Do Prezydenta RP Andrzeja Dudy -- Petycja o Nowelizację Ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty

Skontaktuj się z autorem petycji

WIARA OJCZYZNA WOLNOŚĆ

2022-11-27 15:13:11

Szanowni Państwo,
 
Wolne Wybory są nadal aktywne i szukają nowych możliwości działania. Obecna sytuacja wojenna jest trudniejsza i bardziej niebezpieczna niż wcześniejsza pandemia, która nagle "cudem" zniknęła. 

Bardzo ważne jest wsparcie finansowe dla naszych działań, gdyż trudno cokolwiek zrobić mimo największych chęci, bez żadnego kapitału. WSPIERAJ NAS: https://wolnewybory.org/wspieraj-nas/  ZRZUTKA NA WOLNE WYBORY: https://zrzutka.pl/4m5t8y   

Mam pomysł, który przekazuję wszystkim osobom aktywnym. Zbudujmy wspólnie jedną, silną organizację wolnościową i za jedyne kryterium dla jej liderów ustanówmy "POLSKI MÓZG". A wiec muszą to być osoby myślące po polsku i dla Polski oraz mające odpowiedni autorytet wynikający z wiedzy, umiejętności i dorobku życiowego. 
 
Jeżeli taką organizację będziemy tworzyć w formie Wolne Wybory, należałoby rozszerzyć przywództwo (nie chcę być pojedynczym liderem, ale podzielić się władzą i aktywnością) oraz zwiększyć siłę lokalnie (należy wymienić część obecnych koordynatorów, gdyż są za mało aktywni).

Najważniejszą rzeczą w Polsce nie jest tworzenie demokracji bezpośredniej, czy e-demokracji, albo inny projekt utopijny, ale wymiana elit władzy na osoby prawdziwie wartościowe i patriotyczne. Należy stworzyć jeden komitet wyborczy dla ugrupowań poza systemowych, dla którego nazwą roboczą mogłaby być WIARA OJCZYZNA WOLNOŚĆ (WOW). Są to bowiem główne wartości dla wygrania i przyszłości. Ale może ktoś wymyśli lepszą nazwę. Poza tym w tej inicjatywnie nie powinno być żadnego negatywizmu w formie jakiegokolwiek "anty", ale program wyłącznie pozytywny, precyzujący to co chcemy osiągnąć: wolność osobistą i wolność Polski, a z wolności wynika też bezpieczeństwo i dobrobyt. 

To jest mój pomysł. Zachęcam osoby i organizacje do jego realizacji i do współdziałania. A to, że umiem realizować pomysły, wynika z życiorysu. Np. ostatnio odbył się kolejny Kongres Filozofii Polskiej, który zorganizowałem (wbrew tym, którzy nie lubią polskiej myśli filozoficznej). Tylko łącząc nasze wysiłki, myśli i czyny, oraz tworząc silną organizację, osiągniemy sukces. 

Zasilcie szeregi ruchu Wolne Wybory i wspierajcie nas.

 
Pozdrawiam serdecznie,  
 
 
Włodzimierz Korab-Karpowicz
Profesor Uniwersytetu Opolskiego
Przewodniczący Wolne Wybory
www.wolnewybory.org    
 
Ps. To wywiad, gdzie mówię o WOW: https://www.youtube.com/watch?v=9GX-LEJHV9U
 

994356_640416369312936_1942182978_n1.jpg 

 

 

 

Stowarzyszenie "Wolne Wybory", ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa

JAK ODZYSKAĆ WOLNOŚĆ?

2022-08-20 16:58:45


Szanowni Państwo,Jak odzyskać wolność? Co należy zrobić?  Należy doprowadzić do wymiany elit politycznych: na przedstawicieli patriotycznej inteligencji służących Polsce -- na ludzi wartościowych: uczciwych, odważnych, niezłomnych (nieprzekupnych), mądrych (odpowiednio wykształconych do wykonywanych funkcji) broniących polskiej racji stanu. To jest klucz do zmiany pozytywnej w Polsce.

