PROTEST PRZECIW USTAWIE NOWE PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE

Skontaktuj się z autorem petycji

Do Wojewody

2014-07-17 11:56:30

.....


Teresa Wojda

O ukaranie i odsunięcie od władzy ludobójców w Łowiczu i w Polsce

2014-07-11 06:31:50

 

docs.google.com/document/d/1esTHffUrHOrsJJeV1MJThrsiU2L0MiTathBqZL6BocQ/edit

O ukaranie i odsunięcie od władzy ludobójców w Łowiczu i w Polsce.

Łowicz, 28.06.2014r.

 

Maria Bejda, Teresa Wojda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze

www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=isNeFObDS8Q

www.youtube.com/watch?v=pDOmwSrbQY0

www.monitor-polski.pl/chca-nas-wytruc-woda-z-kanalizacji/

Luis Moreno-Ocampo

Główny Prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze

Andrzej Seremet

Prokurator Generalny RP

Marek Działoszyński

Komendat Główny Policji

Jolanta Chełmińska

Wojewoda Łódzki

Marek Woźniak

Prezes

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi


UWAGA !

Ze  względu na nasze bezpieczeństwo jak też na fakt, że na znak protestu przeciwko lekceważeniu przez wymiar sprawiedliwości w Polsce naszych powiadomień do prokuratur, nie odbieramy żadnej korespondencji przesyłanej drogą pocztową, uprzejmie prosimy o odpowiedź drogą emailową.

Skarga na Burmistrza Miasta Łowicza, Krzysztofa Kalińskiego i Radę Miejską w Łowiczu.

Burmistrz Miasta Łowicza Krzysztof Kaliński wraz z Radą Miejską w Łowiczu popełnia kolejną zbrodnię ludobójstwa, przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu publicznemu poprzez masowe stosowanie toksycznego herbicydu “Randap” na terenie miasta Łowicza.

Jest to kontynuowanie przez władze Łowicza zbrodni ludobójstwa z art.118 Kodeksu Karnego oraz przestępstw przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu z art.163 Kodeksu Karnego oraz art. 181.§1. Kodeksu Karnego.

Art. 118. Kodeksu Karnego

§ 1.Kto, w celu wyniszczenia w całości albo w części grupy narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej lub grupy o określonym światopoglądzie, dopuszcza się zabójstwa albo powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu osoby należącej do takiej grupy, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 12, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.

§ 2. Kto, w celu określonym w § 1, stwarza dla osób należących do takiej grupy warunki życia grożące jej biologicznym wyniszczeniem, stosuje środki mające służyć do wstrzymania urodzeń w obrębie grupy lub przymusowo odbiera dzieci osobom do niej należącym, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karze 25 lat pozbawienia wolności.

§ 3. Kto czyni przygotowania do przestępstwa określonego w § 1 lub 2, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

Art. 163 Kodeksu Karnego

§ 1. Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, pkt.3 rozprzestrzeniania się substancji trujących,

§ 3.Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

Art. 181.§1. Kodeksu Karnego

“ Kto zanieczyszcza wodę, powietrze lub powierzchnię ziemi substancją albo promieniowaniem jonizującym w takiej ilości lub w takiej postaci, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi  lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”

Z polecenia Burmistrza powszechna jest w Łowiczu praktyka opryskiwania chodników Randapem przez pracowników, nieświadomych zagrożenia, bez ubrania ochronnego jak też bez oznakowania, ostrzeżenia czy wyłączenia ulicy z ruchu. Nawet gdyby spełnione zostały elementarne wymogi bezpieczeństwa pracownika i osób postronnych to i tak nie do uniknięcia jest przedostanie się tej trucizny do organizmów nie tylko ludzi ale do flory i fauny.

www.polishclub.org/2014/05/29/dr-jerzy-jaskowski-randap-samounicestwienie-smutne-refleksje-w-niedzielny-wieczor/

“Duńscy naukowcy natomiast  twierdza, że glifosfat, główny składnik herbicydu “Randap”, uszkadza szlaki  metaboliczne w przewodzie pokarmowym, szczególnie  młodych ssaków. Raundap hamuje konkretne ścieżki enzymatyczne w jelitach ssaków.

M.T. Sorensen z Uniwersytetu w Asrhus stwierdził, że glifosfat zaburza równowagę pomiędzy tzw. dobrymi bakteriami żyjącymi w jelitach, a złymi. Dobre bakterie, na przykład Bacillus i Lactobacillus, okazały się najbardziej podatne na niszczące działanie glifosatu. Zniszczenie  tych bakterii powoduje, że substancje szkodliwe łatwiej przenikają przez ścianę jelita i zakłócają pracę układu odpornościowego.

Glifosat powoduje napływ jonów wapnia do neuronów, głownie poprzez aktywację NMDa, co prowadzi do stresu oksydacyjnego i śmierci komorek nerwowych. Klinicznym objawem tego stanu jest na przykład choroba Parkinsona. Historia glifosfatu przypomina dokładnie historię DDT. Dopiero jak stwierdzono, że DDT niszczy nawet skorupki jaj  pingwinów na biegunach, podjęto decyzje o jego wycofaniu.

W chwili obecnej wiemy, że glifosfat powoduje następujące choroby: niewydolność oddechową, otyłość, cukrzycę, choroby serca, chorobę Alzheimera, depresję, zaburzenia otępienne, niepłodność, raka. Wpływ na organizm człowieka jest podstępny i powolny.

W tym samym czasie mieszkańcy Rotterdamu w ilości 600 000 obywateli zadecydowali, że Roundapu nie wolno stosować w mieście nawet do pryskania chodników. Odbyło się to pod hasłem: „NIETOKSYCZNE CHODNIKI DLA NASZYCH DZIECI”. Biorąc pod uwagę karuzelę stanowisk pomiędzy urzędami państwowymi, a prywatnymi koncernami, zdecydowanie bardziej wiarygodne są zasady postępowania mieszkańców Rotterdamu.

Jak więc widzisz Szanowny Czytelniku, ludzi możesz likwidować tak jak na Ukrainie, czyli głośno, lub jak w Brazylii i w Polsce, po cichu.

Pomimo “Listu żelaznego” dla Burmistrza Miasta Łowicza Krzysztofa Kalińskiego w sprawie zamiaru wprowadzenia toksycznych podzielników ciepła, poręczonego przez nieznaną nam, (mamy podstawy domniemywać że może to być rabin albo biskup)  dopuszcza się on kolejnych przestępstw określanych przez Kodeks Karny jako przestępstw  przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojennego, Rozdział XVI.

Prokuratura Rejonowa w Łowiczu odmówiła śledztwa w sprawach przeciwko Burmistrzowi i  Radzie Miejskiej w Łowiczu z naszych wniosków :

1)  masowego podtruwania mieszkańców Łowicza poprzez toksyczne dodatki do wody w wodociągu miejskim, co jest czynem ciągłym, trwającym nieustannie a skutkującym stopniowym wyniszczaniem biologicznym ludności polskiej

link: Zażalenie na odmowę wszczęcia śledztwa w sprawie zatrutej wody pitnej w Łowiczu.

docs.google.com/document/d/1acSAwMYvU9JkfAu2hGzokBPGvwxKmic-fFa2sFBNazQ/edit

link: “Batalii o zdrowie, o czystą wodę, o Przyrodę, o życie, ciąg dalszy”

opolczykpl.wordpress.com/2014/05/17/batalii-o-zdrowie-o-czysta-wode-o-przyrode-o-zycie-ciag-dalszy/

2) masowego podtruwania mieszkańców Polski jak też Europy poprzez oddziaływanie trucicielskiej bazy hydroszczelinowania w Łowiczu

link:”Zażalenie na odmowę wszczęcia śledztwa w sprawie bazy hydroszczelinowania w Łowiczu.”

docs.google.com/document/d/1QPe37doRW9ZVCSUlZmrEMlp-VfFXEofm_AOStzduUDk/edit link: “Maria Bejda, Teresa Wojda Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi OBYWATELSKI RUCH OPORU” nofrackingfrance.fr/maria-bejda-teresa-wojda-inicjatywa-obywatelska-dorzecza-bzury-i-sludwi-obywatelski-ruch-oporu-4670 link: “Dlaczego władze unijne sprzyjają uzurpatorskim władzom w Polsce?Petycja Parlamentu Europejskiego 0578/2012.”docs.google.com/document/d/1fE9ansCJYNXSE503uFmtFaWz2SLrsLnh-bI_0PhUPFc/edit

Prokurator zamiast uznać za winnych zgłoszonych przez nas, sprawców sprowadzenia zagrożenia dla bezpieczeństwa powszechnego na czele z Burmistrzem Miasta Łowicza, odmówił wszczęcia śledztwa a za pokrzywdzonych uznał wszystkich mieszkańców Łowicza, w tym również winnych sprowadzenia tego zagrożenia, co jest niebywałym skandalem.

3) wymuszeń rozbójniczych grupy przestępczej z Burmistrzem Miasta Łowicza na czele link:“Zażalenie na odmowę śledztwa w sprawie wymuszeń rozbójniczych grupy przestępczej z Burmistrzem Miasta Łowicza na czele.” docs.google.com/document/d/1GXvIReVPgMXQKpzLNWmfHorjYn0oEyxwRCStafCp1LM/edit

Chronienie przestępców przez wymiar sprawiedliwości rozzuchwaliło Burmistrza do tego stopnia że pobił i  znieważał  Teresę Wojda, petycjonariuszkę Parlamentu Europejskiego, współautorkę skargi do Prokuratora Generalnego Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze na agresję, debelację terytorium Polski i ludobójstwo na Narodzie Polskim.

link: Skarga na agresję na Polskę, debelację terytorium, ludobójstwo na Narodzie Polskim “

opolczykpl.wordpress.com/2014/03/28/skarga-na-agresje-na-polske-debelacje-terytorium-ludobojstwo-na-narodzie-polskim/

link: Skarga do prokuratora MTK. Dawcy organów oskarżają zza grobu “

piotrbein.wordpress.com/2014/05/07/skarga-do-prokuratora-mtk-dawcy-organow-oskarzaja-zza-grobu/

link: “ Media lokalne chronią przestępców a znieważają obrońców Narodu Polskiego”

piotrbein.wordpress.com/2014/07/01/media-lokalne-chronia-przestepcow-a-zniewazaja-obroncow-narodu-polskiego/

link:  “ Apel do Polaków wszelkich służb o działania w obronie Narodu Polskiego”

piotrbein.wordpress.com/2014/07/05/apel-do-polakow-wszelkich-sluzb-o-dzialania-w-obronie-narodu-polskiego/

Przedstawicielka Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu, Teresa Wojda na Sesji Rady Miejskiej w Łowiczu, 25.06.2014r. okazała sprzeciw poprzez rozgniecenie na podłodze wody z zapachem czosnku, przysmaku diaspory żydowskiej. Tym  gestem Teresa Wojda chciała dodać odwagi zniewolanym i krzywdzonym jak również zwrócić uwagę mieszkańców Łowicza i okolic a także Polski i świata na  wszelkie niszczycielskie działania  władz wszelkich szczebli w Polsce a szczególnie żydowskich okupacyjnych władz miasta Łowicza, wyłonionych w wyniku słynnej, nierozliczonej łowickiej afery wyborczej.

link:”Łowicz: Wyborcza afera w I LO”lodzkie.naszemiasto.pl/artykul/lowicz-wyborcza-afera-w-i-lo,675906,t,id.html

Władze Łowicza  są uzurpatorami nie tylko w świetle nierozliczonej łowickiej afery wyborczej ale także w świetle :

1) udowodnionego fałszerstwa wyborów do władz wszelkich szczebli link: “Wnioski z odrzucenia protestu z 2011r.”

umtsno.blogspot.com/2011/12/wnioski-z-odrzucenia-protestu-2011.htmllink: “Skarga do Strassburga” iddd.de/StrasbourgOnline.pdf

2) braku odpowiedzi władz centralnych, Sądu Najwyższego oraz Państwowej Komisji Wyborczej na wezwanie Tadeusza Cichockiego do okazania dowodów na prawo do sprawowania urzędów i zajmowania stanowisk. link: “Do Narodu Polskiego.List otwarty.”

www.tcichocki.pl/20130727_Do_Narodu_Polskiego_List_otwarty.pdf

Burmistrz Miasta Łowicza, Przewodniczący Rady Miejskiej jak też radni Rady Miejskiej w Łowiczu znieważyli przedstawicielkę Narodu Polskiego poprzez:

1) nie rozpatrywanie zgodnie z prawem jako punktu porządku obrad naszej skargi na kontynuowanie zamachu, trwającego od 2008r. na dobro chronione prawem jakim jest Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie” jak też Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi, POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

2) karygodne, bezpodstawne, bezprawne  nasłanie policji na T.Wojda, protestującą na złamanie prawa przez Radę Miejską

3) nakazanie przez władze miasta Łowicza siłowego doprowadzenia T.Wojda na Policję, pomimo że T.Wojda chciała natychmiast udzielić wyjaśnień.

3) bezpodstawne wezwanie służb chemicznych, pomimo że policjant zabrał ze sobą resztki rozgniecionego szklanego pojemnika w którym była woda z zapachem czosnku.

4) podjęcie w dniu zdarzenia, na Sesji Rady Miejskiej w Łowiczu w dniu 25.06.2014r. bezprawnej decyzji o obciążeniu Teresy Wojda kosztami związanymi z zaangażowaniem w zbędną akcję służb link:”Przerwane obrady Rady Miejskiej “

lowicz24.eu/wiadomosci/l24/4995-przerwane-obrady-rady-miejskiej

5) pozbawianie prawa głosu i prawa do słusznego protestu na bezprawie Rady Miejskiej  w Łowiczu T.Wojda, obrończyni Narodu Polskiego przed zagrożeniami zsyłanymi przez władze wszelkich szczebli w Polsce, petycjonariuszki Parlamentu Europejskiego, jednocześnie uznanej przez prokuratora w Łowiczu za pokrzywdzoną, wraz z 29 tysiącami mieszkańców Łowicza truciem wody pitnej i oraz milionów osób z całej Europy pokrzywdzonych powstaniem bazy hydroszczelinowania w Łowiczu

Ponadto Burmistrz Miasta Łowicza Krzysztof Kaliński, w trakcie obrad sesji opuścił  gmach Urzędu Miasta Łowicza by publicznie znieważyć  i naruszyć nietykalność cielesną Teresy Wojda, co jest przestępstwem zagrożonym  karą pozbawienia wolności do lat 3, wg art. 257 Kodeksu Karnego,

“ Kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości lub z takich powodów narusza nietykalność cielesną innej osoby, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. “

oraz Art. 217. § 1.

