W obronie Lasu Dębińskiego w Poznaniu

Skontaktuj się z autorem petycji

Informacja o sytuacji na Dębinie

2024-03-21 08:03:52

Szanowni Państwo,

Z najnowszych (21.3.2024) doniesień "Gazety Wyborczej" 

Wartostrada to nie tylko główny szlak poznańskich rowerzystów, ale także część szlaku Eurovelo 9. Odcinek do Lubonia nie powstanie (wyborcza.pl)

wynika, że FATALNA KONCEPCJA budowy drogi pieszo-rowerowej w bezcennym LESIE DĘBIŃSKIM w Poznaniu, objętym specjalną, ustawową ochroną przyrody w formie dwóch użytków ekologicznych,

że ta KONCEPCJA urzędników prezydenckich NIE ZOSTANIE ZREALIZOWANA!

Nie wiemy jeszcze na pewno, czy to nie "środek nasenny" od urzędników prezydenckich na czas wyborczy.

Wprawdzie nie mamy wielu powodów do zaufania wobec urzędniczych wypowiedzi (więc sprawie będziemy się nadal przyglądać), ale jednak nasze racjonalne protesty okazały się słuszne, skoro przyznano, że forsowana inwestycja byłaby szkodliwa dla przyrody, w tym dla ludzi!

PODZIĘKOWANIE dla wszystkich sygnatariuszy niniejszej PETYCJI,

dla OBYWATELEK i OBYWATELI, którzy wysłali pytania i protesty do urzędników miejskich i radnych.

Serdeczne podziękowanie dla Działaczek i Działaczy KOALICJI ZAZIELEŃ POZNAŃ, dla Autora strony DZIKA DĘBINA, a także dla p. Adama Suwarta, Społecznego Opiekuna Zabytków, dla mediów, szczególnie dla poznańskiej redakcji Gazety Wyborczej oraz dla TVP 3 Poznań i dla wszystlkich ludzi dobrej, dębińskiej woli.

Dziękujemy też Zakładowi Lasów Poznańskich za postawę w sprawie skandalicznych planów z pl. Kolegiackiego. Za sprzeciw wobec lania w lesie asfaltu, wprowadzania tam sztucznego światła i wycinania drzew pod nową drogę. Oby nigdy do tego nie doszło!

Szanowni Państwo, wadliwe koncepcje i projekty asfaltowej drogi w starożytnym Lesie Dębińskim, które w mijającej kadencji zakupiono za niemałe kwoty z naszych środków, bez naszej wiedzy i zgody, prawdopodobnie pójdą teraz do śmietnika.

Będziemy pilnować sprawy!

Pamiętajmy jednak, kto zgotował nam kilka lat strachu o losy tej wspaniałej krynicy zieleni, ciszy leśnej, miejsca wypoczynku w przyrodzie, jaką jest najstarszy las publiczny na Dębinie. Pamiętajmy o tym przy wyborczej urnie! Pamiętajmy, jak zaopiniowały prezydenckie projekty miejscowe rady osiedli i ich konkretni członkowie.

A wszelkie nieprawidłowości w użytkowaniu lasu, które zaobserwujemy, zgłaszajmy do Zakładu Lasów Poznańskich oraz mediom!

Pamiętajmy, że prezydent miasta nie może zrealizować samodzielnie żadnych inwestycji na obszarze użytków ekologicznych. Na inwestycje i to tylko wybrane (bezalternatywne inwestycje celu publicznego) musiałaby się każdorazowo zgodzić w formie uchwały Rada Miasta Poznania, w zgodzie z dyspozycją przepisów Ustawy o ochronie przyrody.

Zielona Dębino, trwaj w ciszy i śpiewie ptaków dla nas i dla następnych pokoleń!

 


Maria

Prośba i podziękowanie

2022-11-15 06:07:18

Szanowni Państwo!

Bardzo dziękujemy za podpisywanie Petycji w obronie Lasu Dębińskiego.

Jest nas już prawie 1000 - obrończyń i obrońców prastarej i zielonej Dębiny.

Debina1.jpg

Ponieważ na początku listopada 2022 r. dowiedzieliśmy się - dopytując usilnie urzędników prezydenckich - że prace projektowe dot. nowej  drogi w użytkach ekologicznych, wymyślonej przez wąskie grono urzędników, nadal trwają, mimo licznych protestów od lata tego roku, dlatego

prosimy Państwa o rozsyłanie naszej Petycji do znajomych, z prośbą o dalsze podpisywanie:

https://www.petycjeonline.com/w_obronie_lasu_debina

Zapraszamy też na stronę:

https://www.facebook.com/lesnaprzychodnia ,

gdzie na bieżąco informujemy o tej sprawie.

Do protestu obywatelek i obywateli w obronie bezcennego Lasu Dębińskiego w Poznaniu przyłącza się coraz więcej grup i osób, także naukowcy, społecznicy, organizacje przyrodnicze...