 

W tym celu należy stworzyć silny ruch społeczny oraz utworzyć komitet wyborczy Wiara, Ojczyzna, Wolność, który byłby komitetem wspólnym dla wszystkich chętnych dla współdziałania ugrupowań wolnościowych, oraz stanowiłby alternatywę dla komitetów partii politycznych. Jako kandydatów do sejmu należy zaproponować przedstawicieli patriotycznej polskiej inteligencji. Tych trzeba między nami znaleźć i ich wypromować.  Mówię o tym w wywiadzie dla tv wRealu24 -- spotkanie w studio na żywo: 9 sierpnia br. To jest email do zgłoszenia. Zapraszam do współdziałania: wiaraojczyzna*gmail.com  


Proszę o poparcie petycji w obronie posła Grzegorza Brauna: https://www.petycjeonline.com/wobroniebraunaPrzy okazji. Zagadka znikania nagrań wideo. Z TV wRealu24 znikają filmy z nagraniami wywiadów ze mną. Było ich około dziesięciu, a zostały dwa. Zniknęły ostatnie filmy na temat "Filozofowie zniszczenia" (wykład na UO -- 43 tys. odsłon) i "Jak odzyskać wolność" (wystąpienie na żywo z dnia 9.08.2022 -- 32 tys. odsłon). Obydwa filmy miały bardzo dużo pozytywnych komentarzy. Ich kopie są nadal dostępne na Wolne Wybory TV:   https://www.youtube.com/channel/UCqHZHP2tybtUsMCblWvz8VA/videos  

 

Pozdrawiam serdecznie,  


Włodzimierz Korab-Karpowicz

Profesor Uniwersytetu Opolskiego

Przewodniczący Wolne Wybory

www.wolnewybory.org    

 

Ps. Zasilcie Państwo szeregi ruchu Wolne Wybory i wspierajcie nas. WSPIERAJ NAS: https://wolnewybory.org/wspieraj-nas/  ZRZUTKA NA WOLNE WYBORY: https://zrzutka.pl/4m5t8y   Inną zagadką jest, że trudno jest odszukać przez wyszukiwarkę "zrzutka na ruch wolnościowy Wolne Wybory". Proszę sprawdzić sami.  

 Jak_odzyskać_wolność.jpg

Stowarzyszenie "Wolne Wybory", ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa

O instrumencie do działania dla wolności jakim są Wolne Wybory

2022-07-24 10:19:34
Szanowni Państwo,
 
Piszę do koordynatorów i członków Wolne Wybory oraz naszych przyjaciół. 

Wakacje, upały nie sprzyjają aktywności. Chciałbym jednak przypomnieć o podejmowanych przez nas działaniach.   

Wolne Wybory daje każdemu instrument do działania na rzecz wolności. Jak ten instrument wykorzystamy, zależy wyłączenie od nas samych i naszej aktywności. Każdy koordynator i każdy członek może z tego instrumentu skorzystać. Co trzeba zrobić? 

1. Zwiększyć liczebność i siłę ruchu – musimy mieć koordynatorów i członków w całej Polsce – po to by móc w całej Polsce stworzyć komitety wyborcze i działać lokalnie. 

2. Szukać w środowisku lokalnym i ogólnopolskim ludzi wartościowych, których warto poprzeć w wyborach i ich promować przez organizację spotkań itd.   

3. Nawiązać współpracę z innymi organizacjami o charakterze wolnościowym i przeprowadzać z nimi wspólne akcje.  

4. Podejmować inicjatywy jakie są w danym momencie słuszne (wcześniej sprzeciwialiśmy się sztucznie nadmuchanej pandemii i przymusowi szczepionkowemu, dzisiaj wciąganiem nas do wojny na Ukrainie i ukrainizacji Polski – to nie chodzi o pomoc dla uchodźców, ale o podporządkowywanie polityki naszego kraju polityce ukraińskiej i banderyzacji). 

Zachęcam wszystkich do tych działań i o informowanie o nich.  

Ruch Wolne Wybory powstał dla obrony wolności Polski i wolności osobistej. Jesteśmy w pełni otwarci na współpracę z innymi organizacjami, które mają podobne cele. Problem polega na tym, że jak zauważyłem, często te organizacje powstają po to by nas podzielić i są prowadzone przez osoby anonimowe, często bez żadnych osiągnięć życiowych i z wielkim ego. Jeżeli jednak nie pokonamy tych słabości związanych ze współpracą i nie stworzymy wspólnie silnego ruchu wolnościowego, wówczas wygrają: pandemia, wojna, depolonizacja, zniewolenie i kompletne podporządkowanie nas interesom obcym.  