“Kto uderza człowieka lub w inny sposób narusza jego nietykalność cielesną, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.”

Jest to jawnym antypolonizmem i  podlega ściganiu z art.133 Kodeksu Karnego, który brzmi :

Art. 133. Znieważenie Narodu lub Rzeczpospolitej Polskiej

Kto publicznie znieważa Naród lub Rzeczpospolitą Polską, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Zdarzenie to miało miejsce w parku na Błoniach w Łowiczu, przy pomniku ofiar II Wojny światowej, gdzie T.Wojda wywiesiła plakat pt: “Podżegacze wojenni i truciciele precz z Naszej Ziemi !” oraz “Dyplom dezaprobaty dla Burmistrza Miasta Łowicza za trucie wody, środowiska i niszczenie rolnictwa”.

link: “Stop talmudycznym rządom w Polsce !”

docs.google.com/document/d/1ECcb_7Hzjc9LplvMD9bl1hOkTpRaWpMtXOK4RRUJS-8/edit

Rozwścieczony Burmistrz zabraniał filmowania i obrażał T.Wojda.  Uszkodził kamerę, stanowiąca własność stowarzyszenia. Świadkami zdarzenia byli wezwani przez niego dwaj policjanci, którzy obronili T.Wojda przed następnymi uderzeniami burmistrza. Burmistrz nakazał tym policjantom zerwanie plakatów umieszczonych przez T.Wojda na tablicy przy pomniku upamiętniającym ofiary II Wojny Światowej.

Burmistrz Kaliński jest więc dodatkowo sprawcą zamachu na zdrowie i  życie Teresy Wojda jak też sprawcą zamachu na mienie stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze “Łowiczanie”, co równocześnie jest zamachem na wolności i prawa człowieka i obywatela w Polsce. Tym zamachem na T.Wojda w parku na Błoniach Burmistrz Miasta Łowicza udowodnił ponad wszelką wątpliwość że należy do grupy ludobójców, podżegaczy wojennych.

Każdy obywatel świata, każdy przedstawiciel Narodu Polskiego ma niezbywalne prawo protestowania przeciwko wojnie, przeciwko podżegaczom wojennym i ludobójcom a szczególnie mieszkańcy Łowicza, podtruwani wodą pitną, uznani przez prokuratora za pokrzywdzonych powstaniem trucicielskiej amerykańskiej bazy strategicznej hydroszczelinowania na osiedlu Bratkowice w Łowiczu a nade wszystko Teresa Wojda jako córka ostatniego żyjącego na Ziemi Łowickiej żołnierza Armii Krajowej.

link: “Stop talmudycznym rządom w Polsce !”

justice4poland.com/2014/06/18/stop-talmudycznym-rzadom-w-polsce/

link: “Stop niszczeniu narodów i państw ! Polska ofiarą spisku światowego.Udowodniony zamach stanu w Polsce.”

wiernipolsce.wordpress.com/2014/02/19/stop-niszczeniu-narodow-i-panstw-polska-ofiara-spisku-swiatowego-udowodniony-zamach-stanu-w-polsce/

Brak działań policji i prokuratury  rozzuchwala grupę przestępczą na wszelkich szczeblach władzy, która pod byle pretekstem wysługuje się policją do tłumienia jakiegokolwiek sprzeciwu a osoby demaskujące bezprawie są prześladowane i znieważane przy współudziale mediów lokalnych jak np. gazeta ”Nowy Łowiczanin“.

link: Media lokalne chronią przestępców a znieważają obrońców Narodu Polskiego”

piotrbein.wordpress.com/2014/07/01/media-lokalne-chronia-przestepcow-a-zniewazaja-obroncow-narodu-polskiego/

link: “Apel do Polaków wszelkich służb o działania w obronie Narodu Polskiego”

piotrbein.wordpress.com/2014/07/05/apel-do-polakow-wszelkich-sluzb-o-dzialania-w-obronie-narodu-polskiego/

Poniżej ostatnie zdjęcia wykonane przez Teresę Wojda, przed bezprawnym, bezpośrednim atakiem Burmistrza Miasta Łowicza Krzysztofa Kalińskiego w obecności policjantów.

Policjanci obronili Teresę Wojda przed rozwścieczonym Burmistrzem Miasta Łowicza, K.Kalińskim.

Oto opis sytuacji :

Po wyjściu z komendy Teresa Wojda została zaatakowana przez Burmistrza Kalińskiego w parku na Błoniach. Burmistrz rzucił się z rękoma na T.Wojda, trzymająca kamerę w ręku. Przy tym rozwścieczony burmistrz zabraniał filmowania i obrażał T.Wojda.  Uszkodził kamerę, stanowiąca własność stowarzyszenia. Świadkami zdarzenia byli wezwani przez niego dwaj policjanci, którzy obronili T.Wojda przed następnymi uderzeniami burmistrza. Burmistrz nakazał tym policjantom zerwanie plakatów umieszczonych przez T.Wojda na tablicy przy pomniku upamiętniającym ofiary II Wojny Światowej.

link: ostatnie zdjęcie wykonane przez T.Wojda aparatem stowarzyszenia, przedstawiające Burmistrza Miasta Łowicza, K. Kalińskiego przed atakiem na T.Wojda.

www.facebook.com/107356922689206/photos/pb.107356922689206.-2207520000.1404161483./631543753603851/?type=3&theater

 

Policjanci zamiast ścigać przestępców umiejscowionych we władzach Łowicza wzywaja na przesłuchanie pokrzywdzoną, poszkodowaną działaniami tych władz, Teresę Wojda.

Niepokojenie przedstawicielki  Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu, Teresy Wojda i innych członków naszych organizacji jest kontunuacją zamachu na dobro chronione prawem przez grupę przestępczą zainstalowaną nie tylko w łowickim ratuszu i wymusza obronę konieczną co jest zgodne z art. Kodeksu Karnego

Dodatkowo złamaniem prawa jest bezpodstawne zlikwidowanie konta Teresy Wojda na Facebook, na zlecenie tej grupy przestępczej oraz intensywniejsze przeszkadzanie na Skayp oraz w komputerach organizacji i w prywatnym M.Bejda. Wszystko to zmierza do uniemożliwiania obrony Narodu Polskiego oraz dobrego imienia Teresy Wojda i Marii Bejda oraz naszych organizacji na portalach internetowych a zwłaszcza na www.lowicz24.eu , gdzie wykasowano również komentarz Pani Elżbiety Flis z Australii, przychylny krzywdzonym mieszkańcom Łowicza i pochlebny dla naszej działalności.

Żądamy :

1) niezwłocznego zawieszenia w czynnościach Burmistrza Miasta Łowicza, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łowiczu oraz wszystkich radnych Rady Miejskiej i innych osób winnych ludobójczych działań, niegospodarności, trwonienia kasy miejskiej niszczenia miasta,  lichwiarskiego zadłużania w celu doprowadzenia do bankructwa.

link: “Mniej pieniędzy na łowickie inwestycje”lowicz.naszemiasto.pl/artykul/galeria/mniej-pieniedzy-na-lowickie-inwestycje,2026066,t,id.html

docs.google.com/document/d/1esTHffUrHOrsJJeV1MJThrsiU2L0MiTathBqZL6BocQ/edit 


Teresa Wojda

APEL

2014-07-03 20:31:46

 

 

docs.google.com/document/d/1aaRNElaMJNv5itQPEEVa8WDbkSsysIJPTHQg89czak8/edit

APEL DO POLAKÓW WSZELKICH SŁUŻB O DZIAŁANIA W OBRONIE NARODU POLSKIEGO.

Łowicz, 03.07.2014r.

Maria Bejda, Teresa Wojda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze

www.monitor-polski.pl/chca-nas-wytruc-woda-z-kanalizacji/

Prokuratora Rejonowa

w  Łowiczu

Powiatowa Komenda Policji

w Łowiczu

Jako :

1) petycjonariuszki Parlamentu Europejskiego, petycja nr.0578/2012

2) autorki skargi do Prokuratora Głównego Miedzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze na agresję, zawojowanie terytorium Polski i ludobójstwo na Narodzie Polskim.

3) pokrzywdzone wraz z 38 milionami Polaków przez władze wszelkich  szczebli w Polsce

4) uznane  wraz z mieszkańcami Łowicza przez Prokuratura Rejonowego  w Łowiczu  za pokrzywdzone :


1) bezprawnym przekazaniem polskiej ziemi w Łowiczu na Bratkowicach na własność i we władanie amerykańskiej firmie United Oilfield Services na bazę hydroszczelinowania w celu dokonywania ludobójczych eksperymentów związanych z wydobywaniem węglowodorów na korzyść żydowskiego kartelu wydobywczego a na szkodę i krzywdę Narodu Polskiego


2) bezprawnym przekazaniem wodociągów miejskich w Łowiczu, niezbywalnej własności jego mieszkańców, prywatnej firmie z Izraela i dokonywaniem przez tą firmę ludobójczych eksperymentów dodawania  trucizn do wody pitnej i czerpania korzyści finansowych z tego procederu


4) wymuszeń rozbójniczych grupy przestępczej z Bumistrzem Miasta Łowicza Krzysztofem Kalińskim na czele


3) odmową wszczęcia śledztwa w powyższych sprawach z naszych w pełni zasadnych i doskonale udokumentowanych skarg na łamanie prawa przez okupacyjne władze wszelkich szczebli w Polsce


Domagamy się podjęcia niezwłocznych działań.


APEL DO POLAKÓW WSZELKICH SŁUŻB O DZIAŁANIA W OBRONIE NARODU POLSKIEGO.


Do wszystkich Polaków,

sędziów, prokuratorów, adwokatów,

dowódców wojskowych, komendantów policji, szefów wszelkich innych służb,

wszystkich żołnierzy, policjantów, strażaków, służb medycznych, ratowniczych i innych

oraz urzędników, dla których Polska nie jest pustym słowem lecz domem ojczystym.


Nie pozwólcie by Wami wysługiwały się żydowskie okupacyjne władze, które Waszymi rękoma dokonują ludobójstwa na Narodzie Polskim, zamachu na Polskość, na suwerenność Naszej Ojczyzny.

Nie pozwólcie, by rugowano Polaków z ich Ojczystej Ziemi !


Nie pozwólcie na unicestwienie Narodu Polskiego w ramach światowego spisku NWO poprzez m.in Agendę 21 !

Przerwijcie wreszcie ludobójcze działania  żydowskich, okupacyjnych władz wszelkich szczebli w Polsce w imię ratowania własnego życia i życia Waszych rodzin !


Stańcie po stronie udręczonego, zmanipulowanego, okradanego Narodu  Polskiego !

Stańcie w obronie Narodu Polskiego, jego praw i własności !

To Wasza powinność wobec Waszych żon, Waszych mężów, Waszych dzieci, matek, ojców, braci i sióstr i całego Narodu Polskiego !


Jesteście służbami opłacanymi przez Naród Polski i jemu powinniście służyć i tylko Narodu Polskiego bronić!

Macie bezwzględne prawo odmowy stosowania jurysdykcji talmudycznej i  odmowy udziału w działaniach wojennych na polecenie okupanta !


Maria Bejda, Teresa Wojda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

Poniżej ostatnie zdjęcia wykonane przez Teresę Wojda, przed bezprawnym, bezpośrednim atakiem Burmistrza Miasta Łowicza Krzysztofa Kalińskiego w obecności policjantów.

Policjanci obronili Teresę Wojda przed rozwścieczonym Burmistrzem Miasta Łowicza, K.Kalińskim.

Oto opis sytuacji :

Po wyjściu z komendy Teresa Wojda została zaatakowana przez Burmistrza Kalińskiego w parku na Błoniach. Burmistrz rzucił się z rękoma na T.Wojda, trzymająca kamerę w ręku. Przy tym rozwścieczony burmistrz zabraniał filmowania i obrażał T.Wojda.  Uszkodził kamerę, stanowiąca własność stowarzyszenia. Świadkami zdarzenia byli wezwani przez niego dwaj policjanci, którzy obronili T.Wojda przed następnymi uderzeniami burmistrza. Burmistrz nakazał tym policjantom zerwanie plakatów umieszczonych przez T.Wojda na tablicy przy pomniku upamiętniającym ofiary II Wojny Światowej.

link: ostatnie zdjęcie wykonane przez T.Wojda aparatem stowarzyszenia, przedstawiające Burmistrza Miasta Łowicza, K. Kalińskiego przed atakiem na T.Wojda.

www.facebook.com/107356922689206/photos/pb.107356922689206.-2207520000.1404161483./631543753603851/?type=3&theater


 


Teresa Wojda

Media lokalne chronią przestępców a znieważają obrońców Narodu Polskiego.

2014-07-01 06:08:28

piotrbein.wordpress.com/2014/07/01/media-lokalne-chronia-przestepcow-a-zniewazaja-obroncow-narodu-polskiego/

 

docs.google.com/document/d/1ZWHCk3Ej5PlrLSq2wsepclbtbL2ls9GeAinyjor6qik/edit

Media lokalne chronią  przestępców a znieważają obrońców Narodu Polskiego.

 

Łowicz, 28.06.2014r.

 

Maria Bejda, Teresa Wojda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze

www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=isNeFObDS8Q

www.youtube.com/watch?v=pDOmwSrbQY0

www.monitor-polski.pl/chca-nas-wytruc-woda-z-kanalizacji/

 

Główny Prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze

Luis Moreno-Ocampo

 

Prokurator Generalny RP

Andrzej Seremet

 

Wiceminister Sprawiedliwości

Michał Królikowski

 

Prezes Sądu Okręgowego w Łodzi

Wlazło Sławomir

 

Redaktor Naczelna

Stowarzyszenie Gazet Lokalnych

Aleksandra Mróz

 

Redaktor Naczelny “Nowy Łowiczanin”

Wojciech Waligórski

 

Burmistrz Miasta Łowicza

Krzysztof Kaliński

 

Skarga na antypolonizm gazety lokalnej “Nowy Łowiczanin”.

