Stop wycince drzew wzdłuż Alei Św. Jana Pawła II w Toruniu

Toruń, 21 maja 2019

Społeczni Opiekunowie Drzew - Toruń
Pełnomocnik: Sylwester Jankowski
Janusza Kusocińskiego 2a/50
87-100 ToruńMikołaj Bogdanowicz
Wojewoda Kujawsko-Pomorski
85-950 Bydgoszcz
ul. Jagiellońska 3 

Michał Zaleski
Prezydent Miasta Torunia
ul. Wały Gen. Sikorskiego 8
87-100 Toruń

Piotr Całbecki
Marszałek Województwa
kujawsko-pomorskiego
ul. Plac Teatralny 2
87-100 Toruń

 

Miasto realizuje II etap projektu Bit City. Celem jest poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu. Dziś pasażerowie wsiadają na przystankach ocienionych drzewami, projekt nowego węzła zakłada wycięcie ponad 80 drzew, których miejsce ma zastąpić jezdnia i droga rowerowa. Drzewa w mieście pełnią wiele funkcji: produkują tlen, dają cień, oczyszczają powietrze. Czy zatem wycinka drzew zachęci do przesiadania się do komunikacji zbiorowej, skoro pasażerowie będą zmuszeni do przebywania w pełnym słońcu i w miejscu wypełnionym spalinami?

Planowane usunięcie drzew spowoduje nieodwracalne straty dla środowiska przyrodniczego, a także dla krajobrazu tej części miasta. Pomimo zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla tego zadania, dotyczących kompensacji przyrodniczej, zasadzenie nowych drzew w panujących trudnych warunkach miejskich (zasolenie, deficyt wodny, uszkodzenie mechaniczne, kolizja z infrastrukturą podziemną, niskie nakłady na pielęgnację zieleni w Toruniu) nie spowoduje wyrównania bilansu środowiskowego.

Z badań naukowych prowadzonych przez dendrologów i botaników wynika bowiem, że aby zrekompensować środowisku usunięcie 1 zdrowego, dorosłego drzewa, konieczne jest posadzenie w okolicy ponad 1000 sztuk młodych drzew. Jedno dorosłe drzewo emituje w sezonie pełnej wegetacji do atmosfery 1800 litrów wody na dobę. Straty powodowane usunięciem drzew w centrum miasta są więc ogromne i przekładają się na wiele aspektów naszego życia – od estetyki i tradycji po zdrowie. Warto wspomnieć jeszcze, że na organach władzy i obywatelach spoczywa ustawowy, konstytucyjny obowiązek troski o środowisko, ochronę przyrody i bezpieczeństwo ekologiczne obywateli (Art.68.4, Art.74.1, Art.74.2, Art.74.4, Art.86 Konstytucji RP).
 

Prosimy o niewydawanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w tym kształcie. Apelujemy o przeprojektowanie tego odcinka w sposób, który umożliwi alei przetrwanie i rewitalizację.

 

English version:

The municipality of Toruń starts to implement the second stage of the Bit City project, which allegedly aims to improve the effectiveness of the public transport. These days passengers enjoy shaded bus stops. The project implies cutting down more than 80 trees in the very heart of the city and replacing them with strips of asphalt.
Trees in urban areas have a complex role to play: they perform oxygen production, cast shadow, purify the air. How could the city attract more people to the public transport if we force them to wait in the direct sunlight at the bus stop filled with car exhausts?

Razing trees will cause substantial and irreversible damage to the natural environment and the cultural urban landscape of the city center of Toruń. In spite of tender specifications of the investment project planting new trees in such harsh, urban conditions (salinity, deficit of water, mechanical damage, underground infrastructure issues, low municipal spendings on maintenance of green areas in Toruń) would not compensate for environmental loss and would not make up for the environmental balance.

Botanical and dendrological research puts straight that in order to compensate for removal of just one healthy and mature tree it is necessary to plant 1000 (one thousand) young trees in the immediate surroundings. One mature tree in the vegetative stage emits into atmosphere 1800 liters of water daily. Losses caused by extractions of trees in the urban centers are enormous which determines many aspects of our life including aesthetics, tradition and health. Last but not least, as stated in the Constitution of Republic of Poland, the authorities and citizens are legally obliged to care for the environment, conservation of nature and ecological security (Art.68.4, Art.74.1, Art.74.2, Art.74.4, Art.86 Constitution RP). 

We appeal against granting authorisation to this particular road investment project in this form. We call for redesigning this specific part of the project, which would let the trees survive.

59380852_2368668089863621_5038519060850016256_o.jpg

59398206_2368668203196943_3023802670264614912_o.jpg

Aleja_Jana_Pawła_II_w_Toruniu.jpg

Aleja_Jana_Pawła_II_w_Toruniu,_jesień_2017.jpg

59375947_2368668106530286_2194928691430031360_o.jpg

59537052_2368668299863600_4205271400853798912_o.jpg

Zdjęcia zlotu ptaka dzięki uprzejmowści WePixel.pl [https://www.facebook.com/WePixelPL/posts/2368684846528612]


SPOŁECZNI OPIEKUNOWIE DRZEW - TORUŃ    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że SPOŁECZNI OPIEKUNOWIE DRZEW - TORUŃ będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...