Inicjatywy Grzegorza Brauna – jego opór przeciw wojnie i ukrainizacji oraz działanie dla pokoju są bardzo cenne. Dlatego wystąpiliśmy wspólnie i wydaliśmy Oświadczenie na temat pokoju. Patrz wideo poniżej. 

https://www.youtube.com/watch?v=8svqK5KnOw8&t=19s

Pokój wam, nie bójcie się. Pokój łączy ludzi; wojna dzieli. Nic nie jest stracone przez pokój; wszystko może być stracone przez wojnę. Konferencja pokojowa w...
www.youtube.com

O mojej działalności można się dowiedzieć na stronie www i z Wolne Wybory TV. Mamy wiele cennych filmów.  

Brakuje nam: dobrej komórki medialnej, dobrej komórki organizacyjnej, wystarczających funduszy. Jeżeli ktoś może w tych obszarach pomóc i włączyć się do działań, proszę i zapraszam. Jeżeli wejdziemy na zrzutka.pl, ludzie zrzucają się na drony dla Ukrainy, a nie dla wolności w Polsce -- to świadczy do jakiej niskiej świadomości społecznej doszliśmy i jaka bolesna lekcja czeka nas w przyszłości.  

Każdy koordynator powinien pod koniec miesiąca wysłać krótkie (max jedna strona) sprawozdanie ze swojej działalności. Ciekawsze wydarzenia dajemy na stronę internetową. 

Pozdrawiam serdecznie,
 
Włodzimierz Korab-Karpowicz
Przewodniczący Wolne Wybory 
 
Zasilcie Państwo szeregi ruchu Wolne Wybory i wspierajcie nas.
ZRZUTKA NA WOLNE WYBORY: https://zrzutka.pl/4m5t8y  
............
Wykład o filozofach zniszczenia: Marks, Wittngenstein, Harari i ludzkiej ewolucji -- polecam.  
Filozofowie zniszczenia vs. ludzka ewolucja. Prof. W. Korab-Karpowicz. Wykład dla studentów na Uniwersytecie Opolskim. Filozofami zniszczenia jest Karol Mark...
www.youtube.com

Bez_nazwy1_(1).jpg

Stowarzyszenie "Wolne Wybory", ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa

Prosimy o poparcie Apelu o pokój dla Ukrainy

2022-06-26 12:05:30


 

Zebrane tu osoby i organizacje nawołują do natychmiastowego zakończenia wojny na Ukrainie i do kompromisu między Rosją a Ukrainą, który doprowadzi do trwałego pokoju. Wojna jest największą tragedią ludzką i kulturową. Codziennie po obu stronach giną ludzie: zabierają ze sobą bezpowrotnie swoje marzenia i potencjał osobowy, jaki reprezentują. Jest to wielka ludzka tragedia. Wojna wiąże się z wynaturzeniem. W czasie jej trwania dochodzi do aktów okrucieństwa i przestępstw wojennych. Wojna uczy nas wrogości i nienawiści. Degeneruje nas jako ludzi. W imię obrony życia i naszego człowieczeństwa należy konflikt zbrojny między Rosją a Ukrainą natychmiast zatrzymać.  

 

Obecna wojna, w której zaangażowane są państwa NATO, dostarczające Ukrainie nowoczesną broń, w tym – ofensywną, jest najbardziej niebezpiecznym konfliktem zbrojnym od czasu drugiej wojny światowej. Jest wielkim zagrożeniem dla sytuacji gospodarczej świata i dla pokoju światowego. Ludności wielu państw grozi obecnie głód z uwagi na obniżenie się eksportu zboża z Ukrainy i Rosji. Ponadto odczuwa się na świecie gwałtowny wzrost cen paliw, których producentem jest Rosja. W konsekwencji grozi nam globalny kryzys ekonomiczny, o skutkach wręcz niewyobrażalnych. Jeszcze większą tragedią będzie sytuacja, kiedy obecna wojna wymknie się spod kontroli i z konfliktu lokalnego zamieni się w wojnę kontynentalną lub kolejną wojnę światową. Oznaczać to będzie setki milionów ofiar, zniszczenie państw oraz upadek wszystkich naszych osiągnięć cywilizacyjnych.  