 

Stanowczo protestujemy przeciw publikacji artykułu  pt. “Teresa Wojda zaatakowała żrącym płynem”, w gazecie lokalnej “Nowy Łowiczanin” nr.25 z 26.06.2014r., oraz w wydaniu internetowym pt:”Substancja żrąca w sali obrad? Sesja miejska przerwana (aktualizacja)”, które zawierają niezgodne z prawdą informacje o zdarzeniu, do jakiego doszło w tym dniu w Urzędzie Miasta Łowicza.

link: “Substancja żrąca w sali obrad.Sesja miejska przerwana.”

www.lowiczanin.info/rozmaitosci/wydarzenia/-Substancja-zraca-w-sali-obrad-Sesja-miejska-przerwana--aktualizacja-/

Jest to ewidentne naruszenie prawa prasowego a zwłaszcza art.12 prawa prasowego, które brzmi:

cyt: art. 12.

1. Dziennikarz jest obowiązany:

1) zachować szczególną staranność i rzetelność przy zbieraniu i wykorzystaniu materiałów prasowych, zwłaszcza sprawdzić zgodność z prawdą uzyskanych wiadomości lub podać ich źródło,

art.13.

2. Nie wolno publikować w prasie danych osobowych i wizerunku osób(…)chyba że osoby te wyrażą na to zgodę.

 

Wojciech Waligórski jako właściciel, wydawca i Redaktor Naczelny “Nowego Łowiczanina” dopuścił się  opublikowania wizerunku z danymi osobowymi bez zgody Teresy Wojda a tekst opublikowano celowo pośpiesznie, bez jakichkolwiek dociekań prawdy.

 

Teresa Wojda jako jedna z 29 tysięcy mieszkańców Łowicza uznana przez prokuratora za pokrzywdzoną powstaniem bazy hydroszczelinowania jak też zatrutą wodą pitną, nikogo nie zaatakowała ani też nie użyła płynu żrącego a jedynie rozgniotła na podłodze pojemniczek wody z czosnkiem w ramach słusznego protestu na bezprawną odmowę rozpatrywania skargi na kontynuowanie zamachu przez Burmistrza Miasta Łowicza i Dyrektorkę Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu na nasze organizacje, co  jest czynem ciągłym trwającym od 6 lat.

 

Władze Łowicza zamiast rozstrzygać skargę naszych organizacji zgodnie z prawem jako punktu obrad sesji dopuściły się karygodnego, bezpodstawnego, bezprawnego  nasłania policji na osobę protestującą na złamanie prawa przez Radę Miasta.

 

Tuż po wyjściu z sali obrad w ratuszu Teresa Wojda wyraziła chęć natychmiastowego wyjaśnienia policjantom okoliczności przed gmachem ratusza i nie zgadzała się na przewiezienie jej na komisariat policji a po wyjaśnieniach Polaków z policji zgodziła się złożyć wyjaśnienia na komendzie.

 

Policjanci musieli jednak wypełnić polecenie uzurpatorskich władz miasta Łowicza, które dofinansowują  ich działalność i   doprowadzić do przewiezienia  T.Wojda na Komendę Powiatową Policji w Łowiczu. T.Wojda prosiła  policjantów aby dochodzili prawdy o okupancie i bronili swoich rodzin i Narodu Polskiego a oni wyrazili uznanie i podziw dla jej działalności.

Przy tym stwierdziła że to nie T.Wojda powinna być zabrana na przesłuchanie ale władze miasta powinny tłumaczyć się z dokonywanego zamachu na zdrowie i życie mieszkańców Łowicza, z zamachu na  siedzibę naszych organizacji a także z zamachu na dobro chronione prawem jakim jest Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”.

link: “Policja zatrzymała władze gminy Skierniewice”

lowicz.naszemiasto.pl/artykul/policja-zatrzymala-wladze-gminy-skierniewice,2338692,t,id.html#skomentuj

 

Na sesji Rady Miejskiej w Łowiczu 25.06.2014r. T.Wojda rozgniotła na podłodze a nie na krzesłach, jak celowo fałszywie podaje “Nowy Łowiczanin”, maleńki pojemnik o poj. 2 ml,  zawierający wodę z łowickiego wodociągu z dodatkiem niewielkiej ilości czosnku.

 

Pozostawione przez T. Wojda resztki szkła przekazane zostały natychmiast policjantom, którzy na komendzie policji w obecności T.Wojda wyrzucili do kosza. Uznali w pełni za wiarygodne jej wyjaśnienia, poparte okazaną bogatą dokumentacją. Nie sporządzono żadnego protokółu.

 

Policjanci obronili Teresę Wojda przed rozwścieczonym Burmistrzem Miasta Łowicza, K.Kalińskim. Poniżej opis sytuacji :

Po wyjściu z komendy Teresa Wojda została zaatakowana przez Burmistrza Kalińskiego w parku na Błoniach. Burmistrz rzucił się z rękoma na T.Wojda, trzymająca kamerę w ręku. Przy tym rozwścieczony burmistrz zabraniał filmowania i obrażał T.Wojda.  Uszkodził kamerę, stanowiąca własność stowarzyszenia. Świadkami zdarzenia byli wezwani przez niego dwaj policjanci, którzy obronili T.Wojda przed następnymi uderzeniami burmistrza. Burmistrz nakazał tym policjantom zerwanie plakatów umieszczonych przez T.Wojda na tablicy przy pomniku upamiętniającym ofiary II Wojny Światowej.

link: ostatnie zdjęcie wykonane przez T.Wojda aparatem stowarzyszenia, przedstawiające Burmistrza Miasta Łowicza, K. Kalińskiego przed atakiem na T.Wojda.

www.facebook.com/107356922689206/photos/pb.107356922689206.-2207520000.1404161483./631543753603851/?type=3&theater

 

Władze miasta bezpodstawnie i celowo wezwały ekipy ratunkowe straży i ratownictwa chemicznego z Łodzi w celu zdyskredytowania obrończyni mieszkańców Łowicza i Narodu Polskiego, Teresy Wojda oraz w celu  uznania jej jako osoby rzekomo stanowiącej zagrożenie dla osób postronnych.

Jest to działanie odwetowe władz miasta za demaskowanie przez nasze organizacje grupy przestępczej zainstalowanej w łowickim ratuszu, która dopuściła się działań ludobójczych na szkodę mieszkańców Łowicza i Polski.

 

Przy współudziale gazety “Nowy  Łowiczanin” ta łowicka grupa przestępcza czuje się bezkarna i podejmuje nawet tak zuchwałe i ironiczne działania jak zapraszanie podżegacza wojennego Szczynukowicza/Komorowskiego podającego się za prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wychowanego na talmudzie, do beszczeszczenia tradycyjnego Święta Bożego Ciała w Łowiczu poprzez sadzenie tzw. “dębu wolności” w zniewolonym przez mniejszość żydowską Łowiczu i w zniewolonej Polsce.

link: “Stop talmudycznym rządom w Polsce!”

justice4poland.com/2014/06/18/stop-talmudycznym-rzadom-w-polsce/

 

T. Wojda rozgniotła w sali obrad pojemniczek z wodą zmieszaną z czosnkiem też w odwecie za podtruwanie każdego dnia, z każdą kroplą wody i traktowanie gorzej niż bydła w podłowickich wsiach, 29 tysięcy mieszkańców Łowicza.

 

Była to jednocześnie próba delikatnego odwzajemnienia się za podsyłanie nieprzyjemnych zapachów  na klatki schodowe i piwnice  bloku, gdzie znajduje się siedziba naszych organizacji, co stało się pretekstem do  wymuszenia wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej. Z obawy o swoje bezpieczeństwo T.Wojda nie wpuściła ekipy remontowej do siedziby naszych organizacji, by nie podzielić losu premiera Leppera, którego podstępnie pozbawiono życia.

link: “Zażalenie na odmowę śledztwa w sprawie wymuszeń rozbójniczych grupy przestępczej z burmistrzem Miasta Łowicza na czele.”

docs.google.com/document/d/1GXvIReVPgMXQKpzLNWmfHorjYn0oEyxwRCStafCp1LM/edit

link: “Prześladowanie i dyskryminacja Teresy  Wojda.”

docs.google.com/document/d/1bwMqdRiOCTXG5jhBnbg9Gf69EUIjO7GTQiFEEFsBS74/edit

link: Żydowskie okupacyjne władze Łowicza wysługuja się Polakami z policji przeciwko Polce broniącej Narodu Polskiego.”

piotrbein.wordpress.com/2014/06/28/zydowskie-okupacyjne-wladze-lowicza-wysluguja-sie-polakami-z-policji-przeciwko-polce-broniacej-narodu-polskiego/

 

Nieprawdą jest jakoby Teresa Wojda na sesji Rady Miejskiej w Łowiczu  25.06.2014r., jak pisze redaktor NŁ, cyt;”protestowała przeciwko interwencji komorniczej w lokalu zarejestrowanym jako siedziba jej stowarzyszenia, które nazwała „zamachem uzurpatorskich władz na siedzibę obywatelskiej inicjatywy”, ponieważ po naszej pierwszej skardze komornik odstąpił od bezprawnej i bezpodstawnej egzekucji wtargnięcia do siedziby naszych organizacji.

Teresa Wojda protestowała przeciw nie rozpatrywaniu przez Radę Miejską w  Łowiczu naszej skargi na  Burmistrza Miasta Łowicza i Dyrektorkę ZGM na kontynuowanie zamachu na siedzibę naszych organizacji, trwającego nieustannie od 2008 roku, co widać i słychać na nagraniu zamieszczonym na stronie “lowicz24.eu.” :

link: “Przerwane obrady miejskiej”

lowicz24.eu/wiadomosci/l24/4995-przerwane-obrady-rady-miejskiej

link: “Skarga na bezprawny zamach na siedzibę Stowarzyszenie i Obywatelskiego Ruchu Oporu.”

piotrbein.wordpress.com/2014/04/03/skarga-na-bezprawny-zamach-na-siedzibe-stowarzyszenia-i-obywatelskiego-ruchu-oporu/

 

Podkreślamy z cała mocą, że nasze organizacje nie mają żadnych zadłużeń ani nie ciążą na nich żadne wyroki sądowe !

 

W związku z bezprawnymi działaniami komornika wystąpiliśmy, zgodnie z obowiązującym prawem o zadośćuczynienie i opublikowanie w lokalnej prasie ogłoszeń następującej treści:

 

“Komornik Sądu Rejonowego w Łowiczu odstępuje od egzekucji wyroku Sądu Rejonowego w Łowiczu, w sprawie IC 480/12, z bezprawnie wniesionego pozwu przez ZGM w Łowiczu, o udostępnienie siedziby Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze “Łowiczanie”, Inicjatywy Obywatelskiej Dorzecza Bzury i Słudwi, Obywatelskiego Ruchu Oporu. Odstąpienie od egzekucji komorniczej  dodatkowo stało się konieczne ze względu na przysługujące prawo właściciela lokalu,  prezes Teresy Wojda jak też Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze “Łowiczanie”, Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi, Obywatelski Ruchu Oporu do obrony koniecznej  z art 25 k.k. w związku z bezprawnym zamachem na dobro chronione prawem jak też  z antypolonizmem, dyskryminacją, znieważeniem, grożbą karalną, pomówieniem, naruszeniem dóbr osobistych, co jest złamaniem art. 133, art. 190§ 1, art. 212§ 1, art. 216§ 1, art. 257 k.k oraz art. 23 i art.24 k.c. , tj. naruszeniem nietykalności mieszkania, siedziby organizacji oraz dóbr osobistych T.Wojda, M.Bejda, które jako petycjonariuszki Parlamentu Europejskiego, petycja nr.0578/2012,  podlegają szczególnej ochronie prawa międzynarodowego w tym Konwencji z Aarhus.”

 

Umieszczenie na stronie tytułowej NŁ wpisu o treści, cyt.:”Teresa Wojda ze żrącym płynem wkroczyła na Radę Miejską ” wskazuje na celową zniewagę, szkalowanie i celowe skompromitowanie w oczach opini publicznej jak też bezpodstawne oskarżenie i wydanie publicznego wyroku na osobę ostrzegającą przed zagrożeniami sprowadzanymi przez żydowskie okupacyjne władze miasta Łowicza i Polski.

 

Taki tytuł sugeruje również jakoby Polacy nie mieli prawa uczestniczenia w sesji Rady Miejskiej, obserwowania obrad i zabierania głosu a wejście na Sesję Rady Miejskiej w Łowiczu było czynem zakazanym.

 

Naruszenie dóbr osobistych prezes Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze “Łowiczanie” Teresy Wojda przez gazetę “Nowy Łowiczanin”, który jest uczestnikiem nagonki medialnej i trwającego od 2008 roku zamachu na dobro chronione prawem jakim są nasze organizacje uznajemy  jako dyskryminację i znieważenie Teresy Wojda i Marii Bejda a także członków naszych organizacji jak też Narodu Polskiego.

Jest to jawnym antypolonizmem i  podlega ściganiu z art.133 Kodeksu karnego, który brzmi :

Art. 133. Znieważenie Narodu lub Rzeczpospolitej Polskiej

Kto publicznie znieważa Naród lub Rzeczpospolitą Polską, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

oraz art. 257 Kodeksu karnego o następującym brzmieniu:

Art. 257. Kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości lub z takich powodów narusza nietykalność cielesną innej osoby, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Jest to równocześnie współuczestniczenie gazety “Nowy Łowiczanin”  wraz z władzami miasta Łowicza i powiatu łowickiego w zamachu na nasze organizacje i podlega rygorom Kodeksu karnego z art.:

 • art. 212 § 1 Kodeksu karnego cyt: „Kto pomawia inną osobę… o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności, podlega grzywnie, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku.”

 • art. 216 § 1 Kodeksu karnego cyt: „Kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarła, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.”

Ponadto działania gazety “Nowego Łowiczanin” są złamaniem:

 • art. 23 Kodeksu cywilnego: „Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.”

 • art. 24§1 Kodeksu cywilnego: „Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania. (…) W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.”

Informujemy, że jako petycjonariuszki Parlamentu Europejskiego podlegamy szczególnej ochronie prawnej prawa międzynarodowego w tym Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz Konwencji z Aarhus a przede wszystkim konstytucji RP.

Chronią  nas i Naród Polski m.in.:

art.85. Konstytucjii RP "Obowiązkiem obywatela polskiego jest obrona Ojczyzny."

art.82. Konstytucji RP "Obowiązkiem obywatela polskiego jest wierność Rzeczypospolitej Polskiej oraz troska o dobro wspólne."

art. 25 Kodeksu karnego, dający każdemu Polakowi prawo i obowiązek do obrony koniecznej w podstępnie okupowanej Ojczyźnie Narodu Polskiego przez mniejszość żydowską cyt:

"Nie popełnia przestępstwa, kto w obronie koniecznej odpiera bezpośredni, bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro chronione prawem. W razie przekroczenia granic obrony koniecznej, w szczególności gdy sprawca zastosował sposób obrony niewspółmierny do niebezpieczeństwa zamachu, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia."

