List otwarty do Prezydenta Krakowa ws. zaniechania realizacji inwestycji "Kładka pieszo-rowerowa Kazimierz - Ludwinów"

Skontaktuj się z autorem petycji

Smutna aktualizacja

2024-02-27 12:58:08

IMG-20240226-WA00331.jpgSzanowni Państwo,

mimo naszej determinacji i wsparcia z Waszej strony nie udało się ocalić dwóch wspaniałych klonów, w naszej alei (i w naszych sercach) powstała ogromna wyrwa. Dla tych dwóch drzew już na wszystko za późno, natomiast walka przeciw budowie kładki trwa. Pisma z wnioskiem o powstrzymanie tej bezsensownej i szkodliwej inwestycji dotarły do ministra finansów, ministra kultury, sekretariatu premiera oraz do wojewody małopolskiego. Bardzo chcemy wierzyć, że nowe władze wsłuchają się w głos obywateli miasta, będący jednocześnie głosem rozsądku, i zatrzymają tę naszą lokalną katastrofę.

Dziękujemy za Wasze poparcie i prosimy o rozsyłanie petycji i nagłaśnianie sprawy

Ewa Górbiel


Ewa Górbiel

Happening przeciw kładce

2023-11-10 22:18:56

Drodzy Państwo,

w najbliższą niedzielę, 12 listopada, od 11:00 organizujemy hapenning na Bulwarze Inflanckim. Może chcielibyście wpaść z pieskami, dzieciakami? Ma nie padać, możemy powymieniać się spostrzeżeniami, odpowiedzieć na Wasze pytania w sprawie kładki i porobić zdjęci czy filmiki. Bulwar to My i chcemy pokazać, jak dużo ludzi kocha to miejsce.

IMG-20231029-WA00041.jpg


Ewa Górbiel

Wyniki głosowania nad uchwałą wzywającą do zaniechania budowy kładki

2023-11-09 11:48:35

Szanowni Państwo, 

8 listopada przedstawiliśmy nasze stanowisko (można się z nim zapoznać poniżej) na sesji Rady Miasta, apelując do radnych miejskich o poparcie uchwały wzywającej prezydenta Majchrowskiego do zaniechania budowy kładki. Niestety radni naszą uchwałę odrzucili, stosunkiem głosów 7:18. Pełne wyniki głosowania można zobaczyć pod tym linkiem: https://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=103301&info=punkt&PSS_ID=23385

Tu wymienię tylko nazwiska siedmiu sprawiedliwych:

Tomasz Daros

Łukasz Gibała

Małgorzata Kot

Łukasz Maślona

Jan Stanisław Pietras

Michał Starobrat

Aleksandra Witek.

Pamiętajmy o nich w wyborach samorządowych! Pochodzą z różnych opcji, więc każdy z nas, niezależnie od światopoglądu, może z czystym sumieniem oddać głos na którąś z tych osób. 

Tutaj tekst wystąpienia w imieniu obywatelskiej inicjatywy "Bulwar to My":

Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowne Radne, Szanowni Radni Miasta Krakowa,

dziękuję za możliwość zabrania głosu w imieniu społeczności mieszkańców Kazimierza od lat prowadzącej nierówną walkę o rezygnację z budowy kładki pieszo-rowerową, która miałaby połączyć naszą dzielnicę z Ludwinowem. W rzeczywistości jest to walka o uchronienie jedynego parku w naszej dzielnicy przed zabudowaniem go rampami niezbędnymi do korzystania z tej przeprawy.

Zanim przystąpię do przedstawienia naszej inicjatywy uchwałodawczej oraz aktualnych działań, pragnę krótko przypomnieć historię naszego sprzeciwu, aby zadać kłam twierdzeniu zawartemu w negatywnej opinii Prezydenta, jakoby “strona społeczna dotąd nie protestowała”.

Protesty nasze są udokumentowane od roku 2018, kiedy to powstała petycja o wstrzymanie budowy i przeprowadzenie konsultacji społecznych. [zestawienie tych działań do wglądu dla zainteresowanych - lista]

Już wtedy Miasto odmawiało dyskusji na ten temat, argumentując to zaawansowaniem inwestycji niepozwalającym na żadne zmiany. 