 

Uważamy, że dla pokoju i rozwiązania konfliktu trzeba dobrze zrozumieć jego przyczyny. Podstawowym czynnikiem, jaki stoi często u powodów wojen, jest strach. W tym wypadku jest to strach Rosji przed rozszerzeniem się NATO oraz strach państw sąsiednich przed potęgą Rosji. Dla rozwiązania konfliktu należy więc usunąć wzajemny strach, a doprowadzić do tego może jedynie profesjonalna dyplomacja i gotowość do kompromisu, a nie – działania wojenne. Innym z powodów obecnej wojny, o czym się mniej mówi, jest wprowadzenie zmian w ustawie językowej na Ukrainie, dyskryminujących językową mniejszość rosyjską. To doprowadziło do referendum na Krymie i do wojny w Donbasie. Obecna wojna jest więc też konsekwencją niewłaściwej polityki wewnętrznej. Prowadzi do wielkiej tragedii ludzkiej i ogromnych zniszczeń. Spraw nie rozwiązuje się wojną i wciąganiem do niej całego świata, ale rozmową i kompromisem. Nawołujemy do więc do rozmów, do kompromisu i do pokoju.  

 

W zglobalizowanym świecie, w którym żyjemy, państwa są współzależne. Z uwagi na pozycję światową Rosji i Ukrainy konsekwencje obecnej wojny mają katastrofalny wpływ na cały świat. Jeszcze nie jest za późno, aby rozwiązać ten konflikt, który jest bardzo szkodliwy i niebezpieczny dla nas wszystkich. Wzywamy do rozsądku, do opamiętania się i do pokoju.  

 

„Nic nie jest stracone przez pokój. Wszystko może być stracone przez wojnę” (Pius XII, 1939).  

 

--   Grzegorz Braun, Konfederacja Korony Polskiej

Prof. Mirosław Piotrowski, Ruch Prawdziwa Europa

Prof. Włodzimierz Korab-Karpowicz, Wolne Wybory

Dr Leszek Sykulski, Polskie Towarzystwo Geostrategiczne

Prof. Ryszard Zajączkowski

Prof. Jakub Z. Lichański

Prof. Stanisław Bieleń

 

Wwa_Konferencja.jpg

Zasilcie Państwo szeregi ruchu Wolne Wybory i wspierajcie nas. 


ZRZUTKA NA WOLNE WYBORY: https://zrzutka.pl/4m5t8y   
Stowarzyszenie "Wolne Wybory", ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa

Brońmy Pokoju. Przygotowujmy się do wyborów.

2022-06-09 18:20:56

Szanowni Państwo,

Piszę do sygnatariuszy naszych listów i apeli.

Mielismy pandemię, teraz wojnę. Co jeszcze? Sprawa wojny na Ukrainie jest ważna. Należy nie dopuścić do jej dalszej eskalacji. Potrzeba realizmu politycznego.

Link do artykułu w Rzeczpospolitej: https://www.rp.pl/publicystyka/art36404711-w-julian-korab-karpowicz-pokoj-na-ukrainie-potrzeba-realizmu-politycznego

Wolne Wybory nawołują do opamiętania i natychmiastowego zatrzymania konfliktu między Rosją a Ukrainą/NATO. Wojna to codzienna utrata życia. Codziennie giną w niej ludzie, zupełnie niepotrzebnie. Im dłużej trwa konflikt, tym więcej ofiar po obu stronach i większe zniszczenie. A na wojnie zyskują jedynie producenci broni. 

Jedyna możliwość pozytywnej zmiany politycznej w Polsce oraz obrony przed tyranią WHO i przed grożbą III Wojny Światowej to wymiana władzy w Polsce. Potrzeba nam ludzi, którzy będą bronić interesów Polek i Poków, a nie korporacyjnych interesów globalnych, czy interesów Ukrainy, USA, czy jakichkolwiek innych obcych państw.

Zbliża się nieuchronnie termin wyborów parlamentarnych i samorządowych. Wolne Wybory we współpracy z zaprzyjaźnionymi organizacjami już się do wyborów przygotowują, Czy ktoś z spośród Państwa chciałby kandydować do sejmu lub senatu? Czy ktoś chciałby nam pomóc w zbieraniu podpisów? Szukamy osób wartościwowych we wszystkich regionach Polski, które budowały by z nami struktury ruchu Wolne Wybory oraz uczciwie służyłyby społeczeństwu. Proszę więc o śmiałe zgłaszanie się oraz o propozycje dobrych kandydatur. 

Zasilcie Państwo szeregi ruchu Wolne Wybory i wspierajcie nas. 

