Sprzeciw ws. planów POSiR względem Pływalni w Parku

Prezydent miasta Poznania Jacek Jaśkowiak

Mieszkańcy Łazarza wyrażamy stanowczy protest wobec planów POSIR Poznań zakładających m.in zasypanie częśći dużego basenu na terenie pływalni znajdującej się w Parku Kasprowicza

W Imieniu mieszkańców Osiedla Św. Łazarz oraz całego Poznania, żądamy wstrzymania prac remontowych i przeprowadzenia konsultacji zagospodarowania terenu pływalni letniej

 Akcja zbierania podpisów tutaj do piątku tj 29 lipca godz 17 


Roman Modrzyński    Skontaktuj się z autorem petycji