 

Ponadto gazeta “Nowy Łowiczanin” jako tuba medialna urzędującego nielegalnie Burmistrza Miasta Łowicza i uzurpatorskiej Rady Miejskiej w Łowiczu,  (wszyscy wyłonieni w wyniku głośnej, nie rozliczonej afery wyborczej ! ) nie spełnił należnej mu roli ostrzegania i rzetelnego informowania społeczeństwa o wszystkich zagrożeniach dla zdrowia, życia i przyszłości następnych pokoleń. Celowo pomijał wystąpienia  naszych organizacji w obronie Łowicza i okolic oraz Narodu Polskiego a w tym m.in. na forum Parlamentu Europejskiego i do Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze.

link:Łowicz: Wyborcza afera w I LO”lodzkie.naszemiasto.pl/artykul/lowicz-wyborcza-afera-w-i-lo,675906,t,id.html

link: LIST OTWARTY DO LOKALNYCH MEDIÓW.docs.google.com/document/d/1ZnWWBBosrhbUYRBeXq2yD33q1dIcjbHKzGkzCuYVh_c/edit

 

W ramach zadośćuczynienia, zgodnie z art.24 Kodeksu cywilnego żądamy :

 

1) żądamy zaniechania działań na szkodę i krzywdę prezes Teresy Wojda i  Marii Bejda oraz naszych organizacji jak też na szkodę i krzywdę Narodu Polskiego!

 

2) żądamy wpłaty  w wysokości 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) na konto Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze „Łowiczanie”:

Bank PEKAO S. A. II Oddział w Łowiczu, ul. Długa 27,  99-400 Łowicz NRB: 88 1240 1819 1111 0000 1088 5910

 

3) żądamy opublikowania w  wydaniu gazetowym oraz internetowym Nowego Łowiczanina niniejszego wystąpienia w całości pt: “Media lokalne chronią przestępców a znieważają obrońców Narodu Polskiego.”, na pierwszej i drugiej stronie wydania gazetowego, w 10 kolejnych wydaniach gazety oraz na stałe, na stronie głównej w “ www.lowiczanin.info oraz w nagłówku na www.lowicz24.eu

 

4) żądamy wywieszenia na słupach ogłoszeniowych w Łowiczu na 4 tygodnie, przeprosin o poniżej podanej treści  oraz plakatu  “Podżegacze wojenni i truciciele precz z naszej ziemi! “ w formatach A3.

 

3) żądamy umieszczenia poniższej treści przeprosin w ogłoszeniach w “ Gazecie Wyborczej”, “Rzeczypospolitej” oraz w tygodniku “Wprost”, “Angora”

 

“Redaktor Naczelny “Nowego Łowiczanina” przeprasza Teresę Wojda, Marię Bejda, ich  rodziny oraz  aktywistów Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu oraz  wojowników Odziałów Obrony Koniecznej a także wszystkich czytelników  za kłamstwa zawarte w opisie przerwanej sesji Rady Miejskiej w Łowiczu. Podkreślamy, że Teresa Wojda nikogo nie zaatakowała ani też nie użyła płynu żrącego a jedynie wody z czosnkiem w ramach słusznego protesu na bezprawną odmowę rozpatrywania skargi na m.in. burmistrza i dyrektorkę ZGM, na kontynuowanie zamachu na Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”, Inicjatywę Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi, POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU a rozpoczętego w 2008r.”

 

Nie spełnienie naszych żądań skutkować będzie wnioskiem o zawieszenie naruszającej prawo i wszelkie zasady moralne gazety lokalnej “ Nowy Łowiczanin”, której właściciel  Wojciech Waligorski słynie z naruszania prawa prasowego i niszczenia wizerunku wielu aktywnych Polaków z terenu powiatu łowickiego a w tym wielokrotnie w przeszłości naruszał dobra osobiste prezes Teresy Wojda i wizerunek naszych organizacji.

 

Działania gazety lokalnej “Nowy Łowiczanin” i jej internetowego wydania “łowiczanin info” dowodzą   współudziału w przestępstwie antypolonizmu, zamachu na dobro chronione prawem, zniesławienia osób publicznych, co wpisuje się w dokonywanie przez mniejszość żydowską agresji, zawojowania terytorium Polski i ludobójstwa na Narodzie Polskim.

 

Nadmieniamy, że od czterech lat społecznie i bezkompromisowo bronimy Narodu Polskiego przed ludobójczymi działaniami żydowskich okupacyjnych władz w Polsce. Nasze w pełni udokumentowane wystąpienia  do prokuratur różnych szczebli w obronie Narodu Polskiego zostały zlekceważone, co dowodzi stosowania w Polsce talmudycznej jurysdykcji  a  w związku z tym konieczne stało się  złożenie skargi do Prokuratora Generalnego Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze.

link: “Skarga na agresję na Polskę, debelacje terytorium, ludobójstwo na Narodzie Polskim.”

opolczykpl.wordpress.com/2014/03/28/skarga-na-agresje-na-polske-debelacje-terytorium-ludobojstwo-na-narodzie-polskim/

link; “Uwaga Polacy !! “

trzcinska.neon24.pl/post/106280,uwaga-polacy

 

UWAGA!

Ze  względu na nasze bezpieczeństwo jak też na fakt, że na znak protestu przeciwko lekceważeniu przez wymiar sprawiedliwości w Polsce naszych powiadomień do prokuratur, nie odbieramy żadnej korespondencji przesyłanej drogą pocztową, uprzejmie prosimy o odpowiedź drogą emailową

 

Maria Bejda, Teresa Wojda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU


Teresa Wojda

Żydowskie okupacyjne władze Łowicza, wysługują się Polakami z policji przeciwko Polce broniącej Narodu Polskiego.

2014-06-25 23:11:01

https://docs.google.com/.../1Xjg3zbJV1gkqftGTNvHJmOW.../edit

Żydowskie okupacyjne władze Łowicza, wysługują się Polakami z policji przeciwko Polce broniącej Narodu Polskiego.

Łowicz, 25.06.2014r.

Maria Bejda, Teresa Wojda
Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”
Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi
POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORUUzurpatorskie władze wszelkich szczebli w Polsce są pewne dominacji ich żydowskiej diaspory nad rodowitymi Polakami i panoszą się na urzędach jak na swoich prywatnych posiadłościach, co osobiście doświadczyła dzisiaj tj.25.06.2014r. przedstawicielka Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu w Łowiczu.

Doszło do skandalicznej sytuacji bezpodstawnego, bezprawnego nasłania policji na protesującą na sesji Rady Miasta Łowicza Teresę Wojda, prezes zasłużonego dla polskiej kultury narodowej Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze “Łowiczanie” i jednocześnie obrończynię  Narodu Polskiego.

Protestowała ona przeciwko nie wprowadzeniu jako punktu porządku obrad sesji Rady Miejskiej w Łowiczu rozpatrywania skargi Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu na kontynuowanie zamachu na dobro chronione prawem jakim jest siedziba Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze “Łowiczanie” i działających w jego ramach prawnych Inicjatywy Obywatelskiej Dorzecza Bzury i Słudwi oraz Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu.

Protest T.Wojda spotkał się z natychmiastowym wezwaniem policji przez przewodniczącego Rady Miasta Łowicza. Na znak protestu przeciwko temu Teresa Wojda rozgniotła na sali obrad pojemniczek z wodą zmieszaną z czosnkiem i niezwłocznie opuściła salę.

T.Wojda spodziewała się nasłania policji bowiem przewodniczący Rady Miejskiej w Łowiczu już na wielu sesjach wcześniej stosował grożby karalne i straszył wezwaniem policji za stawanie w obronie podtruwanych i ograbianych mieszkańców Łowicza.

T. Wojda rozgniotła w sali obrad pojemniczek z wodą zmieszaną z czosnkiem też w odwecie za podtruwanie każdego dnia, z każdą kroplą wody i traktowanie gorzej niż bydła w podłowickich wsiach, 29 tysięcy mieszkańców Łowicza.

Była to jednocześnie próba delikatnego odwzajemnienia się za podsyłanie nieprzyjemnych  zapachów  na klatki schodowe i piwnice  bloku, gdzie znajduje się siedziba naszych organizacji, co stało się pretekstem do  wymuszenia wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej. Z obawy o swoje bezpieczeństwo T.Wojda nie wpuściła ekipy remontowej do siedziby naszych organizacji, by nie podzielić losu premiera Leppera, który podstępnie został pozbawiony życia.

Podczas wizyty w Komendzie Powiatowej Policji w Łowiczu T.Wojda dzieliła się z policjantami wiedzą na temat zagrożeń dla zdrowia i życia w Łowiczu, co spotkało się z wielkim uznaniem i zrozumieniem policjantów, którzy przyznali, że też odczuwają skutki zatrutej wody pitnej i zatruwanego przez chemtrails powietrza. Teresa wyraziła chęć udzielania konsultacji w sprawie zagrożeń dla pracowników i ich rodzin.

Po wyjściu z Komendy Policji T.Wojda zatrzymała się przed pomnikiem upamiętniającym ofiary II Wojny Światowej, gdzie zawiesiła dwa plakaty :“ Podżegacze wojenni i truciciele precz z Naszej Ziemi !” oraz “Dyplom dezaprobaty dla Burmistrza Miasta Łowicza za szczególny wkład i zaangażowanie w propagowaniu hydraulicznego szczelinowania, zatruwającego wodę, środowisko i niszczącego rolnictwo…”

Niespodziewanie, po paru minutach pojawił się Burmistrz Miasta Łowicza, K. Kaliński i policjanci  którym zlecił  zerwanie tych plakatów.  Teresa Wojda stanowczo zaprostestowała dodając, że jest to najwłaściwsze miejsce protesu przeciwko podżegaczom wojennym i niszczycielom życia. Podkreśliła że  tablica ta jest własnością mieszkańców i jako córka żołnierza AK ma szczególne prawo protestowania przeciwko wojnie i podżegaczom wojennym jakim jest burmistrz, który zaprosił  do Łowicza uzurpatora, podżegacza wojennego Szczynukowicza podającego się za Komorowskiego, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.


Foto: T.Wojda


<Żydowskie okupacyjne władze Łowicza, wysługują się Polakami z policji przeciwko Polce broniącej Narodu Polskiego..docx><Żydowskie okupacyjne władze Łowicza, wysługują się Polakami z policji przeciwko Polce broniącej Narodu Polskiego..pdf><SKARGA  na przewodniczącego Rady Miejskiej w Łowiczu, Henryka Zasepę na stosowanie  gróźb karalnych względem Teresy Wojda..pdf><Skarga na bezczynność i pobłażliwość Prokuratury. (2).pdf><Skarga na bezprawny zamach na siedzibę Obywatelskiego Ruchu Oporu..pdf><Skarga na kontynuowanie zamachu na siedzibę Obywatelskiego Ruchu Oporu. (1).pdf><Skarga na agresję na Polskę, debelację terytorium,ludobójstwo na Narodzie Polskim. .pdf><Skarga do Prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego. Dawcy organów oskarżają zza grobu. Stop cywilizacji śmierci !.pdf>

Teresa Wojda

Do Prezydenta R.P: STOP talmudycznym rządom w Polsce !

2014-06-18 13:00:00

Stop talmudycznym rządom w Polsce !


Łowicz, 16.06.2014r.


Teresa Wojda, Maria Bejda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU

Petycja Parlamentu Europejskiego, 0578/2012, jest nią List Otwarty do Prezydenta RP:

www.monitor-polski.pl/wp-content/uploads/2012/08/List-otwarty-do-Prezydenta-RP-Bronis%C5%82awa-Komorowskiego-7.pdf , www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gorniczePrezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Bronisław Komorowski /SzczynukowiczWzywamy Pana, jako uzurpatora nielegalnie sprawującego funkcję Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i działającego na szkodę i krzywdę Suwerena jakim jest Naród Polski, do odwołania przyjazdu na Boże Ciało w dniu 19 czerwca 2014r. do Łowicza, siedziby Polskiego Obywatelskiego Ruchu Oporu.


Jako autorki listu otwartego do Pana w obronie Narodu Polskiego z 18.04.2012r., na który Pan do dziś nie odpowiedział a który stał się petycją Parlamentu Europejskiego nr. 0578/2012, zarejestrowaną 15.05.2012, mamy bezwzględne konstytucyjne prawo i obowiązek żądać od Pana :

żądamy :

1) natychmiastowego odwołania wizyty w Łowiczu

2) niezwłocznego pokojowego przekazania urzędu prezydenta RP na ręce Pana Tadeusza Cichockiego z Piaseczna, który wyraził gotowość przewodzenia w odzyskaniu przez Suwerena tj. Naród Polski faktycznej władzy w Polsce. www.tcichocki.pl

3) niezwłocznego ustąpienia z zajmowanego stanowiska

4) oddania się do dyspozycji Trybunału Narodu Polskiego


Oszukał Pan Naród Polski podając swoją fałszywą tożsamość co jest nie tylko niemoralne ale jest  przestępstwem! Choćby z tego powodu wszystkie Pana działania wymierzone przeciwko Polsce i Narodowi Polskiemu są z mocy obowiązującego prawa nieważne!

docs.google.com/document/d/1HPjFHva4bo9Go9rtKH0MbO7joVbTj7fWqBXHAShdHj8/edit


Cyt: ” W Polsce funkcję prezydenta RP sprawuje obecnie osoba pochodzenia żydowskiego o fałszywej tożsamości.  Jego prawdziwe nazwisko to Bronisław Szczynukowicz, któremu eksperci ze Związku Szlachty Polskiej odebrali prawo posługiwania się herbem polskiej szlachty. Dziadek obecnego Prezydenta RP to, cyt.:” DZIADEK JULIUSZ TO OSIP SZCZYNUKOW, Z BIAŁEJ CERKWI W ROSJI. (...)  W LATACH 1920-24 PO WYMORDOWANIU RODZINY SZLACHECKIEJ KOMOROWSKICH HERBU "KORCZ" MAJĄTEK I TYTUŁY RUSCY DALI SWEMU OSIPIE.... I TAK POWSTAŁ HRABIA POLSKI SZCZYNUKOW KOMOROWSKI. A EKSPERCI ZWIĄZKU SZLACHTY POLSKIEJ, CO BYŁO W RÓŻNYCH STACJACH TV, ODEBRALI MU PRAWO DO POSŁUGIWANIA SIĘ HERBEM POLSKIEJ SZLACHTY…”

link: “Czy Naród Polski może być jednocześnie zdrajcą Narodu Polskiego”

link: “Bronisław Komorowski vel Szczynukowicz: archiwa IPN.”