WSPIERAJ NAS: https://wolnewybory.org/wspieraj-nas/  

ZRZUTKA NA WOLNE WYBORY: https://zrzutka.pl/4m5t8y  

Pozdrawiam serdecznie,

Wlodzimierz Julian Korab-Karpowicz
Profesor Uniwersytetu Opolskiego
Przewodniczący "Wolne Wybory"
www.wolnewybory.org

20220225-Ukraine-Website-1024x5762.png


Stowarzyszenie "Wolne Wybory", ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa

Dr Z. Hałat i Prof. W. Korab-Karpowicz -- Przesłanie do Polek i Polaków na dzisiaj i dla potomności.

2022-05-09 15:14:29

Obecna wojna na Ukrainie spowodowała, że ludzie nagle oklapli. O ile wcześniej z dużą ostrożnością traktowali wiadomości pochodzące z mediów z głównego nurtu na temat pandemii, teraz prawie bezkrytycznie przyjmują narrację dotyczącą konfliku zbrojnego i jego przyczyn. Wcześniej umieli się zorganizować, teraz jest coraz większa bierność. Tak jabbyśmy coraz bardziej pozbawiali siebie samych naszej suwerenności i niezależności w myśleniu. A fakt, że nagle wyłącza się kanał wRealu24, pokazuje, że sprawa jest poważna i nasza wolność jest zagrożona. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZeEJlXFILds

Polecam to wideo. Zawiera przesłanie. W tej krótkiej wypowiedzi jest cała esencja działalności dr Z. Hałata i prof. W. Korab-Karpowicza oraz ruchu Wolne Wybory. Należy odłożyć wszelkie podziały na bok (czego do dzisiaj Polacy nie zrozumieli). Najważniejszą ideą dla nas wszystkich jest sprawa wolności. Substancja narodowa jest zagrożona, pod względem kulturowym i biologicznym. Grupa sprawująca władzę skompromitowała się do reszty. Należy wymienić fałszywe elity polityczne w Polsce -- spośród nas samych wyszukać wartościowych ludzi służących dla dobra publicznego. Iskra z Polski. Nasza walka polityczna to walka kosmiczna. To nie tylko obrona wolności, ale też obrona cywilizacji.

Jeżeli interesuje nas jeszcze nasza wolność, a nie tylko wolność Ukrainy i innych krajów -- nasza wolność w praktyce, a nie w teorii, prosimy o wsparcie naszego ruchu. 500 tys. złotych to minimum, aby stworzyć wolnościowy ruch ogólnopolski. Czy jeszcze tego chcemy? Czy rzeczywiście chcemy być wolni i żyć w wolnym kraju? Na razie stajemy się coraz bardziej marionetką w rekach obcych. Trudno działać dla wolności kiedy po miesiącu zrzutki wpływa niecałe 1000zł. Czy jest jakakolwiek polska inicjatywa, która widzi sprawy lepiej niż Wolne Wybory? Czy może to Antypartia, albo Polska jest jedna? albo Konfederacja? Zastanówmy się poważnie. Czego właściwie chcemy? 

Zasilcie Państwo szeregi ruchu Wolne Wybory i wspierajcie nas. 

WSPIERAJ NAS: https://wolnewybory.org/wspieraj-nas/  

ZRZUTKA NA WOLNE WYBORY: https://zrzutka.pl/4m5t8y  

 

www.wolnewybory.org

Bez_nazwy1.jpg


Stowarzyszenie "Wolne Wybory", ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa

Życzenia od Wolne Wybory

2022-04-16 07:19:10

 

NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE od Wolne Wybory      

Módlmy się o Pokój. Zatrzymać wojnę na Ukrainie. Mądra wypowiedź Scott Ritter, byłego oficera wywiadu US Marine Corps. Można włączyć automatyczny translator. Link: https://www.youtube.com/watch?v=WpoqRjkc3_s     

Nasza petycja w sprawie WHO i obrony naszej suwerenności. Poprzyj tutaj. Link:  https://www.petycjeonline.com/o_nasz_wolno_apel_do_posow_i_senatorow_rp_o_obron_suwerennoci_polski_i_nieratyfikowanie_traktatu_who     

Prosimy. Zasilcie szeregi ruchu Wolne Wybory (deklaracje na stronie www.wolnewybory.org -- Do pobrania). Oddolny ruch wolnościowy zbudujemy tylko współdziałaniem i naszą własną aktywnością.       

