W obronie wolności słowa w sprawach Kościoła i religii w Polsce

Skontaktuj się z autorem petycji

Ustawa "W obronie chrześcijan" odrzucona przez Sejm !

2024-04-26 09:20:13
Drodzy Sygnatariusze,

Przed chwilą Sejm ostateczne odrzucił ustawę "W obronie chrześcijan".

Bardzo dziękuję Wam za każdy podpis i każde udostępnienie naszej petycji. Umożliwiła ona moje osobiste rozmowy z politykami, przedstawienie przeze mnie naszych argumentów przeciw tej ustawie na posiedzeniach komisji Sejmu poprzedniej kadencji, i dzięki temu ich szersze dotarcie do społeczeństwa np. za pośrednictwem artykułów red. Łukasza Woźnickiego na portalu Wyborcza.pl.

To jest nasz wspólny sukces, podobnie jak wszystkich innych środowisk, które aktywnie działały w celu usunięcia tego poważnego zagrożenia dla wolności słowa w sprawach religii i Kościoła w Polsce.

Jeszcze raz dziękuję, gratuluję i bardzo serdecznie pozdrawiam.

Karol Fjałkowski

Karol Fjałkowski, Fundacja Forum Światopoglądów

Głosowanie ustawy zdjęte z porządku dziennego

2023-06-19 07:29:37

Drodzy Sygnatariusze,

Ustawa "W obronie chrześcijan" była przewidziana do trzeciego czytania podczas wieczornego bloku głosowań w piątek. Minister Marcin Warchoł dumnie o tym mówił w ciągu dnia podczas konferencji prasowej w Sejmie.

Jednak w trakcie bloku głosowań, prawie w ostatniej chwili przed trzecim czytaniem ustawy, do prowadzącej obrady marszałek Elżbiety Witek podszedł Ryszard Terlecki, przewodniczący klubu parlamentarnego PiS, wicemarszałek Sejmu. Zamienili przy wyłączonym mikrofonie kilka zdań i zaraz potem głosowanie akurat nad ustawą "W obronie chrześcijan" zostało bez żadnego uzasadnienia skreślone z porządku dziennego.

Na ten moment wciąż nie ma żadnych informacji co było tego przyczyną. Miejmy nadzieję, że PiS wycofał poparcie dla ustawy, ale mogło też chodzić o coś błahego akurat tego dnia.

Będę oczywiście śledził jaki czeka nas w tej sprawie dalszy rozwój wypadków.

Pozdrawiam serdecznie,
Karol Fjałkowski


Karol Fjałkowski, Fundacja Forum Światopoglądów

Drugie czytanie ustawy w Sejmie

2023-06-15 09:11:21

Drodzy Sygnatariusze,

Wczoraj Sejm wykonał kolejne dwa kroki do przyjęcia ustawy "W obronie chrześcijan", która po poprawkach Ordo Iuris zawiera groźbę do 3 lat więzienia za publiczne "lżenie" lub "wyszydzanie" religii.

Po godz. 10. odbyło się drugie czytanie projektu w Sejmie. Kolejny raz padły zapewnienia bez pokrycia ze strony Suwerennej Polski i PiS, że należy mieć wiarę, że sędziowie na pewno będą w stanie odróżnić "lżenie" i "wyszydzanie" od krytyki. Wygląda na to, że klub parlamentarny PiS popiera tę ustawę - wszyscy jego przedstawiciele podczas drugiego czytania, podobnie jak podczas pierwszego, wypowiadali się o niej jak najbardziej pozytywnie. Również przedstawiciel Konfederacji wypowiadał się o ustawie przychylnie, choć nie zadeklarował jak Konfederacja będzie głosować.

W związku z tym, że został złożony kolejny wniosek o odrzucenie projektu w całości, został on ponownie skierowany do Komisji, której posiedzenie odbyło się już po godz. 14. Komisja zajmowała się wnioskiem 4 minuty i oczywiście odrzuciła wniosek.