Skłonieni do szukania nowych rozwiązań: 

zasięgnęliśmy opinii niezależnych ekspertów: wszyscy jednoznacznie wskazują na zagrożenie drzew i fauny budową

zgłosiliśmy sprawę Komitetowi Światowego Dziedzictwa - bardzo obawiamy się, aby nie powtórzyła się sytuacja Drezna, które na skutek budowy mostu skreślono z listy UNESCO.

skierowaliśmy zapytanie do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz wniosek do prokuratury o złożenie sprzeciwu wobec decyzji prezydenta

uruchomiliśmy petycję online adresowaną do Prezydenta Miasta

wreszcie sięgnęliśmy po obywatelskie prawo inicjatywy uchwałodawczej. 

Te działania pokazały nam naszą siłę, czy raczej siłę naszych argumentów: 

Pod listem otwartym do Prezydenta Krakowa podpisało się ponad tysiąc sto osób, a pod inicjatywą uchwałodawczą niemal 700 w ciągu czterech dni. 

Popierają nas stowarzyszenia aktywistów miejskich, Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody i Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. środowiska. 

Sprzyjają nam media, niezależnie od barw politycznych. 

Przedwczoraj projekt naszej uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Infrastruktury Rady Miasta, za co serdecznie dziękujemy.

Szanowni Państwo. Prosimy o poparcie naszej Uchwały w sprawie ustalenia kierunków dla Prezydenta Miasta Krakowa - zaniechania realizacji inwestycji “Kładka pieszo-rowerowa Kazimierz - Ludwinów”.

Dlaczego? Powody prezentowaliśmy już wielokrotnie, dlatego tutaj jedynie w wielkim skrócie:

Jest to - mimo upływu 17 lat - projekt nowoczesny w formie, ale w swojej istocie zawstydzająco przestarzały, w kontekście wyzwań współczesnego świata. 

Po pierwsze: Przytoczony w opinii Prezydenta argument z 2008 roku o “korzystnym wpływie na aktywizację turystyczną przyległej strefy” brzmi jak ponury żart. No, chyba że owo “ożywienie” rozumieć jako generowanie strumieni alkoturystów przemieszczających się przez nasz dom, czyli uliczki ostatniego kwartału Kazimierza, który zachował funkcję mieszkalną, gdzie znajdują się przedszkola, szkoły, dom kultury, nie wspominając o historycznej “Skałce”. 

Dalej: Dziś miasta walczą o każdy skrawek zieleni, tu proponuje się budowę wielkich stalowo-betonowych ramp w jedynym, niewielkim parku dzielnicy. Dopuszczając przy tym dewastację drzew, tyle że “pod nadzorem specjalistów”.  

Wreszcie: Podczas gdy nowoczesne społeczeństwa troszczą się o seniorów i osoby z ograniczoną mobilnością, tu planuje się budowlę, która wielu grupom uniemożliwi dostęp do jej największej atrakcji, czyli pasma o funkcji widokowej. Cytując Pana Prezydenta: “uszczuplenie widoczności zabytkowej sylwety miasta zostanie [...] w pełni zrekompensowane nowymi atrakcyjnymi widokami, które będą mogli obserwować jej [kładki] użytkownicy”. Dodajmy dla jasności, że jedynie ci zdrowi, młodzi, silni i odważni!!!

Rozumiemy, że projekt ten otrzymał pewne zewnętrzne dofinansowanie (a właściwie promesę dofinansowania). Niemniej jednak, miasto musiałoby wyasygnować prawie 50 milionów ze swojego budżetu, które mogłyby być wykorzystane na bardziej istotne potrzeby i inwestycje o rzeczywistym strategicznym znaczeniu.

Pamiętajmy, że w aktualnej sytuacji w kraju obiecane 65 milionów może być niepewne. Warto też podkreślić, że w umowie z wykonawcą widnieje klauzula odstąpienia od umowy, jeżeli zaistnieją okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym.

Mając jednocześnie na uwadze deficyt budżetowy gminy Kraków, zaniechanie inwestycji jest jedyną odpowiedzialną decyzją i leży w interesie społecznym. I o ten głos rozsądku dzisiaj Państwa prosimy. Wierzymy, że wspólnie uratujemy ten cudowny zakątek Krakowa! 