WSPIERAJ NAS: https://wolnewybory.org/wspieraj-nas/

-- 

Stowarzyszenie "Wolne Wybory" www.wolnewybory.org

zyczenia_wielkanocne_2022_(1)1.jpg


Stowarzyszenie "Wolne Wybory", ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa

Wniosek do WHO PILNE

2022-04-12 15:48:59
 

Szanowni Państwo,

W najbliższą środę o godzinie 17:00 Światowa Organizacja Zdrowia zakończy składanie pisemnych wniosków na pierwsze publiczne przesłuchanie w sprawie traktatu pandemicznego. Dotyczący to opracowania globalnej konwencji lub instrumentu międzynarodowego, który może poważnie ograniczyć suwerenność państw i naszą osobistą wolność.  Jeśli plan WHO się powiedzie, zdobędzie uprawnienia do ogłaszania nieuzasadnionych pandemii, narzucania lockdownów, proponowania drogich, niebezpiecznych i nieskutecznych terapii oraz prowadzenia dezinformacji i wprowadzania cenzury. 

Dlatego pronuję aby każdy z nas skorzystał z prawa opinii i wysłał swój sprzeciw i uwagi na link poniżej. Podaję proponowany tekst po angielsku.

https://inb.who.int/home/written-submissions

Individuals and nations should be able to decide for themselves what treatments to take, what non pharmaceutical actions to take, whether or not a situation is in fact an emergency justifying the declaration of a pandemic and should be free from censorship. This should be included in any instrument on pandemic preparedness and response.

Zasilcie Państwo szeregi ruchu Wolne Wybory i wspierajcie nas. 

WSPIERAJ NAS: https://wolnewybory.org/wspieraj-nas/  

ZRZUTKA NA WOLNE WYBORY: https://zrzutka.pl/4m5t8y  

Z poważaniem,

prof. Włodzimierz Korab-Karpowicz, Przewodniczący Wolne Wybory

www.wolnewybory.org

Ps. 

Krótkie wideo i informacja w języku angielskim:

https://jamesroguski.substack.com/p/an-open-letter-to-the-who?s=r

WHO3.jpg

Action2.jpg


Stowarzyszenie "Wolne Wybory", ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa

Gdzie jesteśmy i dokąd idziemy?

2022-04-10 17:10:51
 

Szanowni Państwo,

W Księgach narodu i pielgrzymstwa polskiego (które bardzo polecam) Adam Mickiewicz pisał: "Zasiewajcie więc miłość Ojczyzny i duch poświęcenia się, a bądźcie pewni, iż wyrośnie Rzeczpospolita wielka i piękna".

Wydawałoby się, że obluzowaly się obostrzenie i problem pandemii oraz naszej zagrożonej wolności się zakończył. To tylko pozory. Jeden scenariusz -- COVID -- został zastąpiony przez inny -- KONFLIKT ZBROJNY. I wbrew pozorom mechanizmy manipulacji nastrojami publicznymi są bardzo podobne. Znowu obowiązuje tylko jeden scenariusz i tylko jedna opinia, i znowu widzimy tylko półprawdy.

Polecam te dwa filmy dla lepszego zrozumienia:

Apokalipsa, czyli ujawnienie: https://www.youtube.com/watch?v=L8Q1c4ieOfA

Czy konflikt światowy? Czy szansa na pokój?  https://www.youtube.com/watch?v=K5SQVveUHJE

A więc nie czas jeszcze odchodzić od działań dla wolności, a może wręcz odwrotnie. Czas staje się coraz bardziej naglący z uwagi na konsekwencje tego co się obecnie dzieje dla naszej wspólnej przyszłości. 

Dlatego prosimy. Zasilcie Państwo szeregi ruchu Wolne Wybory. Zapraszamy nowych członków i szukamy nowych koordynatorów. Dla działań dla Wolności szukamy wartościowych ludzi: odważnych, uczciwych, niezłomnych i mądrych. Potrzebujemy też specjalistów i profesjonalistów w wielu dziedzinach -- osoby o różnych umiejetnościach, którym droga jest nasza Wiara, Ojczyzna i Wolność. Więcej informacji na naszej stronie www.wolnewybory.org 

Dziękujemy też za wsparcie finansowe naszych działań. 

WSPIERAJ NAS: https://wolnewybory.org/wspieraj-nas/  

ZRZUTKA NA WOLNE WYBORY: https://zrzutka.pl/4m5t8y  

I znowu z Ksiąg Adama Mickiewicza: "I rzekła na koniec Polska: Ktokolwiek przyjdzie do mnie, będzie wolny i równy, gdyż ja jestem WOLNOSC". Zapamiętajmy to wezwanie i włączmy je do naszych codzinnych działań, a dojdziemy do celu i będziemy niezwyciężeni. 