Już wszyscy rodowici Polacy w Polsce i na świecie doskonale wiedzą, że władzę w Polsce sprawuje okupant żydowski, którego Pan jest przedstawicielem.


Pomimo  poinformowania władz unijnych, OBWE i międzynarodowego trybunału Karnego w Hadze, o sprawcach i fakcie dokonanej agresji, zawojowania terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  i ludobójstwa na Narodzie Polskim, uznawanie Pana jako prezydenta RP,  rządu D.Tuska, sejmu, senatu i władz wszelkich szczebli w Polsce dowodzi, że stał się Pan wraz z innymi w tym D.Tuskiem i J.Kaczyńskim, narzędziem do realizacji ich niszczycielskich celów, zniewalania narodów, niszczenia państw.


Wszystkie partie polityczne w Polsce działają w interesie okupanta żydowskiego, na zasadach praw Talmudu a na szkodę Narodu Polskiego, więc z mocy prawa Suwerena tj. Narodu Polskiego są nielegalne. Tak więc jakiekolwiek partyjne przetasowania w rządzeniu Polską np.zamiana PO na PIS czy inne skompromitowane ugrupowania są nie do przyjęcia dla Suwerena.

trzcinska.neon24.pl/post/106280,uwaga-polacy

trzcinska.neon24.pl/post/107756,na-kogo-polacy-nie-moga-glosowac

trzcinska.neon24.pl/post/106373,plik-pdf-talmud-o-gojach-a-kwestia-zydowska-w-polsce-ks-dr-stanislaw-trzeciak


Niech okupant żydowski zaprzestanie organizować nam, rodowitym Polakom ruch narodowy i podtykać żydowskich przywódców dla zwodzenia młodych Polaków!


Wielką zuchwałością Pana jako wyznawcy Talmudu, najbardziej rasistowskiej księgi świata, jest planowany  przez Pana przyjazd na Mszę Świętą z okazji Bożego Ciała do Łowicza.www.lowiczanin.info/rozmaitosci/wydarzenia/-Prezydent-posadzi-Dab-Wolnosci/


Ironią i kpiną jest zamiar zasadzenia “drzewa wolności” na terenie zniewolonego przez okupanta żydowskiego miasta Łowicza, gdzie działa amerykańska baza strategiczno-militarna hydroszczelinowania do wydobywania węglowodorów, niszcząca środowisko a nade wszystko zasoby wody pitnej w Polsce i w Europie !

opolczykpl.wordpress.com/2014/05/17/batalii-o-zdrowie-o-czysta-wode-o-przyrode-o-zycie-ciag-dalszy/

nofrackingfrance.fr/maria-bejda-teresa-wojda-inicjatywa-obywatelska-dorzecza-bzury-i-sludwi-obywatelski-ruch-oporu-4670

opolczykpl.wordpress.com/2014/03/28/skarga-na-agresje-na-polske-debelacje-terytorium-ludobojstwo-na-narodzie-polskim/

piotrbein.wordpress.com/2014/05/07/skarga-do-prokuratora-mtk-dawcy-organow-oskarzaja-zza-grobu/


Szczytem zuchwałości Pana i sprawców agresji, zawojowania terytorium oraz ludobójstwa na Narodzie Polskim jest zatwierdzenie wypłat odszkodowań za Holokaust z pieniędzy zgromadzonych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Polsce.

cyt. z FB:

“KOMOROWSKI I TUSK BĘDĄ PŁACIĆ ŻYDOM z naszych podatków ODSZKODOWANIA ZA HOLOCAUST….Komorowski i parlament PODPISALI USTAWĘ wg której 50000 Żydów z Izraela oraz ich spadkobiercy oraz tysiące z reszty świata będą otrzymywać z Polski co miesiąc emeryturę/zasiłek w wysokości STU EURO 100 euro ; za to, że cierpieli pod niemiecką i sowiecką okupacją do 1956 roku.

Jak donosi specjalny wysłannik do spraw kontaktów z żydowską diasporą (...)nie trzeba mieć nawet POLSKIEGO OBYWATELSTWA. Wystarczy świstek z Muzeum Holocaustu Yad Vashem lub tylko nawet ustne zeznania świadków, jako dowód kwalifikacji danej osoby do tego świadczenia. Tak więc nasz parlament i Komorowski będą wypłacać pieniądze Żydom z obszaru Europy i ich dzieciom, krewnym, pociotkom i każdemu, kto zechce od października 2014 roku. Reszcie Żydów z całego świata pieniądze Polska zacznie wypłacać od kwietnia 2015. Oprócz tego będzie się toczył proces odzyskiwania POZOSTAWIONEGO w Polsce żydowskiego mienia. Będziemy płacić 5 milionów euro miesięcznie.”

www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=7&NrPosiedzenia=59&NrGlosowania=79

“Tak więc wszyscy (prawie) posłowie głosowali jak jeden mąż. Także ci z Prawa i Sprawiedliwości oraz Solidarnej Polski. Czy oni nie wiedzieli, co przegłosowują?”


Uwikłał Pan Rzeczypospolitą Polską w konflikt na Ukrainie a przez to sprowadza Pan na teren Naszej Ojczyzny niebezpieczeństwo działań wojennych, na co tym bardziej nie ma zgody Narodu Polskiego. Wobec powyższego  wszystkie Pana decyzje, działania  podejmowane są wbrew woli, wbrew interesom Narodu Polskiego i są nielegalne !

Pan jako uzurpator  poparł  bandycki  pucz w Kijowie  i  uznał  uzurpatorów na Ukrainie  za „legalną władzę” Ukrainy. Ponosi Pan  moralną  współodpowiedzialność  za ludobójstwo w Odessie jak też za cierpienia bezbronnych milionów rodowitych mieszkańców Ukrainy, broniących swojego miejsca do życia.opolczykpl.wordpress.com/2014/05/06/oskarzam-o-masowa-zbrodnie-przeciwko-ludnosci-cywilnej-w-odessie/

Doskonale Pan wie, że Naród Polski jest przeciwko Panu, więc niezrozumiałe, niegodne i niemoralne jest trwanie z uporem na stanowisku.

Polski Obywatelski Ruch Oporu przejmuje pokojowo władzę w Polsce. My Naród Polski, Słowianie  potrafimy rządzić naszym krajem bez Waszej talmudycznej degrengolady !

Teresa Wojda, Maria Bejda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

POLSKI OBYWATELSKI RUCH OPORU


W załączeniu, poniżej plakat rozpowszechniony w Łowiczu i okolicach.


Teresa Wojda

"Obrona konieczna" a Obywatelski Ruch Oporu

2014-06-07 20:12:03

https://docs.google.com/document/d/1anCt4CLIYhW6wveDhOicZBjVxaqg7_0kACSmx_9caCw/edit

Skarga na kontynuowanie zamachu na siedzibę Stowarzyszenia i Obywatelskiego Ruchu Oporu.

Łowicz, 06.06.2014r.

Teresa Wojda, Maria Bejda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze "Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

OBYWATELSKI RUCH OPORU

www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze

Petycja Parlamentu Europejskiego, 0578/2012, jest nią List Otwarty do Prezydenta RP:

www.monitor-polski.pl/wp-content/uploads/2012/08/List-otwarty-do-Prezydenta-RP-Bronis%C5%82awa-Komorowskiego-7.pdf

Obywatelskie przesłuchanie protestujących - Gaz łupkowy Łowicz - 7.06.2013

www.youtube.com/watch?v=pDOmwSrbQY0

Marek Cichal

Komornik Sądu Rejonowego w Łowiczu

Joanna Mika - Dyrektor

Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu

Krzysztof Kaliński

Burmistrz Miasta Łowicza

Rafał Fronczek

Prezes Krajowej Rady Komorniczej

Andrzej Seremet

Rzeczypospolitej Polskiej

Prokurator Generalny

Marek Biernacki

Minister Sprawiedliwości


UWAGA !

Ze  względu na nasze bezpieczeństwo jak też na fakt, że na znak protestu przeciwko lekceważeniu przez wymiar sprawiedliwości w Polsce naszych powiadomień do prokuratur, nie odbieramy żadnej korespondencji przesyłanej drogą pocztową, uprzejmie prosimy o odpowiedź drogą emailową.

Dotyczy:

1) bezprawnej groźby egzekucji komorniczej kwoty 57 złotych, skierowanej przeciwko osobie prawnej: KRS 0000075789 : Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze „Łowiczanie” oraz działających w jego ramach: Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi,Obywatelski Ruch Oporu, prezes Teresa Wojda, co wyczerpuje znamiona czynów z następujących artykułów: art. 133, art. 190§ 1, art. 212§ 1, art. 216§ 1, art. 257 k.k oraz art. 23 i art.24 k.c.

2) gróżb karalnych zawartych w pismie ZGM i Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej Os.Kostka 12 z dnia 23.04.2014r.

Skarga

na kontynuowanie przez Komornika zamachu na siedzibę Stowarzyszenia   Regionalnego Wsi Urzecze "Łowiczanie”, Inicjatywy Obywatelskiej Dorzecza Bzury i Słudwi, Obywatelskiego Ruchu Oporu

poprzez egzekucję kosztów procesu z bezprawnego wniosku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu, pomimo wycofania się z egzekucji udostępnienia lokalu.

Skarga

na dokonanie zamachu przez : Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej, Osiedle Kostka 12, 99-400 Łowicz oraz  Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu, podległy Burmistrzowi Miasta Łowicza, na dobro chronione prawem jakim jest siedziba Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze âŁowiczanie”, Inicjatywy Obywatelskiej Dorzecza Bzury i Słudwi, Obywatelskiego Ruchu Oporu w mieszkaniu własnościowym prezes T.Wojda, pomimo odstąpienia Komornika od egzekucji udostępnienia lokalu.

Żądania:

1) Żądamy odstąpienia Komornika od egzekucji punktu 2 wyroku Sądu Rejonowego w  Łowiczu, tj. kwoty 57 złotych kosztów procesu, wobec odstąpienia Komornika od pkt.1, tj. egzekucji udostępnienia lokalu.

2) Żądamy dokonania przez Komornika wpłaty 2500 zł na konto Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze „Łowiczanie” w ramach zadośćuczynienia za bezprawny zamach na siedzibę tej organizacji.

Bank PEKAO S. A. II Oddział w Łowiczu, ul. Długa 27,  99-400 Łowicz NRB: 88 1240 1819 1111 0000 1088 5910

3) Żądamy opublikowania oświadczenia przez Marka Cichala, Komornika Sądu Rejonowego w Łowiczu na stronach : www.lowicz.eu, www.naszemiasto.pl, www.lowicz24 , www.lowiczanin.info oraz w gazetowych wydaniach:  "Nowy Łowiczanin” i "Dziennik Łódzki” o następującej treści:

âKomornik Sądu Rejonowego w Łowiczu odstępuje od egzekucji wyroku Sądu Rejonowego w Łowiczu, w sprawie IC 480/12, z bezprawnie wniesionego pozwu przez ZGM w Łowiczu, o udostępnienie siedziby Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze âŁowiczanie”, Inicjatywy Obywatelskiej Dorzecza Bzury i Słudwi, Obywatelskiego Ruchu Oporu. Odstąpienie od egzekucji komorniczej  dodatkowo stało się konieczne ze względu na przysługujące prawo właściciela lokalu,  prezes Teresy Wojda jak też Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze âŁowiczanie”, Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi, Obywatelski Ruchu Oporu do obrony koniecznej  z art 25 k.k. w związku z bezprawnym zamachem na dobro chronione prawem jak też  z antypolonizmem, dyskryminacją, znieważeniem, grożbą karalną, pomówieniem, naruszeniem dóbr osobistych, co jest złamaniem art. 133, art. 190§ 1, art. 212§ 1, art. 216§ 1, art. 257 k.k oraz art. 23 i art.24 k.c. , tj. naruszeniem nietykalności mieszkania, siedziby organizacji oraz dóbr osobistych T.Wojda, M.Bejda, które jako petycjonariuszki Parlamentu Europejskiego, petycja nr.0578/2012,  podlegają szczególnej ochronie prawa międzynarodowego w tym Konwencji z Aarhus.”

4) Żądamy aby  Burmistrz Miasta Łowicza i powiązane z nim osoby zaprzestały działań na szkodę i krzywdę prezes Teresy Wojda jak też organizacji, które ona reprezentuje: Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze âŁowiczanie”, Inicjatywy Obywatelskiej Dorzecza Bzury i Słudwi, Obywatelskiego Ruchu Oporu.

Działania te trwają od marca 2008 roku. Jest to zamach na dobro chronione prawem jakim jest stowarzyszenie jak też organizacje działające w ramach prawnych stowarzyszenia,  które nie tylko kultywuje polską kulturę ludową, narodową ale  jednocześnie broni  i ostrzega  mieszkańców Łowicza i okolic jak też Naród Polski  przed zagrożeniami.

piotrbein.wordpress.com/2014/05/15/dwie-lowiczanki-walcza-o-wode-pitna-dla-polakow/

piotrbein.wordpress.com/2014/05/17/batalii-o-zdrowie-o-czysta-wode-o-przyrode-o-zycie-ciag-dalszy/

piotrbein.wordpress.com/2014/05/07/szok-zywe-zdrowe-ofiary-wypadkow-w-polin-ida-na-handel-organami/

piotrbein.wordpress.com/2014/05/07/skarga-do-prokuratora-mtk-dawcy-organow-oskarzaja-zza-grobu/

link: "Dlaczego władze unijne sprzyjają uzurpatorskim władzom w Polsce?....

docs.google.com/document/d/1fE9ansCJYNXSE503uFmtFaWz2SLrsLnh-bI_0PhUPFc/edit?pli=1#heading=h.ft4wktwp5fa7

wiernipolsce.wordpress.com/2014/02/19/stop-niszczeniu-narodow-i-panstw-polska-ofiara-spisku-swiatowego-udowodniony-zamach-stanu-w-polsce/

radio.radiopomost.com/index.php/z-polski/1346-ze-zlem-nie-moze-byc-kompromisu

Władze miasta Łowicza i powiatu łowickiego na czele z Burmistrzem Miasta Łowicza K.Kalińskim dopuściły się

próby ( nieudanej) przejęcia dorobku T.Wojda i Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze âŁowiczanie” w 2008 roku. Od tego czasu  nękają,  działają na szkodę i  krzywdę  T.Wojda oraz  stworzonych przez nią organizacji ruchu oporu Narodu Polskiego przeciwko okupantowi żydowskiemu w Polsce. Władze te  zorganizowały w 2008 r.  nagonkę medialną przeciw T.Wojda  za” Apel o godne zachowanie i traktowanie łowickich tradycji ludowych” oraz za zdemaskowanie osoby nagminnie  łamiącej prawa autorskie twórców ludowych. Oszczercze pismo pisane z inicjatywy władz lokalnych  z udziałem osoby, która dopuściła się kradzieży praw autorskich twórców ludowych miało decydujący wpływ na przyznanie dorocznej nagrody Ministra Kultury zamiast T.Wojda, osobie niechlubnie wsławionej z nierzetelnych działań w kulturze ludowej. Wyrokiem Sądu Okręgowego w Łodzi, w sprawie IC39/10  z wniosku  T.Wojda ( z 2008) o ochronę dóbr osobistych, sąd nakazał przeproszenie T.Wojda przez osoby biorące udział w próbie przejęcia stowarzyszenie i zniesławienia T.Wojda.

link: "Do Ministra Kultury: âStop degrengoladzie w kulturze i antypolonizmowi w Polsce!”

docs.google.com/document/d/1GgI2zQC2XmYk0FdC3QOEsUortNSdxe8q5_9pr0omIVQ/edit

link :"Stop antypolonizmowi w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej!”

docs.google.com/document/d/189Uf_rQ1iLLJOi7UA_5Rr6u6dZVIFdZA0illlrCwTwc/edit

Nadal Burmistrz Miasta Łowicza wraz z innymi nękają T.Wojda i działają na jej szkodę oraz współtworzonych wraz z M.Bejda organizacji ruchu oporu Narodu Polskiego przeciwko okupantowi żydowskiemu w Polsce, czego dowodem jest sterowanie przez Burmistrza zamachem  na siedzibę naszych organizacji poprzez podległą mu jednostkę organizacyjną; Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu.

