Wniosek o dymisję pani K. Ptok oraz zarządu krajowego związku pielęgniarek.

2_logo_pbnmuykzezroczyste_(1)_(4)1.png

 

30 sierpnia 2021 roku

Pani

Krystyna Ptok

Przewodnicząca

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych

Ja niżej podpisana/y składam wniosek o podanie się do dymisji Przewodniczącej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych oraz zarządu krajowego.

Wniosek motywuję akceptacją przez związek siatki płac autorstwa 9 związków zawodowych, która w sposób haniebny dyskryminowała pielęgniarki i położne wobec innych grup zawodowych.

Siatka ta wprowadzała horrendalne różnice w wynagrodzeniach pielęgniarek i położnych posiadających te same kompetencje zawodowe. Jest rzeczą niedopuszczalną, że związek zawodowy pielęgniarek pogwałcił regulacje zawarte w Kodeksie pracy, dotyczące jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę.

Na naprawę niesprawiedliwych regulacji w zakresie wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, związek miał 3 lata. Niestety ten czas nie został przez związek skutecznie wykorzystany.

Związek pielęgniarek na ołtarzu konsensusu z innymi grupami zawodowymi w 2021 roku, odarł z godności zawodowej absolwentów Liceum Medycznego oraz Studium Zawodowego. Takie działanie poddają w wątpliwość niezależność organizacji, którą pani kieruje.

Powyższa sytuacja doprowadziła do totalnego chaosu w podmiotach leczniczych oraz skłóciła pielęgniarskie środowisko zawodowe.

Stale postępująca deprecjacja zawodu pielęgniarki i położnej wymaga zdecydowanego przywództwa osób stojących na czele związku.

2_logo_pbnmuykzezroczyste_(1)_(4)2.png


Mariusz Mielcarek Redaktor Naczelny pielegniarki.info.pl    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Mariusz Mielcarek Redaktor Naczelny pielegniarki.info.pl do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...