Z poważaniem,  

prof. Włodzimierz Korab-Karpowicz, Przewodniczący Wolne Wybory

Dołącz_do_nas_11.jpg


Stowarzyszenie "Wolne Wybory", ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa

Sprawozdanie z działalności WOLNE WYBORY

2022-03-29 12:02:46
 
Szanowni Państwo,  
 
Poniżej sprawozdanie z naszej działalności w 2021. To w skrócie. Gdybyśmy mieli to opisać byłoby dwadzieścia stron. Dla naszej dalszej działalności potrzbujemy wsparcia. Szukamy nowych członków i koordynatorów w calej Polsce. Musimy mieć też wsparcie finansowe naszej aktywności. Patrz poniżej. 
 
Stowarzyszenie „Wolne Wybory” zostało zarejestrowane w dniu 25 listopada 2020 i zostało wpisane do ewidencji stowarzyszeń zwykłych w Bielsku-Białej pod pozycją 25. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. Wszyscy członkowie pracują społecznie. Nikt nie pobiera wynagrodzenia.  
 
Celem działania Stowarzyszenia zgodnie z art. 5 jest:
1)         działalność na rzecz upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
2)         działalność w zakresie polityki społecznej, zdrowotnej, rolnej i gospodarczej,
3)         działalność w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego i międzynarodowego,
4)         podejmowanie tematów związanych z problemami suwerenności państwa jego praworządności, gospodarki, edukacji obywateli oraz uczestnictwo w życiu politycznym i społecznym.  
 
W okresie sprawozdawczym od 25 listopada 2020 do 31 grudnia 2021 w pełni realizowało swe cele statutowe i pomimo skromnych środków jakimi dysponowało stało się znane z uwagi na szereg inicjatyw o charakterze ogólnopolskim.  
 
1. Apel naukowców i lekarzy: „W sprawie szczepień na koronawirusa SARS-CoV-2” (art. 5, pt. 2). Zorganizowanie apelu do władz RP w sprawie szczepień na koronawirusa, ostrzegający przed eksperymentalnym charakterem szczepionek mRNA i postulujący ich dobrowolność. Apel został opublikowany w dniu 30 listopada 2020. Podpisało się pod nim ponad sześćdziesięciu profesorów, doktorów i lekarzy, w tym pięciu profesorów nauk medycznych. Wzbudził duże zainteresowanie mediów i ukazał się w Do Rzeczy, pt. „Lekarze i naukowcy ostrzegają przed szczepieniami na COVID-19. Apelują do prezydenta i rządu”. Na Apel odpowiedział Minister Zdrowia, w piśmie z dn. 16 grudnia 2020, w którym zapewnił, że szczepienia będą dobrowolne.  
 
2. Apel naukowców i lekarzy: „O powstrzymanie szczepień na SARS-CoV-2 i powrót do normalności” (art. 5, pt. 2), zorganizowany przez Stowarzyszenie „Wolne Wybory”, wysłany w dniu 14 grudnia 2020 i podpisany ponad sześćdziesięciu profesorów, doktorów i lekarzy oraz dostrzeżony przez ogólnopolskie media. Ukazał się w Do Rzeczy, pt. „Grupa naukowców i lekarzy znowu apeluje do prezydenta i rządu. Chodzi o szczepienia”.  
 
3. Apel naukowców i lekarzy: „O wolną debatę o COVID-19 i obronę Polski przed interesami koncernów medycznych” (art. 5, pt. 1), zorganizowany przez Stowarzyszenie „Wolne Wybory”, wysłany w dniu 15 lutego 2021 i podpisany ponad trzydziestu profesorów, doktorów i lekarzy. W tym apelu podkreślone zostało konstytucyjne prawo obywateli polskich do wolności opinii oraz konieczność obrony demokracji, wolności i praw człowieka w Polsce, szczególnie w sytuacji nacisków ze strony firm farmaceutycznych o jednogłos w sprawie pandemii.  Ukazał się w Do Rzeczy, pt. „Naukowcy i lekarze apelują do prezydenta i rządu. Chodzi o COVID-19”.  
 