Co ciekawe, chwilę wcześniej Komisja zajmowała się inną ustawą, i poprawki zgłoszone przez Platformę Obywatelską były odrzucane stosunkiem głosów 6 do 7. Natomiast wniosek o odrzucenie projektu "W obronie chrześcijan" został odrzucony stosunkiem głosów 5 do 8. Podobnie jak głos koła Konfederacji na sali plenarnej, to kolejny sygnał, że może być dla tej ustawy poparcie nie tylko Suwerennej Polski i PiSu, ale również być może niektórych posłów opozycji.

Odrzucenie przez Komisję wniosku o odrzucenie projektu po drugim czytaniu oznacza, że ustawa jest gotowa do trzeciego czytania i do głosowania, być może już podczas bieżącego posiedzenia Sejmu.

Pozdrawiam serdecznie,
Karol Fjałkowski


Karol Fjałkowski, Fundacja Forum Światopoglądów

Udział i głosowanie na Komisji Sejmu

2023-04-17 07:32:05

Drodzy Sygnatariusze,

W ubiegły Czwartek 13 kwietnia wziąłem udział w posiedzeniu sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach w sprawie projektu ustawy "W obronie chrześcijan". Rozpatrywany był projekt w kształcie, który nadała mu podkomisja 15 marca przyjmując poprawki Ordo Iuris.

Odbyło się głosowanie nad wnioskiem o skierowanie projektu łącznie z poprawkami Ordo Iuris do drugiego czytania w Sejmie. Wniosek został przyjęty stosunkiem głosów: 7 za, 6 przeciw i 1 wstrzymujący się.

W komisji zasiada 17 posłów, z których 9 jest z klubu Prawo i Sprawiedliwość. 2 z nich nie wzięło udziału w głosowaniu. To oznacza, że gdyby wszystkich 8 posłów opozycji wzięło udział w głosowaniu i zagłosowało przeciw, zaostrzające poprawki Ordo Iuris zostałyby odrzucone, a być może przesądziłoby to również o nie zajmowaniu się dalej całą ustawą przez Sejm.

Była niezwykła okazja, żeby tę ustawę zatrzymać, przynajmniej na pewien czas. Ale przez to, że zabrakło 2 głosów przeciw ze strony posłów opozycji, projekt przeszedł do dalszego procedowania w Sejmie.

W kuluarach spotkałem ważnego posła PiS, z którym rozmawiałem na temat poparcia dla tej ustawy, ale nie udzielił mi jednoznacznej informacji czy PiS ten projekt zamierza poprzeć podczas głosowania w Sejmie. Na razie PiS zarówno podczas pierwszego czytania, jak i podczas prac komisji i podkomisji, głosuje w sprawach tej ustawy cały czas razem z Solidarną Polską. Przed nami drugie czytanie w Sejmie.

Pozdrawiam serdecznie,
Karol Fjałkowski


Karol Fjałkowski, Fundacja Forum Światopoglądów

Udział w posiedzeniu podkomisji Sejmu

2023-03-18 07:29:24
Drodzy Sygnatariusze,

W Środę 15 marca wziąłem udział w posiedzeniu Podkomisji stałej Sejmu do spraw nowelizacji prawa karnego, która rozpatrywała projekt ustawy "W obronie chrześcijan".

Upewniłem się, że nasza petycja dotarła do przewodniczącego podkomisji, pana posła Bartłomieja Dorywalskiego, a także wręczyłem ją wiceministrowi sprawiedliwości, panu Marcinowi Warchołowi, który również był osobiście obecny podczas posiedzenia.

Do inicjatywy Solidarnej Polski o komfort posiadania i uzewnętrzniania wierzeń religijnych kosztem zagrożenia wolności słowa osób niewierzących dołączyło Ordo Iuris. Tuż przed początkiem posiedzenia otrzymaliśmy przygotowane przez Instytut poprawki, które były zaskoczeniem nawet dla obecnych przedstawicieli Biura Legislacyjnego Sejmu i do dyskusji o których w związku z tym ani oni, ani ja, nie byliśmy w stanie się przygotować. Prowadzą one do jeszcze większej różnicy stanu prawnego między ochroną wyrażania poglądów opartych na religii, a zagrożeniem prokuratorem dla osób, które nie dość delikatnie będą wyrażać się o kościołach, ich dogmatach i obrzędach.