Ewa Górbiel

Informacja o sytuacji

2023-11-02 19:44:52

Drodzy Sygnatariusze naszej petycji,

jak pewnie już wiecie, mimo przedłożenia prezydentowi Majchrowskiemu naszego listu z ponad tysiącem podpisów oraz wystąpienia do Rady Miasta z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą wzywającą do zaniechania budowy kładki, Zarząd Inwestycji Miejskich podpisał 5 października umowę z wykonawcą. Stało się to dzień po wydaniu przez Komisję Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska uchwały, w której wnioskuje o wznowienie z urzędu postępowania w przedmiocie wydania pozwolenia na budowę kładki. Uchwała, którą teoretycznie magistrat powinien był przynajmniej rozpatrzyć i odnieść się do niej, powstała dzięki poparciu Towarzystwa na Rzecz Ochrony Przyrody, któremu wcześniej dostarczyliśmy uzyskane przez nas niezależne opinie dendrologów i chiropterologa wskazujące na zagrożenia wynikające z realizacji inwestycji na bulwarze Inflanckim. Poparł nas również poseł Aleksander Miszalski, a zarazem krakowski radny, podejmując w naszej sprawie interwencję poselską.

Ponieważ kładka ingerowałaby w panoramę Kazimierza wpisanego na listę światowego dziedzictwa, zwróciliśmy się także z prośbą o interwencję do UNESCO - najpierw do polskiego komitetu, a wobec jego bezczynności do centrali w Paryżu. Powołaliśmy się na przykład Drezna skreślonego z listy UNESCO w wyniku zbudowania mostu w centrum miasta. Czekamy na odpowiedź. Wiele instytucji (ministerstwo infrastruktury, pełnomocnik prezydenta ds. osób z niepełnosprawnościami) zbywa nas obietnicami monitorowania budowy, a inne, jak Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie, dotąd nie odpowiedziały.

W przyszłym tygodniu przedstawimy nasze stanowisko na komisji infrastruktury Miasta Krakowa, a w środę 8 listopada na sesji Rady Miasta jako punkt 32 radni będą głosować nad naszą uchwałą obywatelską.

Gdyby ktoś z Was miał jeszcze jakiś pomysł możliwych działań albo chciał się z nami spotkać, prosimy o kontakt mailowy: bulwartomy🐒gmail.com

Pozdrawiamy serdecznie

Ewa Górbiel


Ewa Górbiel

Kolejna próba zatrzymania budowy kładki Kazimierz -Ludwinów

2023-09-16 16:11:18

Drodzy Sygnatariusze naszego listu otwartego do Prezydenta Krakowa,

razem z tymi, którzy podpisali się w realu, jest nas ponad tysiąc. To pokazuje, jak silny jest sprzeciw wobec zabudowy bulwaru Inflanckiego cementowo-betonowym monstrum. Wielu z Was oprócz podpisu dodało swoje komentarze, często emocjonalne. Nasza sprawa ma też dość silny oddźwięk medialny. To wszystko wystarczyło, żeby przedstawiciele Miasta, w tym wiceprezydent Kulig, znaleźli czas na spotkanie z nami. Nie wystarczyło natomiast, by skłonić ich do zmiany decyzji.

Jednak nie składamy broni: Do wtorku potrzebujemy 300 podpisów pod naszym obywatelskim projektem uchwały o zaniechaniu inwestycji "kładka". Tym razem na papierze i z peselem. Listy znajdziecie tutaj: Ranny Ptaszek (Augustiańska 5), BARaWINO (Mostowa 1), Antyki Józefa (Bożego Ciała 10), KSERO (Krakowska 15), bo-no-bo (Mały Rynek 4), Pierwszy lokal na Stolarskiej  po lewej stronie, idąc od Małego Rynku (adres w nazwie:).

Gdyby ktoś z Was był w stanie zebrać podpisy wśród swoich znajomych, proszę o kontakt mejlowy [BulwarToMy (małpa)gmail.com], wyślę listę do wydrukowania i umówimy się na odbiór w dogodnym dla Was miejscu. Jeśli nam się uda do wtorku, radni będą musieli głosować nad naszą uchwałą.

Liczymy na Was i pozdrawiamy znad Wisły.

Ewa Górbiel w imieniu Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej 'Bulwar to My'.


Ewa GórbielUdostępnij tę petycję

Pomóż uzbierać więcej podpisów tej petycji.

Jak promować petycję?

  • Udostępnij petycję na swojej tablicy na Facebooku i w grupach związanych z tematyką petycji.
  • Skontaktuj się ze swoimi przyjaciółmi
    1. Napisz wiadomość, w której wyjaśnisz, dlaczego podpisujesz się pod tą petycją, jako że ludzie są bardziej skłonni złożyć swój podpis, gdy rozumieją, jak ważny jest temat.
    2. Skopiuj i wklej adres internetowy petycji do swojej wiadomości.
    3. Wyślij wiadomość za pomocą poczty e-mail, usługi SMS, serwisów Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram i LinkedIn.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...