4. Wiele wystąpień w mediach i na spotkaniach publicznych przewodniczącego Stowarzyszenia prof. Włodzimierza Korab-Karpowicza (art. 5, pt. 1, 2, 3, 4) na tematy związane z ideą wolnych wyborów, upowszechnianiem demokracji i ochrony wolności oraz swobód obywatelskich, właściwej polityki społecznej i zdrowotnej, polityki zagranicznej i bezpieczeństwa międzynarodowego, suwerenności państwa oraz uczestnictwem obywateli w życiu politycznym i społecznym. Wystąpienia w NTV, wRealu24, TV Republika, TV Trwam, Radio WNET. Spotkania w Bielsku-Białej, Krakowie, Gdańsku, Gdyni, Łomży, Karpaczu, Jeleniej Górze, Jaśle i Tarnobrzegu. Organizowanie spotkań z naukowcami i lekarzami na ważne tematy społeczne.  
 
5. Inne inicjatywy, min. petycje opublikowane na petycjeonline (art. 5, pt. 1, 2): (1) „List otwarty — Trzy pytania naukowców i lekarzy do Ministra Zdrowia w sprawie bezpieczeństwa i skuteczności szczepień na SARS-CoV-2 – 29 kwietnia 2021; (2) „Do Prezydenta RP Andrzeja Dudy — Petycja o Nowelizację Ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty” – 9 lipca 2021; (3) „List Otwarty do Kapłanów Kościoła Rzymskokatolickiego — O połączenie się ze społeczeństwem przeciw fałszywej pandemii i eksperymentalnym szczepieniom” – 11 sierpnia 2021; (4) „Do posłów, senatorów i do prasy. Wolne Wybory. Ostrzeżenie przed segregacją sanitarną” – 11 grudnia 2021.  
 
6. Opublikowanie Dekalogu dobrego Polaka (art. 5, pt. 1) – kodeksu dobrego zachowania i postaw patriotycznych u Polek i Polaków. Dekalog został przedstawiony na międzynarodowej konferencji pt. „Rola osób pochodzenia polskiego zamieszkałych poza granicami kraju – W ochronie dobrego imienia Polski i Polaków”, zorganizowaną w Warszawie w dniach 3-5.09.2021przez Stowarzyszenie Republika Polonia, a także odczytany na I Forum Nowej Polski, Karpacz, 7.09.2021 oraz opublikowany na portalu „Nasza Polska” pt. „Dekalog Dobrego Polaka na I Forum Nowej Polski”.  
 
7. Zorganizowanie strony internetowej www.wolnewybory.org oraz publikowanie na stronie aktualnej tematyki związanej z działalnością Stowarzyszenia (art. 5, pt. 1, 2, 3, 4).

Ostatnio opublikowaliśmy Apel do Posłów i Senatorów RP o obronę suwerenności Polski i nieratyfikowanie traktatu WHO. Prosimy o poparcie naszego nowego Apelu: https://www.petycjeonline.com/o_nasz_wolno_apel_do_posow_i_senatorow_rp_o_obron_suwerennoci_polski_i_nieratyfikowanie_traktatu_who

Wolne Wybory są aktywne i działają dla naszej Wolności. Prosimy o wsparcie:  

WSPIERAJ NAS: https://wolnewybory.org/wspieraj-nas/  

ZRZUTKA NA WOLNE WYBORY: https://zrzutka.pl/4m5t8y  

Zapraszamy nowych członków do naszego Stowarzyszenia. Dla działań dla Wolności szukamy wartościowych ludzi: odważnych, uczciwych, niezłomnych i mądrych -- takich nam potrzeba i nigdy takich nie jest za dużo.

Pozdrawiam serdecznie,  

dr hab. Włodzimierz Korab-Karpowicz, Profesor Uniwersytetu Opolskiego, Przewodniczący Wolne Wybory


Stowarzyszenie "Wolne Wybory", ul. Marszałkowska 58, 00-545 WarszawaUdostępnij tę petycję

Pomóż uzbierać więcej podpisów tej petycji.

Jak promować petycję?

  • Udostępnij petycję na swojej tablicy na Facebooku i w grupach związanych z tematyką petycji.
  • Skontaktuj się ze swoimi przyjaciółmi
    1. Napisz wiadomość, w której wyjaśnisz, dlaczego podpisujesz się pod tą petycją, jako że ludzie są bardziej skłonni złożyć swój podpis, gdy rozumieją, jak ważny jest temat.
    2. Skopiuj i wklej adres internetowy petycji do swojej wiadomości.
    3. Wyślij wiadomość za pomocą poczty e-mail, usługi SMS, serwisów Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram i LinkedIn.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...