Apel mieszkańców Warmii i Mazur

Apelujemy do radnych Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego o odrzucenie projektów uchwał „w sprawie wprowadzenia ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw”.

Uzasadnienie: Jesteśmy świadkami gwałtownego wzrostu cen wszystkich nośników energii, co szczególnie odbija się na budżetach domowych mieszkańców naszego regionu. Wprowadzenie zakazu spalania węgla, a w szczególności drewna może zrujnować Warmię i Mazury, które wciąż pozostają obszarem najwyższego bezrobocia. Pozyskiwanie drewna opałowego oraz peletu, zrębków, brykietu i innych form biomasy na opał, stanowi ważną część przychodów w naszym województwie. Jednocześnie dzięki dobrodziejstwu obszarów zielonych mamy zdrowe i czyste powietrze, przez co nie ma uzasadnienia dla wprowadzania restrykcji i zakazów.

Oczywiście nasz apel nie oznacza zgody na spalanie śmieci i odpadów. W tym zakresie obowiązujące prawo daje wystarczające narzędzia, do ścigania ludzi z premedytacją zanieczyszczających środowisko.

„Nie czas żałować róż gdy płoną lasy”


Ruch Narodowy Warmia i Mazury    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Ruch Narodowy Warmia i Mazury do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...