Wycofać totalitaryzm pod pozorem epidemii

Do polskich władz: Rady Ministrów, Parlamentu, a zwłaszcza Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 

Wycofać totalitaryzm pod pozorem epidemii! 

Żądamy wycofania łamiącej prawa człowieka i wprowadzającej totalitaryzm Ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19. Oraz wszelkich przepisów tzw. covidowych oraz nakładających obowiązkowe szczepienia. Tysiące lekarzy i naukowców oraz innych specjalistów z całego świata przedstawiają fakty i dowody, że radykalne decyzje rządów w kwestii epidemii są nieuzasadnione. 

Żądamy spełnienia postulatów Marszu o Wolność, protestu który odbył się 24 października na placu Defilad w Warszawie – wyrażającego sprzeciw wobec polityki rządu krajowego oraz politycznych i finansowych sił globalnych w kwestii COVID-19, stosowania niewiarygodnych testów PCR, nieuzasadnionych naukowo obostrzeń oraz bezprawnie stosowanych restrykcji, co prowadzi do paraliżu systemu opieki medycznej, edukacji, rujnuje firmy i gospodarkę, pozbawia ludzi poczucia bezpieczeństwa i środków do życia oraz buduje państwo totalitarne zagrażając zdrowiu i życiu.

Żądamy rozliczenia osób odpowiedzialnych za brutalne kroki policji wobec uczestników Marszu o Wolność. Podczas pokojowego protestu użyto gazu, uwięziono ludzi w kordonie, spacyfikowano, zatrzymano i poddano torturom psychicznym 270 uczestników protestu. W tym osoby starsze, niepełnosprawne, kobiety i dzieci. Przetrzymywano je wiele godzin w radiowozach, niektórych skutych kajdankach, pozbawiono możliwości kontaktu z rodziną i prawnikiem, a wobec niektórych stosowano przemoc fizyczną. 

Dowody są m.in. tutaj na stronie Fotorelacje - JW https://www.facebook.com/Fotorelacje-JW-383774518626868/ oraz na innych materiałach fotograficznych i video utrwalonych przez internautów. 

Żądamy od polskich władz, a zwłaszcza Prezydenta RP, wycofania niebezpiecznych przepisów, które mają pozwolić torturować psychicznie i fizycznie Polaków pod pozorem walki z epidemią. 

Podczas debaty wyborczej w Końskich Pan Prezydent Andrzej Duda powiedział, że nie jest zwolennikiem przymusowych szczepień. Tymczasem przedłożona mu ustawa zmieniająca ustawę z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.) wśród wielu nowych przepisów wprowadza m. in. zmiany pozwalające Radzie Ministrów nałożyć w drodze rozporządzenia obowiązek stosowania **określonych środków profilaktycznych i zabiegów**. - nowy ust. 4 a dodany do art. 46b tej ustawy. Wygląda to, że państwo przygotowuje się do masowych i przymusowych szczepień, a tym się Pan Prezydent sprzeciwił.

Żądamy natychmiastowego rozpoczęcia debaty z lekarzami i naukowcami z Polski i całego świata. Żądamy uwzględnienia ich argumentów i postulatów m.in. umieszczonych w liście www.listlekarzy.pl 

Żądamy wycofania zarzutów udziału w zbiegowisku postawionych wyżej wymienionym osobom oraz wycofania zarzutów wobec potencjalnych więźniów politycznych m.in. dziennikarza Piotra Biedki. 

NIE ZGODZIMY SIĘ NA PAŃSTWO ORWELLA! 

Jeżeli postulaty nie zostaną spełnione odbędą się kolejne protesty! 10.10.2020 protestowali ludzie z 50 miast! 

Stop COVID 1984

www.stopcovid1984.pl 


Justyna Socha Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Justyna Socha Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...