W obronie wolności słowa w sprawach Kościoła i religii w Polsce

Skontaktuj się z autorem petycji

Dodatek ważnego sformułowania i kolejny krok w sprawie

2023-01-28 12:20:56

Drodzy Sygnatariusze,

Zgodnie z uwagami z Waszej strony, za które jak zawsze bardzo dziękuję, zdecydowałem się zamieścić w samym tekście petycji również nasz generalny postulat dotyczący proponowanego Art. 196 Par. 1, mianowicie wykreślenie go w całości. Oczywiście zgadzam się, że całkowite usunięcie tego paragrafu lepiej zabezpieczałoby nasz cel w postaci ochrony wolności słowa w sprawach Kościoła i religii w Polsce.

Cały ten kluczowy fragment, na ten moment, kiedy petycja dociera już do kluczowych osób w tej sprawie, brzmi następująco:

"W związku z tym zwracamy się do Panów Posłów z prośbą o zgłoszenie oraz o poparcie poprawki do ww. projektu ustawy, polegającej na wykreśleniu proponowanego art. 196 § 1. k.k. albo na dodaniu do jego treści następującego doprecyzowania:

"Za obelgę lub szyderstwo nie może zostać uznane wyrażenie przekonania, oceny lub opinii krytycznej wobec kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej, jego dogmatów lub obrzędów, któremu towarzyszy co najmniej jeden merytoryczny argument na poparcie tego przekonania, oceny lub opinii.""

Już w przyszłym tygodniu rozpoczynam spotkania z politykami Solidarnej Polski, od których zależy uwzględnienie naszych postulatów w dalszych pracach nad projektem ustawy.

Każdy spośród już ponad 3 tysięcy Waszych podpisów pod petycją jest ważnym argumentem, jak bardzo ta sprawa jest istotna dla osób niewierzących w Polsce, którym zależy na swobodnej, rzeczowej debacie publicznej na temat Kościoła i religii w naszym kraju.

Bardzo dziękuję Wam za każdą formę poparcia i popularyzacji petycji, i przypominam, że zbiórka podpisów wciąż trwa, aż do, mam nadzieję, jak najbardziej pomyślnego rozstrzygnięcia sprawy.

Pozdrawiam serdecznie,
Karol Fjałkowski


Karol Fjałkowski, Fundacja Forum Światopoglądów

Dalsze ulepszenia treści i informacje bieżące

2023-01-21 08:32:40
Drodzy Sygnatariusze,

Liczba podpisów pod petycją przekroczyła już 2,5 tysiąca. Gratuluję i dziękuję! :)

Bardzo dziękuję również za wszystkie Wasze dotychczasowe uwagi dotyczące petycji w wiadomościach prywatnych oraz w mediach społecznościowych. Dwie bieżące kwestie związane z tekstem samej poprawki są następujące:

1. Doprecyzowanie zakazu "lżenia i wyszydzania" kościołów i religii w taki sposób, że "Nie stanowi obelgi ani szyderstwa wyrażenie... któremu towarzyszy... argument..." mogłoby być zrozumiane jako definicja wypowiedzi nie będącej obelgą lub szyderstwem: w interpretacji przynajmniej niektórych prokuratorów i sędziów, wypowiedź krytyczna lub humorystyczna pod adresem kościoła i religii mogłaby nie być obelgą lub szyderstwem tylko jeżeli towarzyszyłby jej merytoryczny argument. W związku z tym zmieniłem to sformułowanie na: "Za obelgę lub szyderstwo nie może zostać uznane..."

2. Słusznie zwrócono mi również uwagę, że sformułowanie "w obronie" brzmiałoby zbyt defensywnie i sugerowałoby, że publiczna krytyka kościołów i religii to z natury coś złego, wymagającego "obrony". Dlatego zmieniłem to sformułowanie na "na poparcie".

Całość proponowanej poprawki na ten moment brzmiałaby zatem: "Za obelgę lub szyderstwo nie może zostać uznane wyrażenie przekonania, oceny lub opinii krytycznej wobec kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej, jego dogmatów lub obrzędów, któremu towarzyszy co najmniej jeden merytoryczny argument na poparcie tego przekonania, oceny lub opinii."

Jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do dotychczasowych ulepszeń tekstu i oczywiście cały czas jestem otwarty na kolejne głosy z Waszej strony.

Są już na YouTube trzy rozmowy na temat projektu ustawy:

z Łukaszem Wybrańczykiem na kanale "Śmiem Wątpić"
https://www.youtube.com/watch?v=IXx4_hoLs9A

z Orestesem Kowalskim na kanale "Everyday Hero"
https://www.youtube.com/watch?v=hAGccMMh-QU

i z Grzegorzem Romanem na kanale "Racjonalista.tv"
https://www.youtube.com/watch?v=r_p3XHpeZFo

Zapraszam do oglądania i udostępniania.