Bardzo żałuję, że do procedowania tej ustawy w podkomisji doszło zanim było dla mnie możliwe osobiste dotarcie do kolejnych kluczowych osób w tej sprawie, szczególnie do pana ministra Warchoła, bo publiczne debaty parlamentarne rzadko są czymś innym niż formalnością. Tak było również i tym razem, kiedy popierane przez polityków poprawki Ordo Iuris zostały oczywiście przyjęte.

Starania o skuteczną obronę konstytucyjnej wolności wyrażania swoich poglądów dla wszystkich, nie tylko dla wyznawców religii, trwają.

Jeszcze raz, również dzisiaj, bardzo serdecznie dziękuję Wam za poparcie i propagowanie petycji. Każdy podpis, który ja mogę przedstawiać decydentom politycznym, zmusza ich do traktowania naszych obaw i postulatów poważnie.

Pozdrawiam serdecznie,
Karol Fjałkowski

Karol Fjałkowski, Fundacja Forum Światopoglądów

Spotkanie z panem wojewodą Mateuszem Wagemannem

2023-02-04 10:45:36
Drodzy Sygnatariusze,

Spotkałem się z panem Mateuszem Wagemannem - reprezentantem Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej "W obronie chrześcijan", wicewojewodą zachodniopomorskim.

Uzyskałem informacje, że obawy i postulaty wyrażone w naszej petycji są zrozumiałe, merytorycznie uzasadnione i ważne, ponieważ wskazywane przez nas konsekwencje proponowanego Art. 196 Par. 1 wykraczają poza intencję projektodawców, którą nie jest uciszenie wszelkiej krytyki Kościoła i religii.

Nasze propozycje zmian projektu ustawy muszą jednak przede wszystkim zostać przedstawione panu ministrowi Marcinowi Warchołowi i jego zespołowi w Ministerstwie Sprawiedliwości, i pan wojewoda zadeklarował, że w najbliższych dniach tak właśnie się stanie.

Pozostajemy z panem wojewodą w stałym kontakcie.

Pozdrawiam serdecznie,
Karol Fjałkowski


Karol Fjałkowski, Fundacja Forum Światopoglądów

Dodatek ważnego sformułowania i kolejny krok w sprawie

2023-01-28 12:20:56

Drodzy Sygnatariusze,

Zgodnie z uwagami z Waszej strony, za które jak zawsze bardzo dziękuję, zdecydowałem się zamieścić w samym tekście petycji również nasz generalny postulat dotyczący proponowanego Art. 196 Par. 1, mianowicie wykreślenie go w całości. Oczywiście zgadzam się, że całkowite usunięcie tego paragrafu lepiej zabezpieczałoby nasz cel w postaci ochrony wolności słowa w sprawach Kościoła i religii w Polsce.

Cały ten kluczowy fragment, na ten moment, kiedy petycja dociera już do kluczowych osób w tej sprawie, brzmi następująco:

"W związku z tym zwracamy się do Panów Posłów z prośbą o zgłoszenie oraz o poparcie poprawki do ww. projektu ustawy, polegającej na wykreśleniu proponowanego art. 196 § 1. k.k. albo na dodaniu do jego treści następującego doprecyzowania:

"Za obelgę lub szyderstwo nie może zostać uznane wyrażenie przekonania, oceny lub opinii krytycznej wobec kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej, jego dogmatów lub obrzędów, któremu towarzyszy co najmniej jeden merytoryczny argument na poparcie tego przekonania, oceny lub opinii.""

Już w przyszłym tygodniu rozpoczynam spotkania z politykami Solidarnej Polski, od których zależy uwzględnienie naszych postulatów w dalszych pracach nad projektem ustawy.

Każdy spośród już ponad 3 tysięcy Waszych podpisów pod petycją jest ważnym argumentem, jak bardzo ta sprawa jest istotna dla osób niewierzących w Polsce, którym zależy na swobodnej, rzeczowej debacie publicznej na temat Kościoła i religii w naszym kraju.

Bardzo dziękuję Wam za każdą formę poparcia i popularyzacji petycji, i przypominam, że zbiórka podpisów wciąż trwa, aż do, mam nadzieję, jak najbardziej pomyślnego rozstrzygnięcia sprawy.

