SPRZECIW WOBEC WYCINKI 154 DRZEW NA TRASIE DROGI TRAWNIKI – FAJSŁAWICE – DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 838 *Konstytucja w art. 63 wskazuje, że petycję może wnieść „każdy” (...)

20230530_085934.jpgWnosinmy sprzeciw w postaci PETYCJI* odnośnie wniosku, który wpłynął do Wójta Gminy Trawniki dn. 29.05.2023 r. oraz Wójta Gminy Fajsławice (są dwa wnioski - do gminy Trawniki (104 szt. drzew) i Fajsławice (50 szt. drzew)) w sprawie wycinki ww. drzew. Wnioskodawcą jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Chełmie. Wnioskowana aleja lipowa ma niezwykłe walory krajobrazowe i przyrodnicze. Powstała jeszcze za czasów carskich (na drodze widoczne kamienne słupki z oznaczemien charakterystycznego orła).  Oświadczamy, że upoważniamy do złożenia petycji przez drogę elektroniczną Panią Kamilę Ląd - autorkę treści petycji, która potwierdzi dokument i nasze podpisy przez swój podpis kwalifikowany.

Dawno powinna być pomnikiem przyrody - ok. 50 największych drzew ma obwody ok. 300 cm a zdarzają się okazy nawet o obwodzie pnia 450 cm! Drzewa są sędziwe, mają ponad 100 lat. Są tam setki gniazd (nawet w dziuplach), porosty, mech rokietnik u nasady pnia. Zaobserwowano też odchody pachnicy, będącej pod ścisłą ochroną. Zadrzewiania alei lipowej przede wszystkim to drzewa w fazie senilnej (starczej) - przewaga korony nad systemem korzeniowym. Drzewa w tej fazie wymagają okresowych przeglądów i zabiegów pielęgnacyjnych oraz cięć sanitarnych.  Drzewa w nieestetyczny sposób zostały ponumerowane trwałe farbą, która wpływa na odbiór przestrzeni.

Ilość drzew do wycinki jest zatrważająca i nieprawdopodobna – nawet jeśli jest związana z modernizacją drogi. Szerokość pasa ruchu drogi wojewódzkiej powinna wynosić 3,5m, wg pomiarów z geoportalu średnia odległość między drzewami to 13,5m. Dwa pasy to 7m plus pobocza 1,2m i odprowadzenie wody. Nie ma żadnego problemu by zachować drzewa oraz przepisy dotyczące dróg. Stan zachowania drzew będących przedmiotem niniejszego sprzeciwu generalnie można ocenić jako średni. Wnosimy o zmiany w projekcie, który jest nierzetelny.

Część drzew wymaga profesjonalnej pielęgnacji - chodzi tu głównie o usunięcie posuszu z koron drzew, obniżenie merysystemu wierzchołkowego lub o usunięcie zawieszonych gałęzi i konarów - natomiast nie zagrażają one bezpieczeństwu. Prosimy o sporządzenie opinii (np. metodą VTA) biegłego specjalisty dendrologa, który oceni stan drzew oraz ich statykę. Zalecane jest wykonanie badań instrumentalnych np. tomografem akustycznym oraz jeśli zajdzie taka potrzeba prób obciążeniowych. 

352519610_230208829790336_4601892420122573997_n_(1).png

W uzasadnieniu tabelarycznym, dołączonym do wniosku, od góry do dołu widnieją te same informacje, że drzewa stanowią: „zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego”; „obumarły system korzeniowy (…)”. Jest to naprawdę niebywałe i wysoce nieprawdopodobne, że dla wszystkich drzew na trasie (154 szt.!) dokonano takiego samego osądu (czy oględzin dokonał dendrolog i poświadczył nieprawdę?). Ilość drzew do wycinki jest zatrważająca i nieprawdopodobna – nawet jeśli jest związana z modernizacją drogi.

Wg naszej opinii da się pogodzić inwestycję drogową (wymiana zniszczonej nawierzchni i inne prace zw. z remontem drogi) z drzewami:

1. Należy wykonać projekt zabezpieczenia drzew na trasie budowy drogi oraz projekt organizacji ruchu - tak, by nie powstała "podeszwa podłużna" oraz by korzenie drzew nie zostały uszkodzone,

2. Należy wykonać wstępny operat dendrologiczny oraz wyznaczyć strefy SOD,

3. Należy przeprowadzić prace pielęgnacyjne drzew pod okiem specjalistów. Zmieni to też nastawienie pojedynczych mieszkańców, którzy boją się drzew i "spadających gałęzi". Sprawi to, też że nie będą zagrażać bezpieczeństu osób i mienia,

4. Należy wykonać nasadzenia zastępcze i uzupełniające.

Drzewa to nasze wspólne dobro.

 

edit. https://zdw-lublin.logintrade.net/zapytania_email,1959... Ogłoszony przetarg dotyczy tylko wymiany nawierzchni tylko na odcinku należącym do Gminy Fajsławice. Nie ma w nim mowy o wycince drzew w związku z modernizacją drogi. Dlaczego więc wycięte mają być drzewa w obydwu gminach na tej trasie? O co tu chodzi?

348375904_1188866765142867_6533449969792309416_n.png

*Konstytucja w art. 63 wskazuje, że petycję może wnieść „każdy”, co jest interpretowane w taki sposób, że obywatelstwo nie ma znaczenia. Jeżeli chodzi o wiek – wymagana jest zdolność do czynności prawnych, a więc co do zasady ukończone 18 lat.

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Kamila Ląd do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...