Pozdrawiam serdecznie,
Karol Fjałkowski

Karol Fjałkowski, Fundacja Forum Światopoglądów

Ulepszenia treści poprawki i rozmowy na YouTube

2023-01-15 10:58:00

Drodzy Sygnatariusze,

Bardzo dziękuję za wszystkie Wasze dotychczasowe uwagi dotyczące petycji w wiadomościach prywatnych oraz w mediach społecznościowych. Trzy bieżące kwestie związane z tekstem samej poprawki są następujące:

1. Sformułowanie, że wyrażeniu opinii krytycznej wobec kościoła itd., miałyby towarzyszyć "argumenty" - w liczbie mnogiej - mogłoby być rozumiane przez sądy jako wymóg podania dosłownie co najmniej dwóch argumentów. W przypadku obecnego Art 196 k.k., sformułowanie "kto obraża uczucia religijne innych osób" - w licznie mnogiej - jest interpretowane przez sądy jako wymóg, żeby jako pokrzywdzone zgłosiły się dosłownie co najmniej dwie osoby. W związku z tym, zmieniłem to sformułowanie na "co najmniej jeden argument".

2. Słowo "uzasadniony" według Słownika Języka Polskiego PWN ma również znaczenie "oparty na obiektywnych racjach, podstawach". W konsekwencji, sformułowanie, że argument miałby "uzasadniać" daną opinię krytyczną wobec kościoła itd. mogłoby być interpretowane przez sądy jako wymóg, żeby argument wykazywał, że ta opinia jest "oparta na obiektywnych racjach, podstawach". W związku z tym, zmieniłem to sformułowanie na "w obronie".

3. Wątpliwości części z Was budzi użycie w treści poprawki słowa "merytoryczny". Wydaje mi się, że wskazanie wyraźnego związku argumentu z wypowiedzią jest potrzebne. Bez niego, adresaci petycji mogliby zauważyć, że autor wypowiedzi mógłby za argument w obronie swojej opinii uznać dopowiedzenie zupełnie nie związane z istotą rzeczy, typu: "bo wszystkie religie są głupie", albo "bo jak można wierzyć w takie bzdury?", w związku z tym mogliby stwierdzić, że to w żaden sposób nie zmieniałoby faktu obelgi lub szyderstwa, i odrzucić poprawkę z tego powodu. Tymczasem, definicja słowa "merytoryczny" jest akurat według Słownika Języka Polskiego PWN jednoznaczna: "dotyczący treści sprawy, a nie jej strony formalnej". Oczywiście jeżeli ktoś spośród Was ma pomysł jakiego słowa lepiej użyć w tym miejscu, proszę Was o dalszą dyskusję.

Całość proponowanej poprawki na ten moment brzmiałaby zatem: "Nie stanowi obelgi ani szyderstwa wyrażenie przekonania, oceny lub opinii krytycznej wobec kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej, jego dogmatów lub obrzędów, któremu towarzyszy co najmniej jeden merytoryczny argument w obronie tego przekonania, oceny lub opinii."

Jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do dotychczasowych ulepszeń tekstu i oczywiście cały czas jestem otwarty na kolejne głosy z Waszej strony.

Nasza rozmowa z Łukaszem Wybrańczykiem na temat projektu ustawy oraz petycji ukazała się już na kanale Śmiem Wątpić. Zapraszam do oglądania i udostępniania:

https://www.youtube.com/watch?v=IXx4_hoLs9A

Na kanałach Everyday Hero oraz Racjonalista.tv rozmowy na ten temat ukażą się w najbliższych godzinach i dniach.

Pozdrawiam serdecznie,
Karol Fjałkowski


Karol Fjałkowski, Fundacja Forum Światopoglądów

Gratulacje i informacje bieżące

2023-01-06 08:26:52
Drodzy Sygnatariusze,

Przez pierwszy tydzień zebraliśmy pod petycją ponad 1.500 podpisów. Gratuluję i dziękuję! :)

Już wczoraj, tj. w czwartek 5.01, Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach podjęła decyzję o skierowaniu projektu ustawy "W obronie chrześcijan" do Podkomisji stałej do spraw nowelizacji prawa karnego. W związku z tym, dopisałem do adresatów petycji i do listy osób, z którymi staram się osobiście umówić, przewodniczącego tejże podkomisji.

Oprócz bieżących kontaktów z prasą w celu rozpowszechniania informacji o petycji, w najbliższych dniach odbędę cykl rozmów na jej temat na kanałach na YouTube: Śmiem Wątpić, Racjonalista.tv oraz Everyday Hero.

Zapraszam również na otwarty LIVE Q&A m.in. na temat petycji na kanale Karol Fjałkowski na YouTube już jutro, tj. w sobotę 7.01, o godz. 18.30.

Pozdrawiam serdecznie,
Karol Fjałkowski

Karol Fjałkowski, Fundacja Forum ŚwiatopoglądówUdostępnij tę petycję

Pomóż uzbierać więcej podpisów tej petycji.

Jak promować petycję?

  • Udostępnij petycję na swojej tablicy na Facebooku i w grupach związanych z tematyką petycji.
  • Skontaktuj się ze swoimi przyjaciółmi
    1. Napisz wiadomość, w której wyjaśnisz, dlaczego podpisujesz się pod tą petycją, jako że ludzie są bardziej skłonni złożyć swój podpis, gdy rozumieją, jak ważny jest temat.
    2. Skopiuj i wklej adres internetowy petycji do swojej wiadomości.
    3. Wyślij wiadomość za pomocą poczty e-mail, usługi SMS, serwisów Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram i LinkedIn.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...