Jest to również  zemsta Burmistrza Kalińskiego za m.in. nasze wystąpienia do prokuratury w sprawach:

 • toksycznych podzielników ciepła. Wystąpienie T.Wojda do Prokuratury i sądu  obroniło mieszkańców bloków podległych ZGM przed wprowadzeniem rakotwórczych, wyparkowych podzielników ciepła. Rozstrzygano w sądzie pod szyldem "Listów Żelaznych”” dla sprawców zamiaru instalowania tj.Burmistrza Miasta Łowicza i Dyrektor ZGM.

 • bazy hydroszczelinowania na osiedlu Bratkowice w Łowiczu. Prokurator uznał wszystkich mieszkańców za pokrzywdzonych ale śledztwo zostało umorzone

 • zatrutej wody pitnej w Łowiczu. Nie podjęto żadnych działań, pomimo uznania mieszkańców za pokrzywdzonych

 • wymuszeń rozbójniczych na Wspólnocie Mieszkaniowej  Os.Kostka 10 i Wspólnocie  Mieszkaniowej Os.Kostka12. Brak danych o losie wniosku, ze względu na nie odbieranie korespondencji na znak protestu oraz  ze względu na bezpieczeństwo T.Wojda.

oraz za m.in.

 • krytyczne wystąpienia T.Wojda na sesjach Rady Miejskiej w Łowiczu  w tym m.in. na sesji RM w Łowiczu

30.08.2012r. : link:"Hydrauliczne szczelinowanie, zatruta woda w Łowiczu- Protest na Sesji RM”, www.youtube.com/watch?v=--XWDy0QFG4

lowicz.naszemiasto.pl/tag/teresa-wojda.html

 • wręczenie Burmistrzowi Miasta Łowicza "Dyplomu dezaprobaty  za szczególny wkład i zaangażowanie w  propagowaniu hydraulicznego szczelinowania zatruwającego wodę, środowisko i niszczącego rolnictwo oraz zamiarów inwestycyjnych spółki z o.o. United Oilfield Services” przyznano tytuł: â Rzecznika frackingu i Rzecznika Spółki z o.o. United Oilfield Services”

5) Żądamy zaprzestania stosowania gróżb karalnych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, podległy Burmistrzowi Miasta Łowicza, oraz Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej os. Kostka12,  wobec prezes T.Wojda oraz zaniechania wszelkich działań na szkodę i krzywdę T.Wojda jak też organizacji, które ona reprezentuje. link; "Oświadczenie Teresy Wojda z 21.12.2012r. złożone do sądu w sprawie z wniosku ZGM”docs.google.com/document/d/11vd6krkbbI2loqe2tkDtEHsWeSWMydTCdQtgUiTaEbc/edit

Uzasadnienie :

W związku ze skargą z 03.04.2014r. na âna zamiar Komornika Sądowego i Sąd Rejonowy w Łowiczu dokonania zamachu na dobro chronione prawem jakim jest siedziba Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze âŁowiczanie”, Komornik odstąpił od egzekucji wyroku Sądu Rejonowego w Łowiczu.

link:  "Skarga na bezprawny zamach na siedzibę Stowarzyszenia i Obywatelskiego Ruchu Oporu.piotrbein.wordpress.com/2014/04/03/skarga-na-bezprawny-zamach-na-siedzibe-stowarzyszenia-i-obywatelskiego-ruchu-oporu/

link: " Szykany dla Polek Patriotek za obronę Polski.”

grypa666.wordpress.com/2014/03/30/szykany-dla-polek-patriotek-za-obrone-polski/

Natomiast Wspólnota Mieszkaniowa Os.Kostka12 i Zakład Gospodarki Mieszkaniowej nie respektują wycofania się Komornika z egzekucji i ponawiają w piśmie z 23.04.2014r., groźbę złożenia do sądu wniosku o wyznaczenie terminu udostępnienia lokalu i   cyt.:"nałożenia grzywny w przypadku nie wykonania czynności w wyznaczonym przez sąd terminie.”

Dowód: pismo z 23.04.2014r. w załączeniu do emaila.

Na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości w imieniu prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi, Wydział Wizytacyjny pismem z 13.5.2014r. informuje, że Komornik " w dniu 11 kwietnia 2014r. zwrócił wierzycielowi wniosek w przedmiocie prowadzenia egzekucji co do punktu 1, tytułu wykonawczego natomiast prowadzi nadal postępowanie egzekucyjne w celu wyegzekwowania od Pani ( Teresy Wojda) na rzecz wierzyciela kwoty 57 złotych objętych tytułem wykonawczym.”(...) â komornik nie prowadzi  żadnego postępowania w stosunku do Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze ani też w stosunku do Marii Bejda”

Zamach na siedzibę Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze âŁowiczanie”, Inicjatywy Obywatelskiej Dorzecza Bzury i Słudwi, Obywatelskiego Ruchu Oporu jest działaniem ciągłym, nadal trwającym, bowiem Komornik  pomimo wycofania się z egzekucji udostępnienia lokalu, bezprawnie żąda od T. Wojda pokrycia kosztów sądowych sprawy, wniesionej bezprawnie przez ZGM.

Władnym wnoszenia pozwu do sądu była Wspólnota Mieszkaniowa bloku nr.12 a nie Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu, któremu ta Wspólnota zleciła zarząd. Tak więc ZGM przekroczył swoje kompetencje, bo nie miał prawa występować przeciwko T.Wojda, pełnoprawnemu członkowi Wspólnoty a nie najemcy podległemu  ZGM. W tej sytuacji Sąd Rejonowy w Łowiczu dopuścił się bezprawia, procedując w tej sprawie i pomimo protestów  T. Wojda na rozprawie oraz pisemnych, wysyłanych w imieniu Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze âŁowiczanie” do Prezesa Sądu Rejonowego w Łowiczu, Prokuratora Generalnego i Parlamentu Europejskiego wraz  z wnioskiem  o zmianę składu sędziowskiego.

Teresa Wojda uczestniczyła tylko w pierwszej rozprawie w Sądzie Rejonowym w Łowiczu w dniu 08.01.2013r. gdzie doświadczyła zastosowania technik zniewalania umysłu. Dowód: âOświadczenie Teresy Wojda 09.01.2013r. w związku z przebiegiem sprawy, syg.akt.IC 480/12” (zastosowania technik zniewalania umysłu na rozprawie)

Oświadczenie Teresy Wojda z 09.01.2013 r.w związku z przebiegiem rozprawy sygn. akt IC 480/12

Oświadczam, że przebieg rozprawy, zachowanie sędziego jak i potraktowanie mojej osoby zmuszają mnie w obawie przed mataczeniem sądu, do wydania niniejszego oświadczenia .

Oświadczam, że na salę rozpraw weszłam wraz z posłem Zdzisławem Jankowskim. Gdy stanęłam za ławą obok drzwi a sąd żądał ode mnie rozebrania się ze swetra do którego miałam przyczepiony plakat ( w załączeniu) natychmiast odczułam podziałanie na moją osobę wielkiej niewidocznej zniewalającej siły która powaliła mnie na ławę i przykuła tak, że przez cały czas rozprawy nie byłam w stanie się ruszyć, podnieść, pomimo wielokrotnych prób. Przy tym równocześnie nagle odczułam suchość w ustach, drętwienie palców u obu rąk a sala wydawała mi się być w półmroku. Poprosiłam sąd o wodę. Sędzia zaproponowała bym poszła do łazienki. Odpowiedziałam, że nie mogę się ruszyć, nawet podnieść. Ponownie poprosiłam o wodę. Wezwana telefonicznie pracownica Sądu przyniosła mi napój w różowym kubku przypominający smakiem wodę z dodatkiem cytryny.

Oświadczam, że pomimo potraktowania mnie zniewalającą siła, która zniewoliła mnie fizycznie, bo nie mogłam się ruszyć lecz nie udało się zniewolić mojego umysłu. Miałam przy sobie przedmioty, które chroniły mnie przed takim atakiem i dzięki temu byłam w pełni świadoma i odpowiednio reagowałam na z góry zaplanowane rozstrzygnięcia na moją krzywdę, krzywdę mojej organizacji i Wspólnoty Mieszkaniowej Osiedla Kostka 12.

Oświadczam, że to Sędzia osobiście na wstępie zakwestionowała prawo reprezentowania Wspólnoty Mieszkaniowej przez dyrektor ZGM J. Mika. Utwierdziłam sąd w tym dodatkowo zeznając, że byłam osobiście u Pana Płóciennika w domu i zostałam przez jego ciężarną żonę , wielką przeciwniczką tej inwestycji, upewniona, że pracownice nie informując, że został złożony wniosek o wstrzymanie inwestycji i skarga na nieludzkie traktowanie mieszkańców, wymusiły podpis pod pełnomocnictwem. Stwierdziłam, że kontynuowanie rozprawy w tej sytuacji jest bezprawiem. Sędzia mimo to kontynuowała, przy tym wykazując się nieznajomością akt sprawy.

Oświadczam, że wielokrotnie stwierdzałam, że sąd łamie prawa konstytucyjne i obywatelskie i stosuje terror i pozbawia rzetelnego i ludzkiego rozpatrzenia w sprawie wymuszonej, zbędnej inwestycji gwałcącej moje prawa, prawa Stowarzyszenia Regionalnego Wsi Urzecze „Łowiczanie” i prawa Wspólnoty Mieszkaniowej do bezpieczeństwa , poszanowania własności i środków w funduszu remontowym. Sąd nie pozwalał mi zadawać pytań stronie przeciwnej zastrzegając z góry, że tylko sąd jest tu od zadawania pytań. Odmówił wyznaczenia świadka D. Sobieszek na okoliczność nierzetelnych działań wykonawcy. W momencie gdy sędzia zagroziła ukaraniem mnie za stwierdzenia faktu o nieznajomości akt sprawy i że mnie terroryzuje skorzystałam z pouczenia sędzi o prawie zmiany sędziego. Natychmiast zniewolenie fizyczne zastosowane na mnie ustąpiło i mogłam powstać i wyjść z sali o własnych siłach. Gdy już sędzia zaprotokółowała koniec rozprawy to przed wyjściem z sali, poza protokółem wyraziłam współczucie sędzi, bo wiedziałam, że to sędzia Chondzyńska miała prowadzić tę rozprawę.

Oświadczam, że obserwatorem przebiegu rozprawy był poseł Zdzisław Jankowski.

Teresa Wojda

link: "Projekt Cykada 3301 , MK Ultra, Monarchy, HAARP i powszechna kontrola umysłu.”

newspaper.hvs.pl/projekt-cykada-3301-mk-ultra-monarchy-haarp-i-powszechna-kontrola-umyslu/

Cytat: "Illuminati chcą pełnej kontroli. Chcą wpływać na nas przy użyciu fal SSSS. Wyjaśnia nam to dokument od Rady Naukowej Armii Amerykańskiej (USAF Scientific Advisory Board) z roku 1996, zatytułowany âNew World Vistas Air and Space Power for the 21st Century’.

Można wyobrazić sobie rozwój elektromagnetycznych zródeł energii, którą będzie można wysyłać, kształtować i ukierunkowywać, wysyłać ją do ludzkiego ciała blokując świadome ruchy mięsni, kontrolować emocje (i przez to akcje), usypiać, przekazywać sugestię, wpływać na krótko i długo terminową pamięć, tworzyć i kasować ludzkie doznania.

Konkluzja: Jesteśmy poddani atakom âcichego dzwięku”. Fale te nie są śmiertelne i szkodliwe bezpośrednio, tworzą w nas jednak negatywne emocje i zakłócają nasz tok myślenia. Osłabiają nasze umysły i inicjatywe w czasie gdy Illuminati przygotowują nam potężne zmiany na świecie, które popchnąć nas mają w kierunku ich satanistycznej dyktatury.Planują w pełni wykorzystać możliwości tej technologii i istnieje mozliwość że dojdą do granicy gdy nie będziemy już mogli się przed nią bronić.

National-Security-Agency-Seal tunick-reuter

To nie jest science fiction, to się dzieje naprawdę. Najwyższy czas by zmądrzeć i poczuć gniew. Oni bawią się nami jak zabawkami, zdemaskujmy w końcu tych drani! "

Szanowni Państwo,

ze względu na swoje bezpieczeństwo i na znak protestu T.Wojda odmawiała i odmawia przyjęcia jakiejkolwiek korespondencji. Nie uczestniczyła w dalszych rozprawach a więc wyrok został wydany zaocznie i wbrew protestom i skargom Stowarzyszenia Regionalne Wsi Urzecze âŁowiczanie”, Inicjatywy Obywatelskiej Dorzecza Bzury i Słudwi, Obywatelskiego Ruchu Oporu.