Pozdrawiam serdecznie,
Karol Fjałkowski


Karol Fjałkowski, Fundacja Forum Światopoglądów

Dalsze ulepszenia treści i informacje bieżące

2023-01-21 08:32:40
Drodzy Sygnatariusze,

Liczba podpisów pod petycją przekroczyła już 2,5 tysiąca. Gratuluję i dziękuję! :)

Bardzo dziękuję również za wszystkie Wasze dotychczasowe uwagi dotyczące petycji w wiadomościach prywatnych oraz w mediach społecznościowych. Dwie bieżące kwestie związane z tekstem samej poprawki są następujące:

1. Doprecyzowanie zakazu "lżenia i wyszydzania" kościołów i religii w taki sposób, że "Nie stanowi obelgi ani szyderstwa wyrażenie... któremu towarzyszy... argument..." mogłoby być zrozumiane jako definicja wypowiedzi nie będącej obelgą lub szyderstwem: w interpretacji przynajmniej niektórych prokuratorów i sędziów, wypowiedź krytyczna lub humorystyczna pod adresem kościoła i religii mogłaby nie być obelgą lub szyderstwem tylko jeżeli towarzyszyłby jej merytoryczny argument. W związku z tym zmieniłem to sformułowanie na: "Za obelgę lub szyderstwo nie może zostać uznane..."

2. Słusznie zwrócono mi również uwagę, że sformułowanie "w obronie" brzmiałoby zbyt defensywnie i sugerowałoby, że publiczna krytyka kościołów i religii to z natury coś złego, wymagającego "obrony". Dlatego zmieniłem to sformułowanie na "na poparcie".

Całość proponowanej poprawki na ten moment brzmiałaby zatem: "Za obelgę lub szyderstwo nie może zostać uznane wyrażenie przekonania, oceny lub opinii krytycznej wobec kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej, jego dogmatów lub obrzędów, któremu towarzyszy co najmniej jeden merytoryczny argument na poparcie tego przekonania, oceny lub opinii."

Jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do dotychczasowych ulepszeń tekstu i oczywiście cały czas jestem otwarty na kolejne głosy z Waszej strony.

Są już na YouTube trzy rozmowy na temat projektu ustawy:

z Łukaszem Wybrańczykiem na kanale "Śmiem Wątpić"
https://www.youtube.com/watch?v=IXx4_hoLs9A

z Orestesem Kowalskim na kanale "Everyday Hero"
https://www.youtube.com/watch?v=hAGccMMh-QU

i z Grzegorzem Romanem na kanale "Racjonalista.tv"
https://www.youtube.com/watch?v=r_p3XHpeZFo

Zapraszam do oglądania i udostępniania.

Pozdrawiam serdecznie,
Karol Fjałkowski

Karol Fjałkowski, Fundacja Forum Światopoglądów

Ulepszenia treści poprawki i rozmowy na YouTube

2023-01-15 10:58:00

Drodzy Sygnatariusze,

Bardzo dziękuję za wszystkie Wasze dotychczasowe uwagi dotyczące petycji w wiadomościach prywatnych oraz w mediach społecznościowych. Trzy bieżące kwestie związane z tekstem samej poprawki są następujące:

1. Sformułowanie, że wyrażeniu opinii krytycznej wobec kościoła itd., miałyby towarzyszyć "argumenty" - w liczbie mnogiej - mogłoby być rozumiane przez sądy jako wymóg podania dosłownie co najmniej dwóch argumentów. W przypadku obecnego Art 196 k.k., sformułowanie "kto obraża uczucia religijne innych osób" - w licznie mnogiej - jest interpretowane przez sądy jako wymóg, żeby jako pokrzywdzone zgłosiły się dosłownie co najmniej dwie osoby. W związku z tym, zmieniłem to sformułowanie na "co najmniej jeden argument".

2. Słowo "uzasadniony" według Słownika Języka Polskiego PWN ma również znaczenie "oparty na obiektywnych racjach, podstawach". W konsekwencji, sformułowanie, że argument miałby "uzasadniać" daną opinię krytyczną wobec kościoła itd. mogłoby być interpretowane przez sądy jako wymóg, żeby argument wykazywał, że ta opinia jest "oparta na obiektywnych racjach, podstawach". W związku z tym, zmieniłem to sformułowanie na "w obronie".

