S.O.S dla Modlina!

Szanowny Pan

Mateusz Morawiecki

Prezes Rady Ministrów

Rzeczyspospolitej Polskiej

 

Mając na względzie dobro ojczyzny zarówno w wymiarze państwowym, jak i wielu naszych małych ojczyzn samorządowych, a przede wszystkim pomyślność i dobrostan mieszkańców, którym ślubowaliśmy służyć i zdecydowaliśmy się dla nich pracować, a także obserwując losy spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin sp. z o.o., zwracamy się do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej z petycją o zdecydowane działania w sprawie pomocy dla tego portu. Składamy niniejszą Petycję na ręce Pana Premiera Rządu Rzeczypospolitej Polskiej Mateusza Morawieckiego w sytuacji bezradności wobec działań, pozostających poza naszym wpływem, w nadziei na reakcję, która uratuje tysiące miejsc pracy, setki milionów złotych zainwestowanych w inwestycje prywatne i publiczne oraz rozwój tej części naszego państwa.

Szanowny Panie Premierze,

Port Lotniczy Warszawa-Modlin jest przedsięwzięciem, które zostało stworzone nakładem środków publicznych na bazie lotniska porzuconego przez wojsko z myślą o dynamicznie rozwijającym się rynku przewozów lotniczych. Jak pokazały ostatnie lata inwestycja ta nie tylko zdołała w krótkim czasie zrealizować założone cele, ale ponad trzykrotnie je przewyższyła. W ciągu tych kliku lat port lotniczy w Nowym Dworze Mazowieckim osiągnął ponad 3 miliony pasażerów w ciągu roku, plasując się na 5 miejscu pod tym względem wśród wszystkich lotnisk w Polsce. Spółka zarządzająca, oprócz wkładu początkowego właścicieli oraz dotacji unijnej, nie wymagała żadnego wsparcia ani dofinansowania do swojej działalności, albowiem opierała się całkowicie na czystym rachunku ekonomicznym, co jest ewenementem w przypadku publicznych przedsięwzięć transportowych.

Czas pandemii najbardziej dotknął branżę lotniczą, w tym Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin sp. z o.o. Stało się jasne, że brak przychodu związany z zatrzymaniem działalności, niezależnym od możliwości spółki, doprowadzi do jej upadku.

W poczuciu odpowiedzialności za wielki obszar działalności gospodarczej, który w sposób bezpośredni lub pośredni zależy od istnienia portu lotniczego, a także za miejsca pracy, które stanowią podstawę utrzymania tysięcy polskich rodzin, podjęto wiele prób ratowania tego przedsięwzięcia.

Województwo Mazowieckie jest gotowe na dofinansowanie spółki w postaci podniesienia kapitału zakładowego o 50 milionów złotych. Gdyby powstała obawa o nadmierny wzrost znaczenia samorządu w procesach decyzyjnych spółki, istnieje propozycja Burmistrza Nowego Dworu Mazowieckiego, dająca możliwość pokrycia najważniejszych zobowiązań spółki proporcjonalnie przez wszystkich wspólników. Jest też możliwość zewnętrznego dofinansowania przedsiębiorstwa poprzez objęcie udziałów przez firmę komercyjną, która już taką pomoc zaoferowała. Jest to francuski holding Grupa Egis, z którym rozpoczęto rozmowy.

Niestety wszystkie powyższe rozwiązania spotykają się z obstrukcją i oporem współwłaścicieli spółki, będących faktycznymi reprezentantami rządu w jej składzie.

Nie prosimy Pana Premiera o pieniądze. Nie przeciwstawiamy się żadnemu elementowi strategii Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, dotyczącej rozwoju transportu, w tym lotnictwa cywilnego, w oparciu o Centralny Port Komunikacyjny oraz właśnie budowany port lotniczy w Radomiu.

Wnosimy o wnikliwe rozważenie i zdecydowaną reakcję na działania, które zmierzają do upadłości nie tylko Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin, ale związanych z nim setek przedsięwzięć hotelowych, przewozowych, parkingowych, gastronomicznych, handlowych i usługowych oraz gospodarstw domowych, które z nich żyją. S_S_dla_modlina_(1).jpg


Aneta Pielach - Pierścieniak, Kancelaria Burmistrza    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Aneta Pielach - Pierścieniak, Kancelaria Burmistrza do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...