List otwarty do Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Statystyki

DataPodpisy
2019-10-04 1
2019-10-01 1
2019-09-28 2
2019-09-27 3
2019-09-26 17
2019-09-25 44
2019-09-24 108