Po naszej stronie jest też Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej - czytaj na końcu komunikatu.

Duże zainteresowanie temat wywołuje też w miediach.

Nie pozwolimy urzędnikom na zagrabienie tej bezcennej, zielonej spuścizny, objętej zresztą ochroną prawną jako użytki ekologiczne.

urzedasy.jpg

Nie dopuścimy do tego, by wycinano tam zdrowe, sędziwe drzewa, tak jak urzędnicy zrobili to znienacka nieopodal, na łąkach zalewowych Warty w rejonie Wildy, tnąc zimą, na przełomie 2018/2019 r. liczne topole i wierzby... (patrz: zdjęcie powyżej).

DĘBINA pozostanie enklawą ciszy, krynicą roślin i zwierząt, zieloną świątynią starych drzew, miejscem regeneracji dla tysięcy poznanianek i poznaniaków, także tych z kolejnych pokoleń.

Dziękujemy za poparcie!

Maria, Leśna Przychodnia

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, Art. 74

1. Władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom.
2. Ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych.
3. Każdy ma prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska.
4. Władze publiczne wspierają działania obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska.


Maria, Leśna Przychodnia

Spacer po Lesie Dębińskim - niedziela, 28 sierpnia

2022-08-26 16:57:42

W NIEDZIELĘ, 28 sierpnia o g. 17 wraz Koalicją ZaZieleń Poznań zapraszamy Państwa na spacer po Lesie Dębińskim.

O spacerze - poniżej.

Tymczasem docierają do nas kolejne informacje prasowe na temat Dębiny. Wreszcie urzędnicy przekazują jakieś dane, choć nadal są one niepełne. 

Ukazał się kolejny artykuł red. Marty Danielewicz z poznańskiej "Gazety Wyborczej", a w nim wiele nowości.
O tym, że już nie tylko Zakład Lasów Poznańskich, ale także Wydział Kształtowania i Ochrony Środowiska UMP ma zastrzeżenia wobec koncepcji i projektów nowych dróg na Dębinie, które zamówili prezydenccy urzędnicy z innego wydziału...
Czy to reakcja na nasze protesty?
 
Teraz podobno trwa kolejne przeprojektowywanie. Jeszcze bowiem 28 lipca br. urzędnicy odpisywali w pismach, że nowa droga w użytku ekologicznym Dębina I ma mieć nawierzchnię bitumiczną. Teraz kolejny raz zmieniają zdanie. Ile to wszystko nas kosztuje? To się ciągnie co najmniej od 2019 r. Koncepcje i projekty wykonują na zlecenie miasta prywatni wykonawcy.
 
Wkrótce odniesiemy się szczegółowo do nowych ustaleń na profilu "Leśna Przychodnia" na fb.
 
Najważniejsze: DECYZJA O BUDOWIE CZEGOKOLWIEK NOWEGO W SZCZEGÓLNIE CENNYCH I CHRONIONYCH UŻYTKACH EKOLOGICZNYCH NA DĘBINIE W POZNANIU NIE ZAPADŁA.
To na razie "tylko" projekty i koncepcje, ale ponieważ nie ufamy urzędnikom (nie dali nam ku temu powodów) i nie akceptujemy polityki faktów dokonanych, nadal trzymamy rękę na pulsie i działamy na rzecz tego pięknego miejsca oraz Poznanianek i Poznaniaków...
NASZA PETYCJA JEST NADAL AKTUALNA I PROSIMY O JEJ PROPAGOWANIE.
 
Zapraszamy na spotkanie "Luisenhain czyli zabytkowa Dębina Radziwiłłów".
 
W niedzielne popołudnie spotkamy się na Dębinie, by wypoczywając w najstarszym lesie komunalnym Poznania, zastanowić się, "czy las może być zabytkiem"?
Podczas spaceru poznamy miejsce, gdzie księżna Ludwika Radziwiłłowa kazała przed dwustu laty wznieść pałac myśliwski. Poznamy historię lasu na Dębinie, obejrzymy pomnikowe drzewa. Dokonamy też pomiarów drzew, które w przyszłości mogą zostać uznane za pomniki przyrody.
Zobaczymy też miejsca, w których urzędnicy chcieliby budować nową drogę pieszo-rowerową.
 
Zbiórka:
ul. Ku Dębinie 2 - przed siedzibą Zakładu Lasów Poznańskich
niedziela, 28 sierpnia 2022 r., g. 17

https://www.facebook.com/events/444111644323613


Leśna Przychodnia

Wstępna, anonimowa odpowiedź urzędników

2022-08-23 14:07:58

Szanowni Państwo,

Dziękujemy za podpisanie naszej wspólnej Petycji i tym samym za obronę najstarszego lasu komunalnego na Dębinie oraz wprowadzonych tam form ochrony przyrody - użytków ekologicznych Dębina I i Dębina II.

Nadal jednak musimy bronić tego unikalnego terenu!

