Wniosek o dymisję pani K. Ptok oraz zarządu krajowego związku pielęgniarek.

2_logo_pbnmuykzezroczyste_(1)_(4)1.png

 

30 sierpnia 2021 roku

Pani

Krystyna Ptok

Przewodnicząca

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych

Ja niżej podpisana/y składam wniosek o podanie się do dymisji Przewodniczącej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych oraz zarządu krajowego.

Wniosek motywuję akceptacją przez związek siatki płac autorstwa 9 związków zawodowych, która w sposób haniebny dyskryminowała pielęgniarki i położne wobec innych grup zawodowych.

Siatka ta wprowadzała horrendalne różnice w wynagrodzeniach pielęgniarek i położnych posiadających te same kompetencje zawodowe. Jest rzeczą niedopuszczalną, że związek zawodowy pielęgniarek pogwałcił regulacje zawarte w Kodeksie pracy, dotyczące jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę.

Na naprawę niesprawiedliwych regulacji w zakresie wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, związek miał 3 lata. Niestety ten czas nie został przez związek skutecznie wykorzystany.

Związek pielęgniarek na ołtarzu konsensusu z innymi grupami zawodowymi w 2021 roku, odarł z godności zawodowej absolwentów Liceum Medycznego oraz Studium Zawodowego. Takie działanie poddają w wątpliwość niezależność organizacji, którą pani kieruje.

Powyższa sytuacja doprowadziła do totalnego chaosu w podmiotach leczniczych oraz skłóciła pielęgniarskie środowisko zawodowe.

Stale postępująca deprecjacja zawodu pielęgniarki i położnej wymaga zdecydowanego przywództwa osób stojących na czele związku.

2_logo_pbnmuykzezroczyste_(1)_(4)2.png


Mariusz Mielcarek Redaktor Naczelny pielegniarki.info.pl    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Mariusz Mielcarek Redaktor Naczelny pielegniarki.info.pl do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...