500 zł na każde dziecko bez względu na dochód i liczbę posiadanych dzieci

                                                                         

 

                                                                             Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej

                                                                             listy@prezydent.pl

                                                                             Premier Rzeczpospolitej Polskiej

                                                                             kontakt@kprm.gov.pl

                                                                             Sejm i Senat Rzeczpospolitej Polskiej

                                                                             listy@sejm.gov.pl

                                                                            secretary.general@senat.gov.pl

 

                                                                           Rzecznik Praw Obywatelskich

 

 

 

Nasza  petycja to zmiana założeń ustawy 500 zł na dziecko.

Obwarowywanie rodziców posiadających jedno dziecko progiem dochodowym 2400 zł  jako warunek otrzymania rządowego wsparcia w  kwocie 500 zł , a z drugiej strony wsparcie rodzin posiadających przynajmniej 2 dzieci bez żadnych warunków wstępnych czy też progów dochodowych jest dyskryminacją rodzin 2+1 (rodzice z jednym dzieckiem).

Projekt ustawy jest niekonstytucyjny, łamie równe prawa każdego obywatela.

Silnym argumentem naszej petycji jest treść art. konstytucji RP:

Art 32

1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.

2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

Domagamy się :

- zmian w projekcie ustawy i wspomaganie rodzin bez względu na wysokość dochodu i ilość posiadanych dzieci tą samą kwotą - 500 zł na każde dziecko.

-kontynuacja świadczenia po 18 roku życia dla dzieci uczących się

 

Docelowa liczba podpisów: 50 000