Po naszej Petycji oraz po apelu Stowarzyszenia Koalicja Zazieleń Poznań

( tu: https://zazielen.pl/stanowisko-zazielen-poznan-ws-wartostrady-przez-debine/ )

na stronie miasta został 23.8.2022 r. opublikowany anonimowy pseudokomunikat:

https://www.poznan.pl/mim/info/news/przedluzenie-wartostrady-na-poludnie,186390.html

W naszym odczuciu ta próba tłumaczenia się jest nieudolna, niepełna, a tym samym niewiarygodna.

Oto nasza odpowiedź:

"BEZWARTOŚCIOWA NOTATKA NA PORTALU MIEJSKIM, DOTYCZĄCA ZAGROŻEŃ INWESTYCYJNYCH dla użytków ekologicznych NA DĘBINIE W POZNANIU
Zdawkowy odzew urzędników (?) na naszą petycję i pytania.
Pamiętajmy jednak, że takie internetowe "zapewnienia" przez nikogo nie podpisane, nie mają mocy prawnej. Są w gruncie rzeczy bezwartościowe i wątłe nawet propagandowo.
 
Znamy już sytuację ze Starołęki, gdzie obiecywano mieszkańcom co innego, a potem wycięto kilkadziesiąt zdrowych drzew - miejsce życia ptaków i odpoczynku ludzi, by zbudować za miliony gumowe boisko z halogenami.
W piśmie z 28 lipca (podpisanym) urzędnicy utrzymywali, że rozważają nawierzchnię bitumiczną w użytku ekologicznym Dębina I. Teraz znów zmieniają zdanie, ale nikt się nie podpisuje.
 
Urzędnicy (lub ktoś inny?) piszą:
<<Wbrew powszechnej opinii inwestycja nie odbędzie się więc kosztem dzikiej przyrody i nie spowoduje większej ingerencji człowieka w cenne tereny zarówno w czasie powstawania, jak i użytkowania przez rowerzystów. Obecnie zresztą cykliści poruszają się już po terenie użytków. Przez Dębinę biegnie turystyczny szlak rowerowy (niebieski). Jest to ścieżka pieszo-rowerowa wykorzystywana już od dawna.>>
 
Każda inwestycja w użytku ekologiczny powoduje ingerencję w cenne tereny (dobrze, że urzędnicy przyznają, że te tereny są cenne).
Urząd nadal nie ujawnia oficjalnego projektu, nie informuje, ile drzew do wycięcia ujęto w projekcie.
Nie odnosi się też do prawnej niedopuszczalności takiej inwestycji w świetle przepisów Ustawy o ochronie środowiska oraz uchwał Rady Miasta Poznania o powołaniu na Dębinie dwóch form ochrony prawnej przyrody - użytków ekologicznych.
 
Prezydent Miasta nie ujawnia też, dlaczego Miasto zawiera umowy z zewnętrznymi projektantami/autorami koncepcji w chwili, gdy cel inwestycyjny nie jest uzgodniony z Radą Miasta.
 
PS Cieszymy się, że urząd wie, iż na Dębinie są już ścieżki pieszo-rowerowe. NIE MUSICIE WYDAWAĆ PUBLICZNYCH PIENIĘDZY NA NOWE. NAJWYŻEJ NAPRAWCIE STARĄ, GRUNTOWĄ NAWIERZCHNIĘ, bo od lat tego nie robicie i po deszczu trudniej przejechać/przejść."
 
Szanowni Państwo!
 
Nie damy sobie zamydlić oczu, nie ufamy urzędnikom, bo widzimy codziennie na ulicach Poznania, co robią z naszym miastem.
Nadal protestujemy, a nade wszystko stoimy na stanowisku, że planowana w zaciszu gabinetów inwestycja drogowa na Dębinie jest prawnie niedopuszczalna, a zatem środki publiczne na kolejne koncepcje i projekty są prawdopodobnie wydawane co najmniej niepotrzebnie.
 
OBRONIMY PRASTARY LAS NA DĘBINIE PRZED SZKODLIWYMI I NIEPOTRZEBNYMI INWESTYCJAMI!
 
Leśna Przychodnia
 

Maria, Leśna PrzychodniaUdostępnij tę petycję

Pomóż uzbierać więcej podpisów tej petycji.

Jak promować petycję?

  • Udostępnij petycję na swojej tablicy na Facebooku i w grupach związanych z tematyką petycji.
  • Skontaktuj się ze swoimi przyjaciółmi
    1. Napisz wiadomość, w której wyjaśnisz, dlaczego podpisujesz się pod tą petycją, jako że ludzie są bardziej skłonni złożyć swój podpis, gdy rozumieją, jak ważny jest temat.
    2. Skopiuj i wklej adres internetowy petycji do swojej wiadomości.
    3. Wyślij wiadomość za pomocą poczty e-mail, usługi SMS, serwisów Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram i LinkedIn.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...