Zniesienie zakazu łowienia z środków pływających i korzystania z modeli zdalnie sterownych na zbiornikach Okręgu PZW Opole.

Szanowni Koledzy!

Podczas trwania kampanii wyborczej gdy głowy wędkarzy zaprzęgnięte są innymi sprawami w zezwoleniach na 2022 rok pojawił się zapis w rozdziale VI pkt 16.”Zakaz połowu ze środków pływających na zbiornikach do 10 ha włącznie. Zakaz ten dotyczy również wywożenia przynęt i zanęt przy pomocy środków pływających i urządzeń zdalnie sterowanych.”. Pojawił się on tam w brew woli wędkarzy wyrażonej w licznych pismach do okręgu, pojawił się tam również z tego powodu że delegaci ponownie głosowali przeciw woli członków mając świadomość braku zgody na wprowadzenie bezpodstawnego przepisu. Przepisu który godzi w dobro wędkarzy, dobro wód oraz ogranicza możliwości korzystania z 79 wód które są dobrem wspólnym wszystkich wędkarzy.

Wędkarze Okręgu Opolskiego żądają wprowadzenia zmiany w Zezwoleniach na amatorski połów ryb wędką a na wodach okręgu opolskiego na 2022 rok, wyrażonej w rozdziale VI pkt. 16.”Zakaz połowu ze środków pływających na zbiornikach do 10 ha włącznie. Zakaz ten dotyczy również wywożenia przynęt i zanęt przy pomocy środków pływających i urządzeń zdalnie sterowanych.”.

Zakaz ten oddany pod konsultację spotkał się ze sprzeciwem wielu aktywnych kół okręgu opolskiego i społeczności wędkarskiej. Mimo tego bez wyraźnej przyczyny i potrzeby został wprowadzony do zezwoleń.

Regulamin amatorskiego połowu ryb reguluje zasady korzystania z środków pływających oraz odległość połowu z środka pływającego od wędkarza na brzegu. Wprowadzony zakaz wyłącza z eksploatacji dla spinningistów, grunciarzy, spławikowców wiele małych akwenów o ciężko dostępniej linii brzegowej, bądź też o ciężkiej specyfice ze względu na roślinność czy też ukształtowanie dna.

Ponadto w sposób niekorzystny wpływa na ochronę wód to osoby korzystające z środków pływających w większości zgłaszają nielegalne narzędzia połowowe nie widoczne z brzegu możliwe do wykrycia jedynie z wody. Ograniczenie to powinno być narzędziem będącym w dyspozycji kół gdyż to one najlepiej znają potrzeby i ograniczenia swoich łowisk.

Zakaz ten również przekłada się na niekorzystne zwiększenie presji wędkarskiej na większych akwenach przyśpieszając w sposób znaczny ich degradacje. Wędkarz posiadający środek pływający czy tez model zdalnie sterowany nadal będzie chciał z niego korzystać i przeniesie się na zbiorniki na których ma takie możliwości. Zakaz ten również niekorzystnie wpływa na aktywność członków niezadowolenie przekłada się na zmniejszenie aktywnego udziału w życiu koła i podczas czynów społecznych. Niezadowoleni wędkarze którym ta bezsensowna regulacja odebrała możliwość korzystania ze zbiorników nie chcą się udzielać na rzecz zbiorników z których nie mogą korzystać w pełnym zakresie bądź nie łowią na nich poprzez regulacje dla nich nie korzystne.

Ze względu na powyższe wnosimy o uchylenie wyżej cytowanego zakazu.

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Paweł Sąsiadek do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...