Zamach na Stowarzyszenie ewidentnie dowodzi że władze wszelkich szczebli i wszelkie dziedziny  w Polsce zostały podstępnie przejęte przez siły wrogie Narodowi Polskiemu. Pod przykrywką demokracji i wolności dokonywane jest  ludobójstwo na Narodzie Polskim, w pełni świadomym sytuacji w jakiej się znajduje.

linki: "Skarga na agresję na Polskę, debelację terytorium, ludobójstwo na Narodzie Polskim.”

opolczykpl.wordpress.com/2014/03/28/skarga-na-agresje-na-polske-debelacje-terytorium-ludobojstwo-na-narodzie-polskim/

docs.google.com/file/d/0B7YNx9BTgQp4aGpzTWFQM0lFWWtKS3Q5NWJFOExMd09qWm80/edit

docs.google.com/document/d/1EmmbnOTKvU9CbKRAV0ixFCnErf9fnkvbwVq_noAbiA8/edit

piotrbein.wordpress.com/2014/03/28/16972/

Maria Bejda, Teresa Wojda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze "Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

OBYWATELSKI RUCH OPORU 


Teresa Wojda

STOP CYWILIZACJI ŚMIERCI !

2014-05-07 11:00:29

 

Skarga do Prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego.

Dawcy organów oskarżają zza grobu.

Stop cywilizacji śmierci !

http://piotrbein.wordpress.com/2014/05/07/szok-zywe-zdrowe-ofiary-wypadkow-w-polin-ida-na-handel-organami/

 


Teresa Wojda

Dawcy organów oskarżają zza grobu. Stop cywilizacji śmierci !

2014-05-06 22:07:53

 

Skarga do Prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego.

Dawcy organów oskarżają zza grobu.

Stop cywilizacji śmierci !

 

Łowicz, 06.05.2014r.

Maria Bejda, Teresa Wojda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

99-400 Łowicz  os. Kostka 12/9

Krajowy Rejestr Sądowy nr. 0000075789.

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

OBYWATELSKI RUCH OPORU

Petycja Parlamentu Europejskiego 0578/2012

www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze


Luis Moreno-Ocampo

Główny Prokurator

Międzynarodowego Trybunału Karnego

W związku z brakiem reakcji na naszą skargę z 26.03.2014r. “na agresję na Polskę, debelację terytorium, ludobójstwo na Narodzie Polskim”, wysłaną drogą emailową jak też pocztową, z opłaconym żądaniem potwierdzenia  odbioru, dołączamy kolejne dowody w sprawie.

Dowód nadania korespondencji z 27.03.2014r., link :

docs.google.com/file/d/0B7YNx9BTgQp4aGpzTWFQM0lFWWtKS3Q5NWJFOExMd09qWm80/edit

“W celu zapobieżenia mataczeniu, ucieczce sprawców do Izraela, USA czy też innych krajów, które nie są sygnatariuszami Statutu Rzymskiego a nade wszystko  powstrzymania ludobójczych działań, agresji i zawojowywania Polski występujemy ponownie o :

 • likwidację Unii Europejskiej i innych globalnych organizacji i agend

 • niezwłoczne wydanie nakazu aresztowania dla sprawców

 • zablokowanie kont bankowych sprawców i ich rodzin.

 • konfiskatę mienia sprawców na rzecz roszczeń Polski i Narodu Polskiego.

 • niezwłoczne skierowanie aktu oskarżenia do Trybunału Karnego

 • ściganie innych sprawców działań na szkodę Narodu Polskiego.

 • zwrot zagrabionego mienia narodowego wypracowanego przez wiele pokoleń Polaków oraz bogactw zgromadzonych w skarbcu państwa w postaci złota, srebra,

 • odszkodowania dla każdego rodowitego Polaka  w Polsce za cierpienia, za utratę zdrowia i życia, krzywdy moralne i straty finansowe jak też  za wyzysk kolonialny, niewolniczą pracę, rozbicie rodzin ( masowa emigracja za chlebem).

 • odszkodowania i ukarania winnych  za niemiecko-żydowską kampanię szkalowania dobrego imienia Narodu Polskiego i Polski  poprzez  obarczanie winą i nazywanie “polskimi obozami” niemieckie obozy koncentracyjne z okresu  II wojny światowej, podczas niemieckiej okupacji terenów polskich jak też haniebne przypisywanie winy Polakom za niemieckie zbrodnie wojenne na ludności żydowskiej np. w Jedwabnem.”

Sprawcy agresji  na Polskę, debelacji jej terytorium, ludobójstwa na Narodzie Polskim dopuszczają się stopniowej, fizycznej likwidacji przedstawicieli Narodu Polskiego poprzez m.in.  przepisy prawne sankcjonujące handel organami i tkankami ludzkimi od osób uśmiercanych przez służby medyczne.

Proceder pobierania narządów i tkanek od żywych ludzi, bo tylko od żywych są przydatne w transpalantologii jest zamierzonym międzynarodowym, mafijnym działaniem ludobójczym.

 

Według obecnie obowiązującego w Polsce prawa brak zastrzeżenia w banku sprzeciwów równoznaczny jest z uśmiercaniem ofiar i pobieraniem ich organów do przeszczepów.

Sprawcy agresji, debelacji i ludobojstwa na Narodzie Polskim   korzystają z niewiedzy Polaków na temat obowiązujących przepisów regulujących wykorzystanie organów do przeszczepów a więc spowodowali że Polacy narażeni są na ryzyko wykorzystania ich organów do przeszczepów wbrew ich woli.

Dowód nr.1;

link; “Centralny Rejestr Sprzeciwów”, www.poltransplant.org.pl/crs1.html

 

Ustanowienie tej kwestii na zasadzie konieczności dokonania wpisu do rejestru sprzeciwów albo posiadania przy sobie oświadczenia sprzeciwu lub ustne oświadczenie złożone w obecności dwóch świadków przez nich pisemnie potwierdzone, jest działaniem wymierzonym przeciwko obywatelom nieświadomym podstępu.

Istnienie specjalnego, centralnego urzędu rejestracji  sprzeciwów, powołanego przez okupanta, niesie ze sobą niebezpieczeństwo np. porwań, zaginięć osób sprzeciwiających się oddaniu swojego ciała, umysłu i duszy do dyspozycji transplantologii.

Wobec powyższego każdy Polak, który nie wie, że powinien przy sobie posiadać oświadczenie sprzeciwu jest potencjalnym dawcą organów i tkanek a zarazem może stać się ofiarą służb medycznych, które mają władzę nad życiem poszkodowanych w wypadkach jak też pacjentów leczonych w placówkach medycznych.

 

Nawet posiadnie przy sobie oświadczenia, czy dowodu wpisu do rejestru sprzeciwów nie daje  żadnych gwarancji na uszanowanie woli pacjenta ze względu  na niską etykę służb medycznych jak też związany z tym lukratywny biznes.

 

Paradoksem jest, że osoba udzielająca pierwszej pomocy, ze względu na ochronę danych osobowych, nie ma prawa wiedzieć kogo uratowała i śledzić losu potencjalnego dawcy organów, tkanek, co utwierdza służby medyczne w swobodzie decydowania o losie, życiu czy śmierci bezbronnego człowieka.

 

W Polsce prowadzona jest nachalna promocja transplantologii wśród społeczeństwa z udziałem młodzieży szkół ponadgminazjalnych poprzez organizowanie nawet konkursów w ramach kampanii  “Drugie życie”.

Wykorzystuje się młodzież do  informowania wyłącznie o korzyściach dla biorców a całkowicie pomija fakt, że darowanie drugiego życia oznacza pozbawianie w okrutnych okolicznościach życia ciała, ducha i umysłu dawcy organów i tkanek a przy tym odbierane jest dawcy prawo do godnego umierania, pożegnania się z bliskimi. Jest to podstępne włączenie młodzieży do tworzenia cywilizacji śmierci, wprowadzanej przez sprawców agresji  na Polskę, debelacji jej terytorium, ludobójstwa na Narodzie Polskim.

Dowód nr.2:

link; “Kampania drugie życie, transplantacja, masz dar uzdrawiania”. drugiezycie.org.pl/

 

W Polsce dokonuje się skrytej eutanazji osób w podeszłym wieku poprzez m.in. celowe stawianie fałszywej diagnozy np. choroby parkinsona poprzez podawanie leków powodujących ostatnie stadium tej choroby, polegające na m.in trudnościach z przełykaniem i mówieniem. Taki pacjent umiera straszliwą śmiecią głodową. Osobiście znane są nam dwa przypadki postawienia takich diagnoz. W jednym przypadku dzięki naszemu ostrzeżeniu pacjent powrócił do zdrowia i sprawności. Lekarz domowy spodziewał się śmierci pacjenta, czego nie ukrywał przed jego żoną, gdy ta zjawiła się  po receptę na cewnik. Stwierdził że się nie opłaca zmieniać cewnika, bo pacjent  lada dzień umrze.

Dowód nr.3

(Tłumaczenie z j.niem. M.Bejda)

“ Dawstwo organów - tak czy nie? O czym lekarze, firmy farmaceutyczne, politycy i media nie informują:  Przedłużanie życia innym poprzez  cierpienie mordowanych dawców? Dawstwo narządów to  niegodny, brutalny, lukratywny biznes”, dr. jur.. George Meinecke, Nestor niemieckich rzeczników pacjentów.”

chemtrails-info.de/tod/sterben/organspende.htm

Organspende - ja oder nein? Worüber Ärzte, Pharmakonzerne, Politiker und Medien nicht informieren: Noch Lebende unter Schmerzen töten, um anderes Leben zu verlängern?Das würdelose, brutale und lukrative Geschäft mit der Organspende, von Dr. jur. Georg Meinecke, Nestor der deutschen Patienten-Anwälte”

Cyt.:

“Narządy nadają się tylko do przeszczepu, gdy ciało naprawdę jeszcze nie umarło, ale jako żywe, świeże narządy pobrane od osoby mającej "martwy" mózg!

Naprawdę umiera człowiek tylko wtedy, gdy oddychanie i  serce całkowicie zaprzestały działalności .. Narządy z naprawdę martwego ciała, tj. umarłego, nie nadają się do przeszczepu!!”

“Organe sind zur Übertragung nur geeignet, wenn sie dem Körper eines noch nicht wirklich Verstorbenen, sondern als noch lebend-frische Organe von einem nur 'Hirntoten' entnommen werden!! Wirklich tot ist ein Mensch aber erst, wenn Atmung und Herz völlig ihre Tätigkeit eingestellt haben.. Organe von einem wirklich leblosen Körper, also einer Leiche, sind nicht mehr zur Transplantation geeignet!!”

Cyt.:

“Usunięcie narządu powoduje w rzeczywistości śmierć = morderstwo !

Dla celów deportacji organowej leżące na stole operacyjnym ciało z “umarłym pniem mózgowym " jest cięte piłą od  gardła do kości łonowej. Z tak otwartego ciała, polewanego lodowatą wodą zostają wycięte poszczególne organy wewnętrzne jak nerki, wątroba, płuca, oczy i wreszcie bijące serce .

Dowód nr.4

link: raport,Organe spenden? Besser nicht! ,”Organy podarować? Lepiej nie!”

www.youtube.com/watch?v=-VKkTzeFHOk&feature=related

Po tym następuje rzeczywista śmierć pozostałej  fizycznej  powłoki pacjenta podczas gdy pobrane organy dalej żyją.

Dowód nr.5,

link;,  “Zwiefel um Hirntod”, “wątpliwości do śmierci mózgu” )

Pobieranie  narządów jest krwawym, niegodnym zabijaniem i  wypatroszeniem !

Członek SPD Bundestagu dr Wolfgang Wodarg, lekarz z zawodu, (...) obserwator usunięcia narządów uzasadniał : "takiego widoku pola bitwy, podobnej  sceny, nikt nie miałby odwagi oglądać.” "Chirurdzy stoją często na matach  lub kocach ze względu na krew i wodę zalewajacą podłogę. W rzeczywistości: utrata krwi podczas cięcia wciąż żywego organizmu, krążącej od gardła do kości łonowej  i późniejszego patroszenia narządów prowadzi do niemal całkowitej utraty krwi pozostałej fizycznej powłoki.”

Die Organentnahme bewirkt erst den eigentlichen Tod = Mord!

Zu Zwecken der Organentnahme wird der auf dem OP-Tisch liegende Körper des „Hirntoten“ von der Kehle bis zum Schambein aufgeschnitten bzw. aufgesägt. Nachdem in den dadurch aufgeklappten Körper Eiswasser gegossen worden ist, werden die einzelnen Organe herausgeschnitten, wie z.B. die Nieren, die Leber, die Lungenflügel, die Augen und zuletzt das noch schlagende Herz. (s. Videobericht hierzu)

Danach bzw. dadurch tritt der eigentliche wirkliche Tod der ausgewaideten körperlichen Hülle des Patienten ein (s. Video), während die entnommenen Organe weiter leben.

Organentnahme ist blutiges, unwürdiges Schlachten und Auswaiden!

Dem SPD-Bundestagsabgeordneten Dr. Wolfgang Wodarg, von Beruf Arzt, wurde die Bitte abgelehnt, als Zuschauer einer Organentnahme beizuwohnen. Begründung: "Die einem Schlachtfeld ähnelnde Szene sei keinem Zuschauer zuzumuten." Die Chirurgen stehen wegen der Blut- und Wasserüberschwemmung des Fußbodens häufig auf Matten oder Tüchern.

In der Tat: Der Blutverlust beim Aufschneiden eines noch von der Blutzirkulation durchpulsten lebenden Körpers von der Kehle bis zum Schambein und das anschließende Ausschlachten von Organen führt fast zum totalen Blutverlust der körperlichen verbleibenden Resthülle.”

“Ciała umierających dawców organów i tkanek są bezlitośnie wykorzystywane, podczas gdy dusza drży w  stanie śmiertelnej walki i potrzebuje scalenia swej  substancji z całego ciała  by móc spokojnie odejść. Wtedy czuje  z przerażeniem, jak ciepłe organy są usuwane z ciała z cząstką jej samej .  (...)”

 

Die Leiber der Sterbenden werden gnadenlos ausgeschlachtet, während die Seele im Todeskampf zittert und ihre Seelensubstanz zusammenzuklauben genötigt ist, um ihren Seelenleib im Jenseits wieder voll funktionsfähig in Empfang zu nehmen. Diese Seelen empfinden mit Schrecken, wie ihrem Leib die warmen Organe entnommen werden.