3. Wątpliwości części z Was budzi użycie w treści poprawki słowa "merytoryczny". Wydaje mi się, że wskazanie wyraźnego związku argumentu z wypowiedzią jest potrzebne. Bez niego, adresaci petycji mogliby zauważyć, że autor wypowiedzi mógłby za argument w obronie swojej opinii uznać dopowiedzenie zupełnie nie związane z istotą rzeczy, typu: "bo wszystkie religie są głupie", albo "bo jak można wierzyć w takie bzdury?", w związku z tym mogliby stwierdzić, że to w żaden sposób nie zmieniałoby faktu obelgi lub szyderstwa, i odrzucić poprawkę z tego powodu. Tymczasem, definicja słowa "merytoryczny" jest akurat według Słownika Języka Polskiego PWN jednoznaczna: "dotyczący treści sprawy, a nie jej strony formalnej". Oczywiście jeżeli ktoś spośród Was ma pomysł jakiego słowa lepiej użyć w tym miejscu, proszę Was o dalszą dyskusję.

Całość proponowanej poprawki na ten moment brzmiałaby zatem: "Nie stanowi obelgi ani szyderstwa wyrażenie przekonania, oceny lub opinii krytycznej wobec kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej, jego dogmatów lub obrzędów, któremu towarzyszy co najmniej jeden merytoryczny argument w obronie tego przekonania, oceny lub opinii."

Jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do dotychczasowych ulepszeń tekstu i oczywiście cały czas jestem otwarty na kolejne głosy z Waszej strony.

Nasza rozmowa z Łukaszem Wybrańczykiem na temat projektu ustawy oraz petycji ukazała się już na kanale Śmiem Wątpić. Zapraszam do oglądania i udostępniania:

https://www.youtube.com/watch?v=IXx4_hoLs9A

Na kanałach Everyday Hero oraz Racjonalista.tv rozmowy na ten temat ukażą się w najbliższych godzinach i dniach.

Pozdrawiam serdecznie,
Karol Fjałkowski


Karol Fjałkowski, Fundacja Forum Światopoglądów

Gratulacje i informacje bieżące

2023-01-06 08:26:52
Drodzy Sygnatariusze,

Przez pierwszy tydzień zebraliśmy pod petycją ponad 1.500 podpisów. Gratuluję i dziękuję! :)

Już wczoraj, tj. w czwartek 5.01, Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach podjęła decyzję o skierowaniu projektu ustawy "W obronie chrześcijan" do Podkomisji stałej do spraw nowelizacji prawa karnego. W związku z tym, dopisałem do adresatów petycji i do listy osób, z którymi staram się osobiście umówić, przewodniczącego tejże podkomisji.

Oprócz bieżących kontaktów z prasą w celu rozpowszechniania informacji o petycji, w najbliższych dniach odbędę cykl rozmów na jej temat na kanałach na YouTube: Śmiem Wątpić, Racjonalista.tv oraz Everyday Hero.

Zapraszam również na otwarty LIVE Q&A m.in. na temat petycji na kanale Karol Fjałkowski na YouTube już jutro, tj. w sobotę 7.01, o godz. 18.30.

Pozdrawiam serdecznie,
Karol Fjałkowski

Karol Fjałkowski, Fundacja Forum ŚwiatopoglądówUdostępnij tę petycję

Pomóż uzbierać więcej podpisów tej petycji.

Jak promować petycję?

  • Udostępnij petycję na swojej tablicy na Facebooku i w grupach związanych z tematyką petycji.
  • Skontaktuj się ze swoimi przyjaciółmi
    1. Napisz wiadomość, w której wyjaśnisz, dlaczego podpisujesz się pod tą petycją, jako że ludzie są bardziej skłonni złożyć swój podpis, gdy rozumieją, jak ważny jest temat.
    2. Skopiuj i wklej adres internetowy petycji do swojej wiadomości.
    3. Wyślij wiadomość za pomocą poczty e-mail, usługi SMS, serwisów Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram i LinkedIn.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...