Zachowajmy wiekową aleję drzew

Do: Starosta Wrzesiński

My, niżej podpisani mieszkańcy powiatu wrzesińskiego, zwracamy się z prośbą o zachowanie istniejącego drzewostanu przy realizacji inwestycji polegającej na budowie ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej nr 2162P na odcinku od Gutowa Małego do Grzybowa.

Budowa wspomnianej ścieżki pieszo-rowerowej jest inwestycją niezwykle potrzebną. Niemniej jednak przy jej budowie powinno się kierować także poszanowaniem dziedzictwa przyrodniczego poprzez zachowanie obecnego drzewostanu, który tworzy reprezentatywną aleję. Zdaniem wielu, to najpiękniejszy wjazd do naszego miasta. W interesie społecznym leży jego zachowanie w krajobrazie powiatu.

Rozwiązaniem tej sytuacji jest wybudowanie na tym odcinku ścieżki rowerowej po śladzie przydrożnego rowu, który w związku z powyższym powinien zostać skanalizowany. Propozycja ta rzecz jasna wiąże się z kosztami, ale nie można zapominać, iż te powstaną również przy okazji wycięcia drzew. Należy pamiętać, iż drzewa m.in. wzbogacają powietrze w tlen, redukują poziom CO2, zmniejszają hałas, zatrzymują pyły i zanieczyszczenia, ułatwiają cyrkulację powietrza, dodatkowo zmniejszają odczuwanie upałów i pozytywnie wpływają na samopoczucie mieszkańców - nie mówiąc już o estetyce  położonych wzdłuż alei miejscowości. Ich wycięcie pozbawi nas wszystkich tych korzyści.

Jednocześnie wskazujemy, że podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, a osobą reprezentującą podmiot wnoszący petycję Stowarzyszenie Projekt Września (ul. Jana Pawła II 20B/1, 62-300 Września).


Stowarzyszenie Projekt Września    Skontaktuj się z autorem petycji
Facebook