Petycja w sprawie Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana w Krakowie

Do: 

Sz.P. prof. Jacka Majchrowskiego
Prezydenta Miasta Krakowa

 

Stadion Miejski im. Henryka Reymana to dla kilkudziesięciu tysięcy osób miejsce wyjątkowe - nasz drugi dom. Jako sympatycy Wisły Kraków chcielibyśmy, by obiekt, na którym swoje mecze rozgrywa Biała Gwiazda, był powodem do dumy - dla naszego klubu i dla naszego miasta. Jest nam bardzo przykro, że zamiast tego stadion jest nieestetyczny, deficytowy i niefunkcjonalny. Jest nam smutno, że nie zrealizowano zapowiedzi z czasów budowy stadionu, mówiących o otwarciu punktów usługowych i gastronomicznych, możliwości organizacji koncertów, powstaniu muzeum Wisły i o innych atrakcjach.

Jednocześnie z wielkim niepokojem przysłuchujemy się zapowiedziom remontów przedstawianych przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa, sprowadzających się do wybudowania parkingów kubaturowych i adaptacji przestrzeni pod trybunami na biura dla urzędników. Koszty budowy Stadionu Miejskiego wyniosły ponad 640 mln złotych, tymczasem rzeczoznawca wycenił tę nieruchomość na 100 mln złotych. Obawiamy się, że działania zaproponowane przez ZDMK przyczynią się jedynie do dalszego obniżenia wartości tego obiektu.

Mając powyższe sprawy na uwadze zwracamy się do Pana Prezydenta z niniejszym apelem i prosimy o uwzględnienie w planach przebudowy Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana następujących postulatów:

Całościowa koncepcja zagospodarowania
Wszelkie dalsze działania remontowe czy inwestycyjne związane ze stadionem powinny wynikać z kompleksowego planu dotyczącego całego obiektu. Cząstkowe rozwiązania przedstawiane obecnie nie będą skuteczne. Całościowy plan powinien być oparty na rzetelnych analizach ekonomicznych, powinien być skonsultowany z mieszkańcami i z Wisłą Kraków i powinien zawierać szczegółową wizję docelowego zagospodarowania całego obiektu i jego okolicy. Fundamentem dla tego planu powinna być:

Współpraca Wisły i Krakowa
Uważamy, że jedyną szansą na całościowe i korzystne dla wszystkich zagospodarowanie stadionu jest bliska współpraca Miasta i Wisły Kraków. Klub jest naturalnym gospodarzem stadionu. Apelujemy, by strategicznym celem przebudowy obiektu było doprowadzenie do sytuacji, w której Wisła Kraków może na komercyjnych warunkach zostać operatorem stadionu. Do tego, by obiekt był rentowny zarówno dla miasta, jak i dla klubu w roli operatora, niezbędna jest:

Poprawa funkcjonalności i rentowności
Apelujemy, by celem podejmowanych przebudów na stadionie było zwiększenie jego funkcjonalności i w efekcie poprawienie rentowności obiektu dzięki zewnętrznym dzierżawcom. Remonty powinny zmierzać do usunięcia przeszkód, które sprawiają, że obecnie na stadionie nie ma sklepów ani innych punktów usługowych dla mieszkańców. Uważamy, że zamiast biur dla urzędników na stadionie powinny funkcjonować restauracje, kawiarnie, puby, sklepy (w tym sklep klubowy Wisły Kraków), kluby fitness, centrum medyczne, różnorodne punkty usługowe, muzeum klubowe.

Stadion dla mieszkańców
Wielką zaletą stadionu jest jego położenie w atrakcyjnej lokalizacji, przyciągającej mieszkańców Krakowa. Bliskość Błoń, Parku Jordana i Miasteczka Studenckiego AGH sprawia, że w okolicy stadionu codziennie przebywa bardzo dużo osób. Jednak obecne urządzenie stadionu całkowicie zaprzepaszcza ten potencjał. Stadion od Parku Jordana odgradza płot bez wygodnego przejścia, od ul. Reymonta i od alei 3-ego Maja stadion oddzielają kolejne płoty i morze asfaltu. Apelujemy, by w planach przebudowy stadionu uwzględnić adaptację okolicy w sposób otwierający stadion na mieszkańców, zachęcający do przychodzenia na obiekt i korzystania z punktów usługowych, które docelowo powinny tam funkcjonować.

Nie dla parkingów kubaturowych
Apelujemy, by w pobliżu stadionu nie budować naziemnych parkingów kubaturowych. Uważamy, że obiekty takie doprowadzą do zdewastowania bezcennej przestrzeni publicznej, jaką są okolice stadionu (Błonia, Park Jordana). Rozumiemy, że parkingi przy tak dużym stadionie są niezbędne, a jednocześnie mogą być cenne dla szerszej polityki transportowej miasta, uważamy jednak, że w rejonie stadionu zasadne jest wybudowanie parkingów podziemnych. Takie rozwiązanie nie zdegeneruje krajobrazu tej okolicy i jednocześnie pozwoli zachować na powierzchni sportowo-rekreacyjny charakter tego miejsca.

Powyższe postulaty przedstawiamy Panu Prezydentowi, jako wyraz naszej troski o dobro wspólne, jakim jest Stadion Miejski im. Henryka Reymana. Uważamy, że postulaty te mogą stanowić fundament dla dalszych prac, które sprawią, że stadion stanie się obiektem godnym 13-krotnego Mistrza Polski w piłce nożnej i godnym Stołeczno-Królewskiego Miasta. Deklarujemy swoją gotowość do wzięcia udziału w dyskusji oraz konsultacjach społecznych. 

 

81552287_2552702911608238_7216880027604877312_o1.jpg

 


Socios Wisła Kraków    Skontaktuj się z autorem petycji