKM do północnych dzielnic Gdyni podpisało ponad 2 tysiące osób w zaledwie kilka dni, co pokazuje dużą skalę społecznego zapotrzebowania.

Z wyrazami szacunku,

Inicjatywa Społeczna "Północna Gdynia"


Północna Gdynia    Skontaktuj się z autorem petycji