Razem z branżą  farmaceutyczną, która osiąga ogromne zyski z wieloletniego leczenia osób poddanych transpalantacji organów,  powiązany  cały kartel ((od organizatorów , zamawiających organy , operatorów , dystrybutorów , transportu, linie lotnicze, kasy chorych, itp) robi nachalną  kampanie reklamową transplantologii jako charytatywnego ofiarowywania organów do przeszczepów.

W szczególności  przemysł farmaceutyczny osiąga niebotyczne zyski od biorców narządów. Biorcy narządów są skazani na ciagłe branie leków przeciwko odrzutom przeszczepów.

Miesięczne koszty medykamentów dla jednego biorcy sięgają od tysiąca do kilku tysięcy euro.

Realizacja idei transplantologów, uczynienia znaczącego kroku w kierunku pokonania śmierci związana jest z praktykami na granicy prawa lub  wyraźnie nielegalnymi np. przez fundacje.

Viele Profiteure im Transplantations(un)wesen

Zusammen mit der Pharma-Industrie, die an den Transplantierten, die ja lebenslange Dauerpatienten sind, extrem viel Geld verdient, ist hier ein Kartell (aus Organisatoren, Organbeschaffern, Operateuren, Verteilern, Transportwesen, Fluggesellschaften, bezahlenden Krankenkassen etc.) entstanden, das Informationen nur dann fördert, wenn sie Werbung für Organspende darstellen. Sonst tut man alles, um die Öffentlichkeit nur in eine Richtung zu beeinflussen."

Vor allem die Pharma-Industrie verdient enorm an Organempfängern. Die monatlichen Medikamentenkosten betragen tausend, wenn nicht tausende Euro. Hier und da müssen versagende eingesetzte Organe durch wiederum neu beschaffte Organe ersetzt werden!

Kassierer, Gewinner ist der Transplantationsmediziner, der seinen Traum, den Tod zu besiegen, einen wesentlichen Schritt näher gekommen ist...

Erg.: Daher verwundern grenzlegale oder klar illegale Praktiken der Organakquise z.B. durch die 'gemeinnützige' DOS-Stiftung nicht (s. Bericht über den 'König der Organakquise"

 

Wobec powyższego pobieranie organów jest usankcjonowanym prawnie mordem, ubojem  rytualnym, wspólczesnym kanibalizmem. Uruchomiona została podstępna machina śmierci w celach depopulacyjnych poprzez żerowanie na szlachetnych przesłankach ratowania życia ludzkiego lecz kosztem ogromnego cierpienia ciała, umysłu i duszy dawców.Poniżej opis zdarzenia, które zainspirowało i zmobilizowało  przedstawicielki  Obywatelskiego Ruchu Oporu do uzupełnienia skargi do Prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze.

W niedzielę Palmową, 13 kwietnia 2014r. kierowca motocykla zasłabł na drodze z Niedźwiady do Świeryża, k.Łowicza i znalazł się na polu porośniętym pszenicą. Łagodny zjazd na pobocze, które nie było rowem, (jak podaje Nowy Łowiczanin) i zatrzymanie motocykla na miedzy, granicy sąsiadujących ze sobą pól, zamortyzowało siłę uderzenia. Z chwilą dotarcia do miejsca zdarzenia  M.Bejda zobaczyła dwie osoby leżące na polu w pobliżu motocykla.Podbiegła do nieprzytomnego kierowcy motocykla, który miał na głowie i szyi kominiarkę. Kaski ochronne motocyklistów były już zdjęte przez osoby, które wcześniej przybyły na miejsce zdarzenia i zajęły się poszkodowanymi w wypadku. Ostrożnie zdjęła kominiarkę Z pomocą obecnej tam młodej kobiety ostrożnie zdjęła kominiarkę i przyłożyła swoje  ręce na głowę motocyklisty. Po  około minucie poszkodowany odzyskał przytomność i  zapytał czy z pasażerką jest wszystko w porządku. Na to obecni świadkowie potwierdzili, że jest z nią dobrze, jest przytomna. M.Bejda nieustannie  trzymała ręce na głowie poszkodowanego i podtrzymywała  jego głowę nawet podczas przenoszenia go na nosze przez dwóch ratowników i lekarza.

Na miejsce zdarzenia przyjechały dwie karetki pogotowia ratunkowego, policja, straż pożarna. Jedna karetka pogotowia zabrała pasażerkę motocykla do szpitala w Łowiczu a na miejscu pozostała karetka w której znajdował się kierowca motocykla.

M.Bejda opuściła miejsce zdarzenia z przekonaniem, że akcja ratunkowa została zakończona i poszkodowany również trafi do szpitala w Łowiczu. Przedłużający się postój karetki pogotowia z poszkodowanym zaniepokoił nie tylko M.Bejda ale również wielu mieszkańców Świeryża, którzy gromadnie obserwowali bezczynność służb ratowniczych.

Podeszła do kierowcy karetki pogotowia, który poinformował ją że oczekiwany jest przylot helikoptera ratunkowego z Łodzi. M.Bejda wyraziła obawę o dalszy los poszkodowanego: skoro  poszkodowany jest przytomny, oddycha prawidłowo to nie pozwoli aby został dawcą organów , bo powszechnie znana jest w Niemczech afera  z handlem organami ludzkimi z Polski a zwłaszcza od motocyklistów.  Takie zastrzeżenie i prośbę o dopilnowanie aby nic złego nie stało się z uratowanym przez nią mężczyzną M.Bejda skierowała również do policjantów siedzących w samochodzie, stojącym tuż za karetką.

Niebawem nadleciał helikopter. Widoczna była nerwowość wszystkich służb, których bezczynność śledzili zgromadzeni mieszkańcy jak też M. Bejda i T. Wojda, które głośno skandowały: “Nie damy  Polaka na narządy, “Dość uśmiercania Polaków na narządy!“ M.Bejda dodatkowo posługiwała się apatatem fotograficznym, zastrzegając że o tej akcji dowie się cały świat ! Mieszkańcy nie kryli swego oburzenia na przewlekłość akcji a nawet potwierdzali, że w Polsce powszechnie znany jest proceder, trwający już od ponad 20 lat przeznaczania  ofiar wypadków a zwłaszcza z udziałem motocyklistów na organy do transplantacji.

W karetce pogotowia trwały jakieś przedłużające się negocjacje z pacjentem, który zapewne  nie zgadzał się na transport helikopterem, bo słyszał rozmowę M.Bejda z kierowcą karetki jak też okrzyki obu przedstawicielek Obywatelskiego Ruchu Oporu.

Policjanci próbowali usprawiedliwiać przestój oczekiwaniem na przyjazd rodziny z pobliskich Zdun. Gdy T.Wojda zapytała jednego z policjantów, czy już przyjechała rodzina, usłyszała goźbę ukrania mandatem a inny policjant nakazał odsunięcie się i sięgnął ręką po broń a także straszył wysłaniem do Sochaczewa (szpital psychiatryczny). W tym momencie T.Wojda oznajmiła zgromodzonym,  że za troskę o poszkodowanego policjant zastosował bezprawną groźbę karalną.

Poszkodowany nie miał podłączonej żadnej aparatury, żadnej kroplówki, był przytomny, oddychał normalnie, więc po co przyleciał helikopter? Dla Basi z Kutna nie było helikoptera, bo nie było zapotrzebowania na organy do przeszczepu a tutaj widać wszystko pasowało ale za dużo było świadków i widzów.

Dowód nr.6:

link; “Dwoje poszkodowanych w wypadku motocykla”.

www.lowiczanin.info/bezpieczenstwo/z-policji/-Dwoje-poszkodowanych-w-wypadku-motocykla/

 

Dzisiaj, 13 kwietnia, do groźnego wypadku drogowego doszło w Świeryżu II (Gmina Łowicz). Z niewyjaśnionych jeszcze przyczyn, na prostym odcinku drogi wjechał do rowu motocykl marki Honda, którym jechały dwie osoby, obie są mieszkańcami powiatu łowickiego. Zostały zabrane do szpitali - kierowca - 41 latek - śmigłowcem LPR "Ratownik 16" do szpitala w Zgierzu, a jego 26-letnia pasażerka karetką do szpitala w Łowiczu.

Dowód nr.7

link; “6-miesięczna Basia z Kutna zmarła po szczepieniu, ujawniono oburzające wytyczne dla polskich lekarzy”.kefir2010.wordpress.com/2014/01/16/6-miesieczna-basia-z-kutna-zmarla-po-szczepieniu-ujawniono-oburzajace-wytyczne-dla-polskich-lekarzy/

 

Dodatkowo informujemy:

Po wysłaniu korespondencji do Szanownego Pana Prokuratora, Urząd Ochrony Niemiec dopuścił się zastraszania i bezprawnych gróźb wtragnięcia  do mieszkania w Niemczech, jednej z autorek skargi, Marii Bejda.

Jednocześnie w Polsce, w Łowiczu nastąpiła próba zamachu na dobro chronione prawem, siedzibę Stowarzyszenia Regionalnego  Wsi Urzecze “Łowiczanie”, Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi , OBYWATELSKI RUCH OPORU, którym jest mieszkanie Teresy Wojda, współautorki korespondencji do Szanownego Pana Prokuratora.

Opisy bezprawnych działań i prób zastraszania M.Bejda oraz skarga na próbę zamachu na siedzibę naszych organizacji zostały szeroko upublicznione w internecie przez Andrzeja Szuberta i Piotra Beina oraz na forach społecznościowych.

Dowód nr.8-13

link;  “Szykany dla Polek - patriotek za obronę Polski “grypa666.wordpress.com/2014/03/30/szykany-dla-polek-patriotek-za-obrone-polski/

Skarga na bezprawny zamach na siedzibę Stowarzyszenia i Obywatelskiego Ruchu Oporu,

Odpowiedź Bejdy na szykany kripo

Szykany dla Polki-patriotki w Niemczech za skargę w obronie Polski

Niemiecka policja kryminalna, władze bezpieczeństwa Niemiec i polski pejsbuk FB

Skarga na agresję na Polskę, debelację terytorium, ludobójstwo na Narodzie Polskim

Dowód nr.13-15

link: “Niemiecka policja kryminalna,władze bezpieczeństwa Niemiec i polski pejsbuk FB.”opolczykpl.wordpress.com/2014/03/29/niemiecka-policja-kryminalna-wladze-bezpieczenstwa-niemiec-i-polski-pejsbuk-fb/,

Skarga na agresję na Polskę, debelację terytorium, ludobójstwo na Narodzie Polskim,

Niemiecka policja kryminalna kontroluje polityczne wpisy Polaków na FB – pejsbuku

Z poważaniem

 

Maria Bejda, Teresa Wojda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

OBYWATELSKI RUCH OPORU


 

 

 


Teresa Wojda

NIechaj Święta Wielkanocne staną się dla Narodu Polskiego tchnieniem wyjątkowej mocy, która pokona zło....

2014-04-19 19:26:26

NIechaj Święta Wielkanocne staną się dla Narodu Polskiego

tchnieniem wyjątkowej mocy, która pokona zło i stworzy ochronną kopułę

zbiorowej mądrości i miłości Naszej UMIŁOWANEJ OJCZYZNY POLSKI !!!

 

Ze świątecznym pozdrowieniem ze słonecznego Flensburga i Łowicza

Teresa Wojda, Maria Bejda
Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze "Łowiczanie"
Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury
OBYWATELSKI RUCH OPORU

 

 


Łowicz, 18.04.2014r.


Maria Bejda, Teresa Wojda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

OBYWATELSKI RUCH OPORU

Petycja Parlamentu Europejskiego, 0578/2012, jest nią List Otwarty do Prezydenta RP:

www.monitor-polski.pl/wp-content/uploads/2012/08/List-otwarty-do-Prezydenta-RP-Bronis%C5%82awa-Komorowskiego-7.pdf

www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze

Obywatelskie przesłuchania protestujących:

www.youtube.com/watch?v=pDOmwSrbQY0

 

Szanowni Panowie

Andrzej Szubert

Piotr Bein

 

Bardzo dziękujemy Szanownym Panom za okazaną nam pomoc i wsparcie w związku z bezprawnym zamachem na siedzibę Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”, Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi, OBYWATELSKI RUCH OPORU.

 

Informujemy, że otrzymaliśmy potwierdzenie przyjęcia naszej skargi z 03.04.2014r. na “bezprawny zamach na siedzibę Obywatelskiego Ruchu Oporu” przez sekretariat Komornika Sądu Rejonowego w Łowiczu oraz pismo z Ministerstwa Sprawiedliwości do Prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi o stosowne rozpatrzenie tej skargi.

 

Do dziś nie mamy żadnej reakcji od pozostałych adresatów  naszej skargi tj. od Prokuratora Generalnego i Prezesa Krajowej Rady Komorniczej.

Zaprzestano nękania Teresy Wojda poprzez natrętne pukania do drzwi jak też  niepokojenie przez domofon i telefon przez nieznane osoby.

 

Równocześnie nadmieniamy, że nie otrzymaliśmy potwierdzenia odbioru korespondencji wysłanej drogą pocztową 27.03.2014r. do Prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze.

 

Z wyrazami szacunku i poważania

 

Maria Bejda, Teresa Wojda

Stowarzyszenie Regionalne Wsi Urzecze “Łowiczanie”

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

OBYWATELSKI RUCH OPORU


 

Skarga na agresję na Polskę, debelację terytorium, ludobójstwo na Narodzie Polskim | blog polski

http://opolczykpl.wordpress.com/2014/03/29/niemiecka-policja-kryminalna-wladze-bezpieczenstwa-niemiec-i-polski-pejsbuk-fb/

Niemiecka policja kryminalna kontroluje polityczne wpisy Polaków na FB – pejsbuku | blog polski

Szykany dla Polek-patriotek za obronę Polski « Grypa666's Blog

 


Teresa WojdaUdostępnij tę petycję

Pomóż uzbierać więcej podpisów tej petycji.

Jak promować petycję?

 • Udostępnij petycję na swojej tablicy na Facebooku i w grupach związanych z tematyką petycji.
 • Skontaktuj się ze swoimi przyjaciółmi
  1. Napisz wiadomość, w której wyjaśnisz, dlaczego podpisujesz się pod tą petycją, jako że ludzie są bardziej skłonni złożyć swój podpis, gdy rozumieją, jak ważny jest temat.
  2. Skopiuj i wklej adres internetowy petycji do swojej wiadomości.
  3. Wyślij wiadomość za pomocą poczty e-mail, usługi SMS, serwisów Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram i LinkedIn.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...