Sprzeciw studentów wobec projektu pensum pracowników UG

My, niżej podpisani, zwracamy się z petycją do Senatu UG o odrzucenie projektu zwiększenia pensum pracowników naukowo-dydaktycznych. Zdajemy sobie sprawę, że powyższa propozycja podyktowana jest oszczędnościami, jakie musi wprowadzić Uczelnia. Z drugiej jednak strony propozycja ta godzi nie tylko w interesy pracowników Uniwersytetu, ale także w ich rozwój naukowy, a tym samym rozwój naukowy i ogólny studentów, jak i całej Uczelni.

Zeszłoroczna zmiana procedur nadawania stopni naukowych obciążyła dodatkowo pracowników naukowo-dydaktycznych kolejnymi obowiązkami, do tego coraz liczniejsze grupy ćwiczeniowe znacząco wpływają na jakość zajęć. Zwiększenie pensum pracowników naukowo-dydaktycznych w obecnej sytuacji może wpłynąć jedynie negatywnie na jakość prowadzonych przez nich zajęć, gdyż wymagać będzie od nich jeszcze większego nakładu pracy, co przy obecnej ilości licznych grup stanowi już teraz niemałe wyzwanie.

Zwiększenie pensum pracowników naukowo-dydaktycznych spowoduje również znaczne ograniczenie czasu, jaki będą mogli poświęcać na konsultacje ze studentami oraz na dodatkowe zajęcia, takie jak współpraca z kołami studenckimi. Może to skutecznie zniechęcić studentów do podejmowania jakichkolwiek inicjatyw, również naukowych, a tym samym mieć negatywny wpływ na rozwój naszej Uczelni.

Świadomi konieczności oszczędności, uważamy, że nie powinny one odbywać się kosztem rangi naszej Uczelni. Konsekwencje, jakie pociągnie za sobą zwiększenie pensum pracowników naukowo-dydaktycznych, mogą doprowadzić do jej obniżenia.


Studenci Uniwersytetu Gdańskiego    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Studenci Uniwersytetu Gdańskiego do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook